• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Informacja o wyniku postępowania na Dostawy oleju
napędowego grzewczego do kotłowni budynku
przedszkola w Lipsku
 wynik postępowania olej.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-09-24 13:45:38.
Informacja o wyniku postepowania na Budowę
chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w
miejscowości Babilon
 informacja o wyborze oferty babilon.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-09-23 08:23:15.
Zapytanie ofertowe na Dostawy oleju napędowego
grzewczego do kotłowni budynku przedszkola w
Lipsku
 zapytanie olej opałowy 20.doc

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-09-14 10:45:16.
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika przy drodze
gminnej nr 190309W w msc. Babilon (390 m)

zapyt.ofertowe chodnik babilon2.doc

umowa chodnik babilon 390m.doc

Przedmiar Babilon .xlsx

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-09-13 17:12:14.
Informacja o wyniku postepowania na Opracowanie
dokumentacji projektowej modernizacji sali
widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury

informacja o wyniku postępowania LCK.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-08-21 07:54:07.
Informacja z otwarcia ofert na Opracowanie
dokumentacji projektowej modernizacji sali
widowiskowej LCK

informacja z otwarcia ofert sala LCK.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-08-12 13:43:00.
Informacja o wyniku postępowania w sprawie
opracowania audytów energetycznych
 Informacja o wyniku postępowania w sprawie opracowania audytów energetycznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-05 09:48:37 | Data modyfikacji: 2020-08-05 09:53:45.
Zapytanie ofertowe na Opracowanie audytów
energetycznych placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Lipsko

Zapytanie ofertowe audyty.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-22 15:09:46.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowej modernizacji sali widowiskowej
Lipskiego Centrum Kultury

zapytanie sala LCK.pdf

formularze druków LCK.doc

WZÓR UMOWY.doc

Ogólny opis modernizacji sali widowiskowej LCK-2.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-21 15:38:25.
Zapytanie ofertowe Remont budynku OSP w Krępie
Kościelnej

zapytanie Remont budynku OSP K.K.pdf

wzór oferty OSP krępa.doc

UMOWA wzór OSP K.K.doc

przedmiar robót osp k.k..pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-16 14:40:52.
Informacjka o wyniku postępowania na
„Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków
użyteczności publicznej w gminie Lipsko”

info o wyborze świetlice www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:04:19.
Informacja o wyborze oferty na "Remont nawierdzhni
dróg gminnych emulsją i grysami"
 info o wyborze 25.052020.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-05-25 14:32:04.
Zapytanie ofertowe na Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu MiG Lipsko
- 2020

Zapytanie ofertowe azbest.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-05-20 09:27:06.
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontów
nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami"
 zapytanie asfalty 2020.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:43:45.
Informacja z otwarcia ofert na Roboty
naprawcze-uzupełniające w ramach inwestycji
Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków
użyteczności publicznej w gm. Lipsko

informacja termomodernizacja.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:59:46.
Informacja o wyniku postepowania na Budowę sieci
wodociągowej z przyłączami w msc. Śląsko

informacja o wynikach wodociąg Śląsko.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 13:26:48.
Zapytanie ofertowe Budowa sieci wodociągowej z
przyłączami w msc. Śląsko gm. Lipsko

zapytanie wodociąg Śląsko.pdf

formularze druków ś.doc

UMOWA projekt ś.doc

Przedmiar Robót - Wodociąg Śląsko (2020) gm. Lipsko.pdf

P. Budowlany.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-21 15:02:10.
Zapytanie ofertowe Roboty
naprawcze-uzupełniające w ramach inwestycji
"Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków
uzyteczności publicznej w gminie Lipsko

dok. projektowa

zapytanie ofertowe 15.04.pdf

formularz ofertowy 15.04.doc

przedmiary robót 15.04.zip

umowa projekt 15.04.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-16 11:38:58 | Data modyfikacji: 2020-04-16 11:46:31.
Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa
polietylenowych pojemników o pojemności 1100 1
przeznaczonych do zbiórki odpadów

zapytanie ofertowe pojemniki.doc

wzór oferty pojemniki.doc

UMOWA wzór poj-1.doc

Odpowiedzi na pyt.18.03.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-03-12 14:56:10.
Informacja o wyniku postepowania na Modernizację
oświetlenia ulicznego w msc. Władysławów

informacja o wynikach postępowania oprawy.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-14 10:28:36.
Zapytanie ofertowe na Wymiana stolarki okiennej w
części budynku po byłej szkole w m. Lipa
Miklas, gm. Lipsko

zapytanie lipa milkas okna.doc

zmiana treści zapytania.pdf

rysunek okna po zmianie.pdf

zmiana treści zapytania 21.02.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-13 13:56:38 | Data modyfikacji: 2020-02-13 13:56:51.
Informacja o wyborzez oferty na "Dostawę wraz z
montażem wiat przystankowych"
 info wiaty 2020.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-10 08:50:33.
Zapytanie ofertowe na Modernizacje oświetlenia
ulicznego w msc. Władysławów

Zapytanie władysławów.pdf

wzór oferty oprawy w.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:17:33.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi
wewnętrznej na działce gminnej nr ew. 671 w msc.
Daniszów

zapyt.ofertowe Daniszów.doc

umowa Daniszów 250m.doc

Przedmiar Daniszów 250m.xls

plan sytuacyjny Daniszów 250m.pdf

Informacja z otwarcia ofert Daniszów.pdf

informacja o wyniku postepowania www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:12:17.
Zapytanie ofertowe na Dostawę wraz z montażem
wiat przystankowych

zapytanie po zmianie 27.01.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-08 10:40:37.
Zapytanie ofertowe na Budowę trzech obiektów
sportowo-rekreacyjnych OSA

OSA.zip

plan zagospodarowania terenu OSA.zip

odpowiedź na pytania OSA.pdf

odpowiedzi na pytania 09.01.pdf

informacja z otwarcia ofert osa.pdf

informacja o wyborze OSA www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:29:48.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:29:48
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk