• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

SEKRETARIAT

(48) 37 80 048

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIPSKO
Jacek Wielorański

e-mail: burmistrz@lipsko.eu

SEKRETARZ

Artur Dygas tel.: (48) 37-84-123; e-mail: sekretarz@lipsko.eu

SKARBNIK MIASTA I GMINY LIPSKO

Anna Woźniak tel.: (48) 37-84-124 ; e-mail: skarbnik@lipsko.eu

 

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Obsługa Rady Miejskiej, ewidencja działalności gospodarczej, obsługa administracyjna urzędu, promocja gminy, informatyzacja urzędu, sport, rozwiązywanie problemów alkoholowych, profilaktyka przeciwalkoholowa, obrona cywilna, rejestracja przedpoborowych, bhp i p.poż, roboty publiczne, archiwum

 1. Monika Chmielnicka, inspektor ds. kadrowych i pracowniczych
  tel. (48) 37-84-131 ; e-mail: monika.chmielnicka@lipsko.eu
 2. Anna Idzikowska, inspektor ds. obsługi rady miejskiej e-mail: rada@lipsko.eu, sekretariatu i interesantów - koordynator kontroli zarządczej. tel. (048) 378-00-48 ; e-mail: umig@lipsko.eu
 3. Marcin Wojciechowski, starszy informatyk
  tel. (48) 37-84-140 ; e-mail: info@lipsko.eu
 4. Jan Cyran, inspektor ds. ppoż, Komendant Miejsko Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej
  tel (48) 37-84-141 ; e-mail: jan.cyran@lipsko.eu
 5. Andrzej Sikorski, podinspektor ds. gospodarczych i archiwum zakładowego
  tel. (48) 37-84-142(143) ; e-mail: archiwum@lipsko
 6. Wojciech Krasiński, inspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatelskich.
  tel. (48) 37-84-139 ; e-mail: wojciech.krasinski@lipsko.eu

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Realizacja podatków i opłat, księgowość podatków lokalnych, księgowość budżetowa, opłaty skarbowe, podatki od środków transportowych, realizacja budżetu, wpłaty i wypłaty (kasa), wypłata podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

 1. Anna Woźniak, Skarbnik,
  tel. (48) 37-84-124, skarbnik@lipsko.eu
 2. Iwona Buza, z-ca Skarbnika:
  tel. (48) 37-84-124 ; e-mail: iwona.buza@lipsko.eu
 3. Beata Figura, inspektor ds. płac
  tel. (48) 37-84-130 ; e-mail: beata.figura@lipsko.eu />
 4. Sylwia Ptak, referent ds. księgowości podatkowej
  tel. (48) 37-84-128 ; e-mail:
  sylwia@lipsko.eu
 5. Beata Kuna, inspektor ds. księgowości podatkowej
  tel. (48) 37-84-128 ; e-mail: beata.kuna@lipsko.eu
 6. Agnieszka Kozdemba, inspektor ds księgowości budżetowej
  tel. (48) 37-84-125 ; e-mail: agnieszka.kozdemba@lipsko.eu
 7. Maria Gorzelana, pomoc administracyjna
  tel. (48) 37-84-125 ; e-mail: maria.gorzelana@lipsko.eu
 8. Agnieszka Chyła, podinspektor ds. płac - oświata
  tel. (48) 37-84-138 ; e-mail: agmiesza.chyla@lipsko.eu
 9. Agnieszka Mordak, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel. (48) 37-84-129 ; e-mail: amordak@lipsko.eu
 10. Jolanta Przybylska, inspektor ds. księgowości budżetowej /oświata/
  tel. (48) 37-84-138 ; e-mail:jolanta.przybylska@lipsko.eu

URZĄD STANU CYWILNEGO

Sprawy w zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeńskich i zgonów, wydawanie odpisów, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów, ewidencja ludności

 1. Tomasz Kosno, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. (48) 37-84-145 ; e-mail: tkosno@lipsko.eu
 2. Magdalena Góralska, inspektor ds. dowodów osobistych
  tel. (48) 37-84-146 ; e-mail: magdalena.goralska@lipsko.eu
 3. Barbara Grzeszczyk, inspektor ds. ewidencji ludności
  tel. (48) 37-84-146 ; e-mail: bgrzeszczyk@lipsko.eu

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ŚRODOWISKA I MIENIA KOMUNALNEGO

Administracja architektoniczno - budowlana, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje budowlane, rolnictwo, ochrona środowisk, drogownictwo, łączność, oświetlenie uliczne, gospodarka gruntami, geodezja, mienie komunalne

 1. Grzegorz Kusio, kierownik
  tel. (48) 37-84-132 ; e-mail: gkusio@lipsko.eu
 2. Radosław Winiarczyk, z-ca kierownika - zamówienia publiczne i inwestycje.
  (48) 37-84-148 ; e-mail: radoslaw.winiarczyk@lipsko.eu
 3. Marek Krupa, inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  tel. (48) 37-84-135 ; e-mail: mkrupa@lipsko.eu
 4. Barbara Jach, inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  tel. (48) 37-84-136 ; e-mail: barbara.jach@lipsko.eu
 5. Ilona Chlebna, inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych tel. (48) 37-84-133 ; e-mail: ilona.chlebna@lipsko.eu
 6. Magda Sokół, podinspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
  tel. (48) 37-84-134 e-mail: magda.sokol@lipsko.eu
 7. Emil Penkała, inspektor ds. infrastruktury komunalnej i drogownictwa
  tel. (48) 37-84-148 ; e-mail: epenkala@lipsko.eu
 8. Fabian Smaga, inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i komunalnych
  tel. (48) 37-84-134 ; e-mail: fabian.smaga@lipsko.eu
 9. Sylwia Dzik, specjalista ds. lasów nadzorowanych
  Urzęduje w każdy wtorek w godz.: 09:00 - 10:00, tel. 512 487 765 (w dni robocze 07:30 - 15:00)

STANOWISKA SAMODZIELNE

 1. Marta Lerka, radca prawny
  tel. (48) 37-84-126 e-mail: radca@lipsko.eu
 2. Mirosław Łojek, inspektor ds edukacji
  (48) 37-84-137; e-mail: mlojek@lipsko.eu
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-02 07:40:58 | Data modyfikacji: 2021-09-03 10:55:40.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-02 07:41:20.
Data wprowadzenia: 2019-09-02 07:41:20
Opublikowane przez: Administrator BIP