• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2018

Informacja o wyborze oferty na konserwację
oświetlenia ulicznego
 info oswietlenie 2019.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:39:50.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta i Gminy Lipsko
 zapytanie na konserwacje oświetlenia 2019 2.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-24 10:57:20.
Informacja o unieważnieniu postępowania na
Konserwację oświetlenia ulicznego
 uniewaznienie oświetlenie 2018.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-24 10:48:30.
Zapytanie ofertowe na dostawę płytek
ceramicznych

informacja o wyborze płytki.pdf

zapytanie ofertowe płytki.doc

formularz oferty p.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:56:58.
Zapytanie ofertowe na usługę malowania
proszkowego łańcucha gospodarczego

zapytanie ofertowe malowanie1.doc

wzór oferty ł.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-10 11:13:39.
zapytanie ofertowe na dostawy węgla kamiennego
"eko-groszek"

informacja o wyborze oferty e-g.pdf

formularz oferty e-g.doc

wzór umowy e-g.doc

 zapytanie ofertowe.doc

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-05 09:28:07.
Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne
 zapytanie cenowe.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:12:11 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego na tereni Miasta i Gminy Lipsko
 zapytanie na konserwacje oswietlenia 2019.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:49:40 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów
technicznych obiektów budowlanych będących w
zasobie MiG Lipsko
 zapytanie przeglady1.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-06 15:29:33 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu
audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Lipsko

informacja o wyborze oferty

 zapytanie ofertowe audyt.zip

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-02 13:55:45 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na
Dostawę 2 kotłów c.o. z montażem do kotłowni
budynku byłej szkoły w Lipie Miklas oraz
kotłowni budynku PSP
 informacja o wyborze oferty kotły.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-26 12:59:37 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Zapytanie ofertowe na dostawę 2 kotłów c.o. z
montażem

zapytanie kotły.pdf

wyjaśnienie.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-16 15:28:21 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru nad realizacją zadania
Przebudowa ulic Kościuszki, Rynek i Cichej w
Lipsku

informacja o wyborze nadzór.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-10 10:00:05 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru nad realizacją zadania
"Przebudowa ulic

zapytanie nadzór krc.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:06:36 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Zapytanie ofertowe na dostawę kotła c.o. z
montażem do budynku byłej szkoły w Lipie Miklas

unieważnienie kocioł.pdf

zapyt.ofertowe piec.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-26 13:53:33 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Informacja o unieważnieniu II postępowania na
Budowę trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych
OSA

unieważnienie OSA2.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:30:09 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Informacja o wyborze oferty na Ocieplenie ściany
frontowej świetlicy wiejskiej w Maruszowie

informacja o wyborze oferty maruszów.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:28:20 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
Zapytanie ofertowe na Remont budynku remizy OSP w
Woli Soleckiej Pierwszej, gm. Lipsko

Fwd_ Zapytanie osp wola solecka.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-07 07:50:00 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:13:21.
II zapytanie ofertowe na Ocieplenie ściany
frontowej gminnej świetlicy wiejskiej w
Maruszowie

zapyt. ofertowe maruszów 2.doc

przemiar docieplenie2.pdf

UMOWAwzór2.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-21 09:27:24 | Data modyfikacji: 2018-08-21 09:27:33.
II zapytanie ofertowe na Budowę trzech obiektów
sportowo-rekreacyjnych OSA

zapytanie ofertowe OSA-2.doc

a umowa projekt osa 2.doc

dokumentacja projektowa osa 2.zip

Przedmiary robót 2.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-20 15:06:07 | Data modyfikacji: 2018-08-21 09:27:33.
Informacja o unieważnieniu postępowania na
Budowę trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych
OSA

informacja o unieważnieniu OSA.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-20 15:04:39 | Data modyfikacji: 2018-08-21 09:27:33.
Informacja o unieważnieniu postepowania na
ocieplenie ściany frontowej świetlicy wiejskiej
w Maruszowie

unieważnienie świetlica Maruszów.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:59:03 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Informacja o wyborze oferty na Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy SUW w
Leszczynach

informacja o wyborze suw.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-13 15:14:08 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na Budowę trzech obiektów
sportowo-rekreacyjnych OSA

zapytanie ofertowe OSA.doc

a umowa projekt osa.doc

Przedmiary robót.doc

dokumentacja projektowa osa.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:23:57 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Informacja o wyborze oferty na "Remont nawierzchni
dróg gminnych emulsją i grysami"
 info asfalt 2018.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:36:42 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na ocieplenie ściany frontowej
świetlicy wiejskiej w Maruszowie

zapyt. ofertowe maruszów.doc

UMOWAwzór...doc

przemiar docieplenie.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-07 13:37:38 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na remonty nawierzchni dróg
gminnych emulsją i grysami

zapytanie remonty asfaltów.pdf

wzór oferty asfalty1.doc

wzór umowy asfalty1.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-03 13:09:21 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy stacji uzdatniania wody w
Leszczynach

Zapytanie ofertowe leszczyny stacja.doc

umowa wzór sl.doc

koncepcja.pdf

koncpecja schemat.jpg

odpowiedzi 07.08.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-31 13:46:46 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Informacja o wyborze oferty na Przebudowę linii
oświetlenia ulicznego ulicy Śniadeckiego w
Lipsku
 info sniadeckiego.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-25 08:50:00 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę linii
oświetlenia ulicznego ulicy Śniadeckiego w
Lipsku

zapytanie śniadeckiego.pdf

formularz oferty ś.doc

umowa projekt ś.doc

przedmiar ś.pdf

plan sytuacyjny.jpg

schemat.jpg

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-12 13:40:20 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości

zapytanie rozgraniczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:59:01 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę linii
oświetlenia ulicznego ulicy Cichej w Lipsku

Informacja o wyborze cicha.pdf

zapytanie cicha.pdf

formularz oferty c.doc

umowa projekt cicha.doc

Zał. nr 1.pdf

projekt tech. cicha.pdf

projekt tech.2.cicha.zip

przedmiar cicha1.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:06:45 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż
urządzeń na plac zabaw na stadionie w Lipsku

zmiana terminu składania ofert.pdf

zapytanie plac zabaw stadion.pdf

formularz oferty pzs.doc

wzór umowy pzs.doc

informacja o wyborze oferty s.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:40:16 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na dowieszenie opraw
oświetleniowych w ul. Wiejskiej w Lipsku

informacja o wyborze wiejska.pdf

zapytanie wiejska.pdf

formularz oferty_w.doc

umowa projekt_w.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:32:47 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na Budowę linii oświetlenia
ulicznego przy ul. Sosnowej

informacja o wyborze sosnowa.pdf

zapytanie sosnowa.pdf

formularz oferty_s.doc

umowa projekt s.doc

przedmiar robót s.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:07:20 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na zakup samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych

zapytanie.zip

umowa wzór s.doc

samochod odp pytanie1.pdf

samochod odp pytanie 2.pdf

Samochod odpowiedz pytanie 3-2.pdf

Protokol wyboru wykonawcy zakup samochodu.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-06 13:13:23 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na Budowę linii oświetlenia
ciągu pieszego na działce nr 1957 przy ul.
Czachowskiego w Lipsku

zapytanie oświetlenie1.pdf

oferta_wzór.doc

umowa projekt cz1.doc

Przedmiar robót Czachowskiego.doc

projekt czachowskiego.pdf

plan syt.jpg

schemat sterowania.jpg

informacja o wyborze czachowskiego.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:29:17 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest

informacja o wyborze oferty azbest.pdf

zapytanie ofertowe azbest.pdf

wzór oferty azbest.doc

wzór umowy azbest po zmianie.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:56:53 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na doposażenie placów zabaw w
msc. Gołebiów, Szymanów, Śląsko, Długowola

informacja o wyborze oferty place zabaw.pdf

zapytanie place zabaw.pdf

umowa wzór plac zabaw.pdf

wzór oferty pz.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 12:54:22 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na szkolenie okresowe bhp i
p.poż.

zapytanie ofertowe bhp.zip

BHP informacja o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-05 13:16:30 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:59:20.
Zapytanie ofertowe na remont łazienek w PSP w
Woli Soleckiej

informacja o wyborze oferty łazienka.pdf

zapyt. ofertowe łazienka.doc

przedmiar Zad. 1.pdf

przedmiar zad. 2.pdf

rzut zad.1.pdf

rzut zad. 2.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-05 11:13:31 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:13:52.
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych
 zapytanie wiaty 2018.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:51:13 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:13:52.
Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:51:13
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk