• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

za 2017

Elżbieta Kosterna
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. A.G. Bema w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:33:13 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Magdalena Cieślak
 Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:34:52 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Justyna Tomczyk
 Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:36:42 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Ewa Sołtysiak
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:38:21 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Grażyna Kulpińska
 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:40:46 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Anita Wróbel
 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:42:33 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Izabela Ronduda
 Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:44:25 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Barbara Rutkowska
 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:46:51 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Edyta Kasperczyk
 Zastęcpa Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:48:27 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Wanda Gozdur
 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:50:37 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.
Józef Sosnowski
 Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:52:34 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:53:24.

Zobacz:
 za 2015 .  Oświadczenia składane w trakcie roku 2016-2017 .  za 2016 .  za 2017 .  za 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-07-03 11:52:34
Opublikowane przez: Iwona Krawczyk