• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
WNP-I.4131.247.2019.JF z dnia 23 stycznia 2020r.
 stwierdzające nieważność Uchwały Nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z 16 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-03-03 16:21:24 | Data modyfikacji: 2020-03-03 16:24:20.
Data wprowadzenia: 2020-03-03 16:21:24
Data modyfikacji: 2020-03-03 16:24:20
Opublikowane przez: Anna Idzikowska