• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Zarządzenie Nr 387/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:39:05 | Data modyfikacji: 2020-01-10 08:37:03.
Zarządzenie Nr 386/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:16:41 | Data modyfikacji: 2019-12-20 14:20:11.
Zarządzenie Nr 384/2019
  w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzennia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 10:30:59 | Data modyfikacji: 2019-12-12 10:32:38.
Zarządzenie Nr 385/2019
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację przedsięzwięć z zakresu sportu w roku 2019 przez kluby sportowe działające na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:53:49 | Data modyfikacji: 2019-12-12 10:27:51.
Zarządzenie Nr 383/2019
 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2019 przez kluby sportowe działające na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 15:23:28.
Zarządzenie Nr 379/2019
 w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-11-20 14:54:20 | Data modyfikacji: 2019-11-20 15:13:01.
Zarządzenie Nr 382/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-11-20 13:16:14 | Data modyfikacji: 2019-11-20 13:18:14.
Zarządzenie Nr 381/2019
 zmieniające zarządzenie Nr 306/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 05 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów, budynków i lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-11-20 10:16:43 | Data modyfikacji: 2019-11-20 10:22:34.
Zarządzenie Nr 380/2019
 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-11-19 14:40:34 | Data modyfikacji: 2019-11-19 14:42:39.
Zarządzenie Nr 378/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zlecobnych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:19:54 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:36:14.
Zarządzenie Nr 377/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:07:27 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:10:11.
Zarządzenie Nr 376/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-10-09 10:00:13 | Data modyfikacji: 2019-10-09 10:11:45.
Zarządzenie Nr 375/2019
 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Rutkowskiej - Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-23 14:57:25.
Zarządzenie Nr 374/2019
 w sprawie odwołania i powołania nowego członkak Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-20 12:32:42 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:42:53.
Zarządzenie Nr 373/2019
 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:02:15 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:03:39.
Zarządzenie Nr 371a/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:50:19 | Data modyfikacji: 2019-09-13 13:05:44.
Zarządzenie Nr 372/2019
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok"

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:23:11 | Data modyfikacji: 2019-09-10 15:26:59.
Zarządzenie Nr 370/2019
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2019r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-10 09:34:41 | Data modyfikacji: 2019-09-10 10:44:26.
Zarządzenie Nr 356/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019, wprowadzennia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019 oraz określenia planów finansowych zadań Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 realizwanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-10 08:54:39 | Data modyfikacji: 2019-09-10 08:59:04.
Zarządzenie Nr 366/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzennia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-10 08:04:57 | Data modyfikacji: 2019-09-10 08:59:22.
Zarządzenie Nr 371/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:50:41 | Data modyfikacji: 2019-09-09 11:57:17.
Zarządzenie Nr 369/2019
 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatku od neiruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 12:10:51 | Data modyfikacji: 2019-08-23 12:14:55.
Zarządzenie Nr 368/2019
 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 12:22:18.
Zarządzenie Nr 367/2019
  w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 13:08:03.
Zarządzenie Nr 365/2019
 w sprawie ustanowienia regulaminu oraz określenia wzorów dokumentów związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-07-24 13:02:37 | Data modyfikacji: 2019-07-24 13:06:43.
Zarządzenie Nr 364/2019
 w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:59:55 | Data modyfikacji: 2019-07-22 14:08:36.
Zarządzenie Nr 363/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie LIpsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:47:27 | Data modyfikacji: 2019-07-05 15:00:48.
Zarządzenie Nr 362/2019
 w sprawie zmian w Uchwale Nr III/14/2018 RAdy Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:47:01 | Data modyfikacji: 2019-07-05 14:53:59.
Zarządzenie Nr 361/2019
 w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Pani Eweliny Cieślak do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawcom

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:50:00 | Data modyfikacji: 2019-07-01 11:21:03.
Zarządzenie Nr 360/2019
 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Pani Beaty Dynarek do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawcom

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:49:49 | Data modyfikacji: 2019-07-01 11:09:26.
Zarządzenie Nr 359/2019
 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawcom

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:49:34 | Data modyfikacji: 2019-07-01 11:02:25.
Zarządzenie Nr 358/2019
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawcom

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:48:59 | Data modyfikacji: 2019-07-01 09:24:37.
Zarządzenie Nr 357/2019
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018r. samorządowej instytucji kultury

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:05:08 | Data modyfikacji: 2019-07-01 09:23:54.
Zarządzenie Nr 355/2019
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli w związku z nieobecnością w pracy w dniach od 28 maja 2019r. do 31 maja 2019r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:58:20.
Zarządzenie Nr 354/2019
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli w związku z nieobecnością w pracy w dniach od 6 maja 2019r. do 17 maja 2019r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:04:49 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:07:07.
Zarządzenie Nr 353/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:51:08.
Zarządzenie Nr 351/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:17:23 | Data modyfikacji: 2019-04-30 15:19:07.
Zarządzenie Nr 352/2019
 w sprawie wprowadzenia schematu ogólnego procedur kontroli podatkowej przesdsiębiorców

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-04-24 13:47:19 | Data modyfikacji: 2019-04-24 13:48:27.
Zarządzenie Nr 350/2019
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury Oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2018r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-03-29 11:49:22 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:57:49.
Zarządzenie Nr 348/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-03-29 11:24:38 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:33:59.
Zarządzenie Nr 349/2019
 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powierzenia przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku Panu Józefowi Sosnowskiemu - Dyrektorowi SZBUK w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 11:09:15 | Data modyfikacji: 2019-03-29 11:02:14.
Zarządzenie Nr 347/2019
 w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 13:43:42.
Zarządzenie Nr 346/2019
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-03-12 12:23:19 | Data modyfikacji: 2019-03-12 12:51:53.
Zarządzenie Nr 345/2019
 w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-03-12 12:11:41 | Data modyfikacji: 2019-03-12 12:14:02.
Zarządzenie Nr 344/2019
 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-03-08 11:22:49.
Zarządzenie Nr 343/2019
 w sprawie powierzenia przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku Panu Józefowi Sosnowskiego - Dyrektorowi SZBUK w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 15:16:24 | Data modyfikacji: 2019-03-08 11:26:22.
Zarządzenie Nr 342/2019
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez orgaizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:15:40 | Data modyfikacji: 2019-02-28 15:18:43.
Zarządzenie Nr 341/2019
 w sprawie przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko uprawnień do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastęnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:50:52 | Data modyfikacji: 2019-02-27 13:57:38.
Zarządzenie Nr 340/2019
 Zarządzenie Nr 340/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego , z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprze prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:58:06.
Zarządzenie Nr 337/2019
 Zarządzenie Nr 337/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 04 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:53:29.
Zarządzenie Nr 339/2019
 Zarządzenie Nr 339/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie doręczenia decyzji i nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2019 roku na terenie gminy Lipsko

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-12 08:55:44.
Zarządzenie Nr 338/2019
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:14:58.
Zarządzenie Nr 335/2019
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez dowóz niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:03:18 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:05:32.
Zarządzenie Nr 334/2018
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej w sposób zapewniający spędzanie wolnego czasu bez uzależnień dla mieszkańców miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:56:24 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:59:37.
Zarządzenie Nr 333/2019
 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:45:04 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:47:41.
Zarządzenie Nr 327/2019
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożónych w otwartym konkursie ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2019 przez kluby sportowe działające na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:30:37 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:32:11.
Zarządzenie nr 332/2019
 w sprawie wykonania dodatkowych czynności kontrolnych działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 11:18:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:37:27.
Zarządzenie nr 330/2019
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez dowóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-01-25 10:35:17 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:37:41.
Zarządzenie nr 329/2019
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-01-25 10:27:38 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:32:19.
Zarządzenie nr 328/2019
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej w sposób zapewniający spędzanie wolnego czasu bez uzależnień dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-01-25 10:22:23 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:24:47.
Zarządzenie nr 323/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 09:13:52 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:21:29.
Zarządzenie nr 331/2019
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w oku 2019 przez kluby sportowe działajace na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:59:30 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:37:14.
Zarządzenie Nr 326/2019
 w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:10:05 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:26:01.
Zarządzenie Nr 325/2019
 w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki w 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:15:11 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:23:30.
Zarządzenie Nr 324/2019
 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:10:20 | Data modyfikacji: 2019-02-05 11:23:06.
Zarządzenie Nr 322/2019
 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2019 przez kluby sportowe działające na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 10:55:37.
Zarządzenie Nr 321/2019
 Zarządzenie Nr 321/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez dowóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:48:45.
Zarządzenie Nr 320/2019
 Zarządzenie Nr 320/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:45:31 | Data modyfikacji: 2019-01-04 09:49:31.
Zarządzenie Nr 319/2019
 Zarządzenie Nr 319/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej w sposób zapewniający spędzanie wolnego czasu bez uzależnień dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:41:31 | Data modyfikacji: 2019-01-04 10:31:43.
Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:41:31
Data modyfikacji: 2019-01-04 10:31:43
Opublikowane przez: Administrator BIP