• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia
ulicznego na terenie miasta Lipsko przy ul. 1 Maja

zapytanie ofertowe 1 Maja.pdf

formularz ofertowy.docx

umowa projekt oświetlenie1.doc

opis słupów2 (1).doc

rys. słupa3.pdf

przedmiar 1 Maja.pdf

plan sytuacyjny.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-09-21 11:42:43.
Zapytanie ofertowe na Dostawy oleju napędowego
grzewczego do kotłowni budynku przedszkola w
Lipsku

zapytanie olej opałowy _1.doc

informacja z otwarcia ofert ol.pdf

wyniki olej 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:55:58.
Informacja o wyborze oferty na wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych
 Info o wyborze remont asfaltów 2022.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-06 10:28:31.
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika przy ul.
Osiedlowej w Lipsku

zapyt.ofertowe chodnik.doc

projekt umowy.doc

przedmiar osiedlowa.pdf

informacja z otwarcia ofert osiedlowa.pdf

informacja o wyniku osiedlowa.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-05-30 12:34:35.
Zapytanie ofertowe na Wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych

Zapytanie ofertowe remont dróg 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-05-16 09:17:05.
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania Budowa ul.
Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców
Listopadowych

zapytanie ofertowe nadzór G.pdf

zał. do edycji.docx

informacja o złożonych ofertach.pdf

wynik postepowania nadzór.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-04-22 11:42:02.
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż
wiat przystankowych
 Info o wyborze wiaty.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-03-16 12:22:28.
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem
wiat przystankowych

wiata rysunki.pdf

 Zapytanie ofertowe wiaty 2022.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-03-04 09:02:50 | Data modyfikacji: 2022-03-04 09:52:04.
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na
nadzór inwestorski nad Budową skateparku w msc.
Lipsko

wynik postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-02-28 14:43:09.
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad
realizacją zadania Budowa skateparku w msc.
Lipsko

zapytanie nadzór skatepark.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-02-18 12:48:03.
Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie
nieruchomości w miejscowości Gołębiów
 zapytanie ofertowe Gołębiów..pdf

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2022-02-15 12:51:34.
Zapytanie ofertowe na Dostawy artykułów
biurowych i materiałów eksploatacyjnych do
drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i
Gminy Lipsko na rok 2022

Zapytanie art. biurowe na 2022 rok.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:12:18.
 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-28 11:02:54.
Informacja o wyborze oferty na konserwację
oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko
 informacja konserwacja oświetlenia 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-28 11:02:21.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego i drogowego zlokalizowanego na terenie
Miasta i Gminy Lipsko w 2022 roku.
 zapytanie konserwacja oswietlenia 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-13 11:09:49 | Data modyfikacji: 2021-12-13 11:14:34.
Zapytanie ofertowe na Dostawy artykułów
biurowych i materiałów eksploatacyjnych do
drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i
Gminy Lipsko

zapytanie 6.12.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:22:31.
Zapytanie ofertowe na dostawy art. biurowych i
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i
kserokopiarek

zapytanie biurowe1.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-11-19 07:36:54.
Zapytanie ofertowe na wynajem oraz serwis
przenośnych kabin toaletowych na terenie miasta i
gminy Lipsko.

zapytanie toalety1.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-11-17 10:46:43.
Zapytanie ofertowe na Dostawę węgla kamiennego
sortymentu ekogroszek w sezonie grzewczym
2021/2022

zapytanie ekogroszek.pdf

wzór oferty.docx

umowa projekt.docx

informacja o złożonych ofertach ekogroszek.pdf

info o wyborze ekogroszek.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-11-02 12:27:26.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonych w Krępie Kościelnej
gm. Lipsko

zapytanie ofertowe do publikacji. (1).zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-05 13:26:46 | Data modyfikacji: 2021-10-05 13:34:32.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonych w Gołębiowie gm.
Lipsko

Rozgraniczenie Gołębiów (5).zip

informacja o wyborze oferty 19.10.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:48:16.
Zapytanie ofertowe na Dostawy oleju napędowego
grzewczego do kotłowni budynku przedszkola w
Lipsku

zapytanie olej opałowy 22.doc

WYNIK poste(powania www.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:24:55.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości

Do publikacji na Bip (2).zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-23 10:05:50.
II zapytanie ofertowe na Budowę chodnika przy
drodze gminnej nr 190309W w miejscowości
Sewerynów

zapyt.ofertowe chodnik 26.08.doc

umowa chodnik 26.08.doc

przedmiar robót sewerynów 26.08.xls

unieważnienie chodnik www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-26 11:18:24.
Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia
ulicznego przy ul. Polnej w Lipsku

zapytanie polna.pdf

umowa projekt p.doc

formularz oferty polna.doc

rys1.pdf

rys2.pdf

dok. ul. Polna.pdf

przedmiar polna.pdf

informacja z otwarcia ofert p.pdf

informacja o wyniku post. P.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-25 15:17:40.
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika przy drodze
gminnej nr 190309W w msc. Sewerynów

zapytanie chodnik sewerynów.pdf

wzór oferty chodnik.doc

umowa chodnik.doc

przedmiar robót sewerynów.xls

unieważnienie zapytanie doc.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-17 13:32:47.
Zapytanie ofertowe na Wymiana stolarki okiennej w
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli
Soleckiej Pierwszej

zmian atreści zapyt. 13.07.pdf

zapytanie ofertowe wola s.po zm. 13.07doc.doc

UMOWA wzór okna po zm. 13.07.doc

przedmiar okna 2.pdf

schemat okien2.pdf

informacja z otwarcia okna.pdf

wynik postepowania okna wola.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:52:25.
Zapytanie ofertowe na dostawę kostki brukowej i
materiałów betonowych 3

zapyt. kostka brukowa 08.07.doc

informacja z otwarcia ofert 12.07.pdf

informacja o wyniku kostka.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-08 08:03:07.
Zapytanie ofertowe na dostawę kostki brukowej
oraz materiałów betonowych drugie postępowanie

zapyt. kostka brukowa 30.06.doc

unieważnienie kostka2.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-30 09:55:39.
Zapytanie ofertowe na Dostawę kostki brukowej i
materiałów betonowych

zapytanie kostka2.pdf

unieważnienie kostka.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-22 10:28:56.
Zapytanie ofertowe na Budowę oświetlenia
ulicznego w msc. Jelonek

zapytanie oświetlenie Jelonek.doc

formularz oferty Jelonek.doc

umowa projekt b.doc

dokumentacja oświetlenie jelonek.pdf

plan syt. jelonek (3).pdf

przedmiar ośw. jelonek.pdf

rys. schemat przyłącza.pdf

protokół ośw. Jelonek.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:41:57.
Informacja o wyborze oferty na "Wykonanie
remontów nawierzchni dróg gminnych emulsją i
grysami"
 info o wyborze oferty 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-25 10:41:48.
Zapytanie ofertowe na Remont szatni w budynku PSP
w Lipsku

druk oferty szatnia 21.doc

UMOWA wzór szatnia21.doc

przedmiar szatnia.pdf

przedmiar przejście.pdf

informacja o wyniku postęp www.pdf

 zapytanie ofertowe remont szatni.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:29:38.
Zapytanie ofertowe na Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy
Lipsko

zapytanie azbest.doc

informacja o wyniku zapytania.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-19 15:23:53.
Zapytanie ofertowe na opracoanie dokumentacji
proj.-koszt. budowy budynku wielofunkcyjnego na
potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku

3403 Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 2020_2021.pdf

zapytanie budynek wielofunkcyjny.zip

Protokół wyboru wykonawcy stadion.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-19 12:23:37.
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontów
nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami"
 Zapytanie ofertowe asfalty 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 14:02:40.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości w msc. Katarzynów

zapytanie ofertowe rozgraniczenie.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:45:56.
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu
miejskiego w Lipsku

zapytanie ofertowe s.zip

3403-Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 2020_2021.pdf

protokół z wyboru wykonawcy.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-20 07:50:32.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości

do publikacji na Bip.zip

informacja o wyborze orerty.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:03:50.
Zapytanie ofertowe na Remonty dróg gminnych
kruszywem na terenie MiG Lipsko

zapytnie remonty drog gminnych kruszywem.pdf

załączniki do edycji kruszywo.docx

informacja z otwarcia ofert r.pdf

informacja o wyborze oferty k.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-09 19:42:21.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy monitoringu
miejskiego na terenie miasta Lipska

zapytanie ofertowe do publikacji.zip

protokół wyboru wykonawcy dokumentacja Monitoring.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:44:56.
Zapytanie ofertowe na inwentaryzację źródeł
ciepła na terenie MiG Lipsko

inwentaryzacja.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:30:08.
Zapytanie ofertowe na Rozbudowę oświetlenia
ulicznego przy ul. Bocznej w Lipsku

zapytanie boczna.pdf

projekt tech.pdf

pz boczna.pdf

przedmiar boczna.pdf

informacja z otwarcia ofert boczna.pdf

informacja o wyniku postępowania boczna.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-12 11:23:59.
Zapytanie ofertowe na Modernizację oświetlenia
ulicznego w gminie Lipsko

zapytanie wymiana opraw oświetleniowych.pdf

odpowiedzi na pyt. 05.02.pdf

odpowiedzi na pyt.09.02.pdf

odpowiedzi na pytania 10.02..pdf

informacja z otwarcia ofert ledy.pdf

informacja o wyniku postepowania led.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-04 09:26:38.
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż
wiat przystankowych
 informacja o wyborze oferty wiaty przystankowe 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-02 12:43:59 | Data modyfikacji: 2021-02-02 12:44:33.
Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów
szacunkowych

zapytanie operaty1.zip

informacja o wyborze oferty m.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:47:38.
Informacja o wyniku postepowania na opracowanie
kompeksowej dokumentacji proj.-koszt. budowy
Skateparku w msc. Lipsko przy ul. Zwoleńskie

Protokół SkatePark.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-29 09:01:43.
Zapytanie ofertowe na dostawe i montaż wiat
przystankowych
 zapytanie ofertowe wiaty 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:04:03 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:56:40.
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompeksowej
dokumentacji proj.-koszt. budowy Skateparku w
msc. Lipsko przy ul. Zwoleńskiej

Zapytanie ofertowe Skate PArk.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:24:33.
Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:24:33
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk