• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

ZARZĄDZENIE NR 68/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

ZARZĄDZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-31 15:12:28 | Data modyfikacji: 2020-12-31 15:16:24.

Wystąpienie - Patryk Pańkowski

Notatka służbowa z dnia 09.07.2021 r.

Notatka służbowa z dnia 19.01.2021 r.

Notatka służbowa

Podanie

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-08 12:13:50.

Wystąpienie - Konrad Rycerz

Notatka służbowa

Wystąpienie

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-08 12:14:33.
Data wprowadzenia: 2021-01-08 12:14:33
Opublikowane przez: Administrator BIP