• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Informacja

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 130 000 zł podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (postępowania ustawowe) są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://pzp.lipsko.eu


 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-08 10:00:12 | Data modyfikacji: 2021-02-08 10:01:24.
Data wprowadzenia: 2021-02-08 10:00:12
Data modyfikacji: 2021-02-08 10:01:24
Opublikowane przez: Administrator BIP