• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

/f89s7ly6ac/skrytka

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego i darmowego konta na platformie ePUAP
  • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego (ważnego podpisu elektronicznego) w celu cyfrowego podpisywania przesyłanych dokumentów albo założenie profilu zaufanego na platformie EPUAP.

Aby go uzyskać należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP www.epuap.gov.pl, z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie i uzyskają na to zgodę ministra. Obecnie takich punktów jest ponad 800.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Pozostałe instrukcje dotyczące użytkowania skrzynki znajdują się na portalu ePUAP.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisane profilem zaufanym.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-14 09:43:44 | Data modyfikacji: 2017-10-06 09:33:39.
Data wprowadzenia: 2016-01-14 09:43:44
Data modyfikacji: 2017-10-06 09:33:39
Opublikowane przez: Administrator BIP