• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2020

Uchwała Nr XX/115/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:49:08 | Data modyfikacji: 2020-02-07 14:50:16.
Uchwała Nr XX/114/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:42:03 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:46:30.
Uchwała Nr XX/113/2020

                          Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r. poz. 2160

 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:37:18 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwała Nr XX/112/2020
 w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:28:14 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwała Nr XX/111/2020
 w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:24:54 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwałą Nr XX/110/2020
 w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:20:06 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwała Nr XX/109/2020
 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:17:12 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:17:12
Opublikowane przez: Anna Idzikowska