• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

SEKRETARIAT

(48) 37 80 048

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIPSKO

Jacek Wielorański, e-mail: burmistrz@lipsko.eu

SEKRETARZ

Artur Dygas tel.: (48) 37-84-123; e-mail: sekretarz@lipsko.eu

SKARBNIK MIASTA I GMINY LIPSKO

Anna Woźniak tel.: (48) 37-84-124 ; e-mail: skarbnik@lipsko.eu

 

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Obsługa Rady Miejskiej, ewidencja działalności gospodarczej, obsługa administracyjna urzędu, promocja gminy, informatyzacja urzędu, sport, rozwiązywanie problemów alkoholowych, profilaktyka przeciwalkoholowa, obrona cywilna, rejestracja przedpoborowych, bhp i p.poż, roboty publiczne, archiwum

 • Monika Chmielnicka, inspektor ds kadrowych i pracowniczych
  tel. (48) 37-84-131 ; e-mail:  monika.chmielnicka@lipsko.eu
 • Anna Idzikowska, inspektor ds. obsługi rady miejskiej, sekretariatu i interesantów, koordynator kontroli zarządczej.
   tel. (048) 37-84-127 ; e-mail: rada@lipsko.eu
 • Marcin Wojciechowski, starszy informatyk 
  tel. (48) 37-84-140 ; e-mail: info@lipsko.eu
 • Przemysław Tomasik, informatyk 
  tel. (48) 37-84-140 ; e-mail: admin@lipsko.eu
 • Jan Cyran, inspektor ds. ppoż, Komendant Miejsko Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej
  tel (48) 37-84-141 ; e-mail: jan.cyran@lipsko.eu
 • Andrzej Sikorski, podinspektor ds. gospodarczych i archiwum zakładowego
  tel. (48) 37-84-142(143) ; e-mail: archiwum@lipsko
 • " target=_new>target="_blank">archiwum@lipsko
 • Wojciech Krasiński, inspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatelskich.
  tel. (48) 37-84-139 ; e-mail: wojciech.krasinski@lipsko.eu

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Realizacja podatków i opłat, księgowość podatków lokalnych, księgowość budżetowa, opłaty skarbowe, podatki od środków transportowych, realizacja budżetu, wpłaty i wypłaty (kasa), wypłata podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

 • Anna Woźniak, Skarbnik, 
  tel. (48) 37-84-124, skarbnik@lipsko.eu
 • Iwona Buza, z-ca Skarbnika: 
  tel. (48) 37-84-124 ; e-mail: iwona.buza@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">iwona.buza@lipsko.eu
 • Beata Figura, inspektor ds. płac
  tel. (48) 37-84-130 ; e-mail: beata.figura@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">beata.figura@lipsko.eu
 • KASA, - wpłaty gotówkowe do godz. 14:15, wpłaty kartą poniedziałek, środa, czwartek do godz. 15:30. (wtorek do godz. 16:00, piątek do godz. 15:00)
  tel. (48) 37-84-149; e-mail:, kasa@lipsko.eu
 • Sylwia Ptak, podinspektor ds. księgowości podatkowej
  tel. (48) 37-84-128 ; e-mail: sylwia.ptak@lipsko.eu
 • Beata Kuna, inspektor ds księgowości podatkowej
  tel. (48) 37-84-128 ; e-mail: beata.kuna@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">beata.kuna@lipsko.eu
 • Agnieszka Kozdemba, inspektor ds. księgowości budżetowej
  tel. (48) 37-84-125 ; e-mail: agnieszka.kozdemba@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">agnieszka.kozdemba@lipsko.eu
 • Agnieszka Chyła, inspektor ds. płac - oświata 
  tel. (48) 37-84-138 ; e-mail: agnieszka.chyla@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">agnieszka.chyla@lipsko.eu
 • Agnieszka Mordak, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel. (48) 37-84-129 ; e-mail: amordak@lipsko.eu
 • Małgorzata Malec, referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel. (48) 37-84-129 ; e-mail: malgorzata.malec@lipsko.eu
 • Jolanta Przybylska, inspektor ds. księgowości budżetowej /oświata/
  tel. (48) 37-84-138 ; e-mail: jolanta.przybylska@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">jolanta.przybylska@lipsko.eu

URZĄD STANU CYWILNEGO

Sprawy w zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeńskich i zgonów, wydawanie odpisów, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów, ewidencja ludności

 • Tomasz Kosno, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. (48) 37-84-145 ; e-mail: tkosno@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">tkosno@lipsko.eu
 • Magdalena Góralska, inspektor ds. dowodów osobistych
  tel. (48) 37-84-146 ; e-mail: magdalena.goralska@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">magdalena.goralska@lipsko.eu
 • Barbara Grzeszczyk, inspektor ds. ewidencji ludności
  tel. (48) 37-84-146 ; e-mail: bgrzeszczyk@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">bgrzeszczyk@lipsko.eu

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ŚRODOWISKA I MIENIA KOMUNALNEGO

Administracja architektoniczno - budowlana, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje budowlane, rolnictwo, ochrona środowisk, drogownictwo, łączność, oświetlenie uliczne, gospodarka gruntami, geodezja, mienie komunalne

 • Radosław Winiarczyk, z-ca kierownika - zamówienia publiczne i inwestycje. 
  (48) 37-84-148 ; e-mail: radoslaw.winiarczyk@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">radoslaw.winiarczyk@lipsko.eu
 • Marek Krupa, inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska 
  tel. (48) 37-84-135 ; e-mail: mkrupa@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">mkrupa@lipsko.eu
 • Barbara Jach, inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska 
  tel. (48) 37-84-136 ; e-mail: barbara.jach@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">barbara.jach@lipsko.eu
 • Ilona Chlebna, inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych
  tel. (48) 37-84-133 ; e-mail: ilona.chlebna@lipsko.eu 
 • Magda Sokół, inspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
  tel. (48) 37-84-134 e-mail: magda.sokol@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">magda.sokol@lipsko.eu
 • Emil Penkała, inspektor ds. infrastruktury komunalnej i drogownictwa
  tel. (48) 37-84-148 ; e-mail: epenkala@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">epenkala@lipsko.eu
 • Fabian Smaga, inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i komunalnych
  tel. (48) 37-84-134 ; e-mail: fabian.smaga@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">fabian.smaga@lipsko.eu
 • Kamil Siadaczko, specjalista ds. lasów nadzorowanych
  Urzęduje w każdy wtorek w godz.: 09:00 - 10:00, tel. 512 487 765

STANOWISKA SAMODZIELNE

 • Marta Lerka, radca prawny 
  tel. (48) 37-84-126 e-mail: radca@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">radca@lipsko.eu
 • Mirosław Łojek, inspektor ds edukacji  
    (48) 37-84-137; e-mail: mlojek@lipsko.eu
 • " target=_new>#3366ff;">mlojek@lipsko.eu

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-02 07:40:58 | Data modyfikacji: 2023-09-25 09:57:43.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-02 07:41:20.
Data wprowadzenia: 2019-09-02 07:41:20
Opublikowane przez: Administrator BIP