• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Zapytanie oferowe na rozgraniczenie nieruchomości
położonych w miejscowości Długowola Pierwsza

zapytanie ofert. Długowola I.pdf

Ofert wykonawcy Długowola I.pdf

wzór umowy Długowola I.pdf

 

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2023-08-30 15:00:16 | Data modyfikacji: 2023-08-30 15:03:14.
Zapytanie oferowe na rozgraniczenie nieruchomości
położonych w miejscowości Huta

zapytanie Huta.pdf

Oferta wykonawcy Huta.pdf

umowa rozgraniczenie wzor Huta.pdf

 

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2023-06-20 08:28:02.
Zapytanie oferowe na rozgraniczenie nieruchomości
położonych w miejscowości Lipsko

zapytanie Lipsko.pdf

OFERTA WYKONAWCY2.pdf

umowa_-_rozgraniczenie__wzor Lipsko.pdf

 

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2023-06-20 08:03:44 | Data modyfikacji: 2023-06-20 08:21:11.
informacja o wyborze oferty na profilowanie dróg
gminnych
 informacja o wyborzez oferty równanie dróg 2023.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:59:08.
Informacja o wyborze oferty na wykonanie remontów
dróg gminnych kruszywem
 informacja o wyborze oferty remonty kruszywem 2023.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:57:26.
Informacja o wyborze oferty na wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dró
gminnych"
 informacja o wyborze oferty remonty cząstkowe 2023.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:13:01.
Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanej jej podziałem

Zapytanie ofertowe

Formularz oferowy

Umowa - wzór

 

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2023-04-26 08:31:10.
Zapytanie ofertowe na "profilowanie dróg gminnych
tłuczniowych i gruntowych na terenie miasta i
gminy Lipsko
 Zapytanie ofertowe profilowanie dróg.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-04-24 15:30:21.
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych"

Zapytanie ofertowe remonty asfaltów.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-04-21 12:43:11.
Zapytanie ofertowe na "Remonty dróg gminnych
kruszywem na trerenie miasta i gminy Lipsko

Zapytanie ofertowe kruszywo.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-04-21 12:38:41.
Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie
nieruchomości
 Rozgraniczenie Jelonek.zip

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2023-04-06 10:30:55.
Informacja o wyborze oferty na Dostawę wraz z
montażem wiat przystankowych oraz szyb
 informacja o wyborze oferty wiaty.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-04-05 10:53:59 | Data modyfikacji: 2023-04-05 10:55:27.
Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Opieki
nad Zabytkami Miasta i Gminy Lipsko na lata 2023
- 2027 i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków
Miasta i Gminy Lipsko

Zapytanie oferowe POnZ 2023

Wyniki sporządzenia POnZ

 

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2023-03-27 09:21:26 | Data modyfikacji: 2023-04-12 08:41:33.
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem
wiat przystankowych oraz szyb

wiata rzuty 2.pdf

 Zapytanie ofertowe wiaty 2023.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-03-24 14:21:15.
Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie
nieruchomości
 Długowola I i II.zip

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-03-06 09:04:16.
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
pn. Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej
infrastruktury sportowej w MiG Lipsko

zapytanie nadzór 25.01.pdf

wzory druków.docx

umowa projekt 25.01.docx

odpowiedź na pyt. 27.01.pdf

wyniki nadzór.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2023-01-25 14:31:01.
Informacja o wyborze oferty na konserwację
oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy
Lipsko
 informacja konserwacja oświetlenia 2022.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 09:58:37.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego 2023.

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-09 12:49:25 | Data modyfikacji: 2022-12-09 13:13:28.
Zapytanie ofertowe na doposażenie placów zabaw
na terenie gminy Lipsko

zapytanie ofertowe place zabaw.doc

oferta wykonawcy.docx

umowa projekt pl.doc

dok. dlugowola.zip

dok. leszczyny.zip

dok. lipa p.zip

dok. szymanów.zip

odpowiedzi na pytania.docx

zestaw do demontażu.jpeg

info z otwarcia.rtf

informacjao wyniku pz.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-28 13:00:22.
Zapytanie oferowe na rozgraniczenie nieruchomości
położonych w miejscowości Małgorzacin
 Zapytani ofertowe.zip

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:17:02 | Data modyfikacji: 2022-09-30 12:17:45.
Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia
ulicznego na terenie miasta Lipsko przy ul. 1 Maja
(2 postępowanie)

wydłużenie terminu składania ofert.pdf

zapytanie ośw. 1 Maja.zip

przedmiar ośw.pdf

odpowiedzi na pyt..pdf

informacja o wyniku postępowania 1M.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-09-29 09:11:55.
Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia
ulicznego na terenie miasta Lipsko przy ul. 1 Maja

zapytanie ofertowe 1 Maja.pdf

formularz ofertowy.docx

umowa projekt oświetlenie1.doc

opis słupów2 (1).doc

rys. słupa3.pdf

przedmiar 1 Maja.pdf

plan sytuacyjny.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-09-21 11:42:43.
Zapytanie ofertowe na Dostawy oleju napędowego
grzewczego do kotłowni budynku przedszkola w
Lipsku

zapytanie olej opałowy _1.doc

informacja z otwarcia ofert ol.pdf

wyniki olej 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:55:58.
Informacja o wyborze oferty na wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych
 Info o wyborze remont asfaltów 2022.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-06 10:28:31.
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika przy ul.
Osiedlowej w Lipsku

zapyt.ofertowe chodnik.doc

projekt umowy.doc

przedmiar osiedlowa.pdf

informacja z otwarcia ofert osiedlowa.pdf

informacja o wyniku osiedlowa.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-05-30 12:34:35.
Zapytanie ofertowe na Wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych

Zapytanie ofertowe remont dróg 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-05-16 09:17:05.
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania Budowa ul.
Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców
Listopadowych

zapytanie ofertowe nadzór G.pdf

zał. do edycji.docx

informacja o złożonych ofertach.pdf

wynik postepowania nadzór.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-04-22 11:42:02.
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż
wiat przystankowych
 Info o wyborze wiaty.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-03-16 12:22:28.
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem
wiat przystankowych

wiata rysunki.pdf

 Zapytanie ofertowe wiaty 2022.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-03-04 09:02:50 | Data modyfikacji: 2022-03-04 09:52:04.
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na
nadzór inwestorski nad Budową skateparku w msc.
Lipsko

wynik postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-02-28 14:43:09.
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad
realizacją zadania Budowa skateparku w msc.
Lipsko

zapytanie nadzór skatepark.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-02-18 12:48:03.
Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie
nieruchomości w miejscowości Gołębiów
 zapytanie ofertowe Gołębiów..pdf

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2022-02-15 12:51:34.
Zapytanie ofertowe na Dostawy artykułów
biurowych i materiałów eksploatacyjnych do
drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i
Gminy Lipsko na rok 2022

Zapytanie art. biurowe na 2022 rok.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:12:18.
 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-28 11:02:54.
Informacja o wyborze oferty na konserwację
oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko
 informacja konserwacja oświetlenia 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-28 11:02:21.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego i drogowego zlokalizowanego na terenie
Miasta i Gminy Lipsko w 2022 roku.
 zapytanie konserwacja oswietlenia 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-13 11:09:49 | Data modyfikacji: 2021-12-13 11:14:34.
Zapytanie ofertowe na Dostawy artykułów
biurowych i materiałów eksploatacyjnych do
drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i
Gminy Lipsko

zapytanie 6.12.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:22:31.
Zapytanie ofertowe na dostawy art. biurowych i
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i
kserokopiarek

zapytanie biurowe1.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-11-19 07:36:54.
Zapytanie ofertowe na wynajem oraz serwis
przenośnych kabin toaletowych na terenie miasta i
gminy Lipsko.

zapytanie toalety1.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-11-17 10:46:43.
Zapytanie ofertowe na Dostawę węgla kamiennego
sortymentu ekogroszek w sezonie grzewczym
2021/2022

zapytanie ekogroszek.pdf

wzór oferty.docx

umowa projekt.docx

informacja o złożonych ofertach ekogroszek.pdf

info o wyborze ekogroszek.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-11-02 12:27:26.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonych w Krępie Kościelnej
gm. Lipsko

zapytanie ofertowe do publikacji. (1).zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-05 13:26:46 | Data modyfikacji: 2021-10-05 13:34:32.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonych w Gołębiowie gm.
Lipsko

Rozgraniczenie Gołębiów (5).zip

informacja o wyborze oferty 19.10.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:48:16.
Zapytanie ofertowe na Dostawy oleju napędowego
grzewczego do kotłowni budynku przedszkola w
Lipsku

zapytanie olej opałowy 22.doc

WYNIK poste(powania www.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:24:55.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości

Do publikacji na Bip (2).zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-23 10:05:50.
II zapytanie ofertowe na Budowę chodnika przy
drodze gminnej nr 190309W w miejscowości
Sewerynów

zapyt.ofertowe chodnik 26.08.doc

umowa chodnik 26.08.doc

przedmiar robót sewerynów 26.08.xls

unieważnienie chodnik www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-26 11:18:24.
Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia
ulicznego przy ul. Polnej w Lipsku

zapytanie polna.pdf

umowa projekt p.doc

formularz oferty polna.doc

rys1.pdf

rys2.pdf

dok. ul. Polna.pdf

przedmiar polna.pdf

informacja z otwarcia ofert p.pdf

informacja o wyniku post. P.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-25 15:17:40.
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika przy drodze
gminnej nr 190309W w msc. Sewerynów

zapytanie chodnik sewerynów.pdf

wzór oferty chodnik.doc

umowa chodnik.doc

przedmiar robót sewerynów.xls

unieważnienie zapytanie doc.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-17 13:32:47.
Zapytanie ofertowe na Wymiana stolarki okiennej w
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli
Soleckiej Pierwszej

zmian atreści zapyt. 13.07.pdf

zapytanie ofertowe wola s.po zm. 13.07doc.doc

UMOWA wzór okna po zm. 13.07.doc

przedmiar okna 2.pdf

schemat okien2.pdf

informacja z otwarcia okna.pdf

wynik postepowania okna wola.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:52:25.
Zapytanie ofertowe na dostawę kostki brukowej i
materiałów betonowych 3

zapyt. kostka brukowa 08.07.doc

informacja z otwarcia ofert 12.07.pdf

informacja o wyniku kostka.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-08 08:03:07.
Zapytanie ofertowe na dostawę kostki brukowej
oraz materiałów betonowych drugie postępowanie

zapyt. kostka brukowa 30.06.doc

unieważnienie kostka2.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-30 09:55:39.
Zapytanie ofertowe na Dostawę kostki brukowej i
materiałów betonowych

zapytanie kostka2.pdf

unieważnienie kostka.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-22 10:28:56.
Zapytanie ofertowe na Budowę oświetlenia
ulicznego w msc. Jelonek

zapytanie oświetlenie Jelonek.doc

formularz oferty Jelonek.doc

umowa projekt b.doc

dokumentacja oświetlenie jelonek.pdf

plan syt. jelonek (3).pdf

przedmiar ośw. jelonek.pdf

rys. schemat przyłącza.pdf

protokół ośw. Jelonek.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:41:57.
Informacja o wyborze oferty na "Wykonanie
remontów nawierzchni dróg gminnych emulsją i
grysami"
 info o wyborze oferty 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-25 10:41:48.
Zapytanie ofertowe na Remont szatni w budynku PSP
w Lipsku

druk oferty szatnia 21.doc

UMOWA wzór szatnia21.doc

przedmiar szatnia.pdf

przedmiar przejście.pdf

informacja o wyniku postęp www.pdf

 zapytanie ofertowe remont szatni.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:29:38.
Zapytanie ofertowe na Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy
Lipsko

zapytanie azbest.doc

informacja o wyniku zapytania.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-19 15:23:53.
Zapytanie ofertowe na opracoanie dokumentacji
proj.-koszt. budowy budynku wielofunkcyjnego na
potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku

3403 Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 2020_2021.pdf

zapytanie budynek wielofunkcyjny.zip

Protokół wyboru wykonawcy stadion.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-19 12:23:37.
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontów
nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami"
 Zapytanie ofertowe asfalty 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 14:02:40.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości w msc. Katarzynów

zapytanie ofertowe rozgraniczenie.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:45:56.
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu
miejskiego w Lipsku

zapytanie ofertowe s.zip

3403-Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 2020_2021.pdf

protokół z wyboru wykonawcy.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-20 07:50:32.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości

do publikacji na Bip.zip

informacja o wyborze orerty.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:03:50.
Zapytanie ofertowe na Remonty dróg gminnych
kruszywem na terenie MiG Lipsko

zapytnie remonty drog gminnych kruszywem.pdf

załączniki do edycji kruszywo.docx

informacja z otwarcia ofert r.pdf

informacja o wyborze oferty k.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-09 19:42:21.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy monitoringu
miejskiego na terenie miasta Lipska

zapytanie ofertowe do publikacji.zip

protokół wyboru wykonawcy dokumentacja Monitoring.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:44:56.
Zapytanie ofertowe na inwentaryzację źródeł
ciepła na terenie MiG Lipsko

inwentaryzacja.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:30:08.
Zapytanie ofertowe na Rozbudowę oświetlenia
ulicznego przy ul. Bocznej w Lipsku

zapytanie boczna.pdf

projekt tech.pdf

pz boczna.pdf

przedmiar boczna.pdf

informacja z otwarcia ofert boczna.pdf

informacja o wyniku postępowania boczna.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-12 11:23:59.
Zapytanie ofertowe na Modernizację oświetlenia
ulicznego w gminie Lipsko

zapytanie wymiana opraw oświetleniowych.pdf

odpowiedzi na pyt. 05.02.pdf

odpowiedzi na pyt.09.02.pdf

odpowiedzi na pytania 10.02..pdf

informacja z otwarcia ofert ledy.pdf

informacja o wyniku postepowania led.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-04 09:26:38.
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż
wiat przystankowych
 informacja o wyborze oferty wiaty przystankowe 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-02 12:43:59 | Data modyfikacji: 2021-02-02 12:44:33.
Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów
szacunkowych

zapytanie operaty1.zip

informacja o wyborze oferty m.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:47:38.
Informacja o wyniku postepowania na opracowanie
kompeksowej dokumentacji proj.-koszt. budowy
Skateparku w msc. Lipsko przy ul. Zwoleńskie

Protokół SkatePark.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-29 09:01:43.
Zapytanie ofertowe na dostawe i montaż wiat
przystankowych
 zapytanie ofertowe wiaty 2021.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:04:03 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:56:40.
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompeksowej
dokumentacji proj.-koszt. budowy Skateparku w
msc. Lipsko przy ul. Zwoleńskiej

Zapytanie ofertowe Skate PArk.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:24:33.
Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:24:33
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk