• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie MiG Lipsko

informacja z otwarcia ofert odpady.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:28:52.
Informacja o wyniku postępowania na Dostawy oleju
opałowego do kotłowni w budynku Przedszkola w
Lipsku w sezonie grzewczym 2018/2019
 informacja o wyniku post.olej.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-26 09:58:08.
Informacja o wyniku postępowania na Przebudowę
oświetlenia ulicznego ulic: Kościuszki, Pieszej,
Rynek, Sandomierskiej w Lipsku
 informacja o wyniku ośw.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-17 11:18:28.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Dostawy
oleju opałowego do kotłowni w budynku
Przedszkola w Lipsku w sezonie grzewczym 2018/2019

informacja z otwarcia ofert olej.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-17 11:16:22.
Informacja o wyniku postępowania na Dostawę
miału węglowego i węgla kamiennego do szkół i
budyków administrowanych przez gminę Lipsko

informacja o wyniku postepowania w.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-08 13:15:45.
Informacja z otwarcia ofert w przteragu na
Przebudowę oświetlenia ulicznego ulic:
Kościuszki, Pieszej, Rynek, Sandomierskiej w
Lipsku

informacja z otwarcia ofert krps.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:06:13.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Dostawę miału węglowego i węgla kamiennego do
szkół i budynków administrowanych przez gminę
Lipsko

informacja z otwarcia ofert w.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:34:58.
Informacja o wyniku postępowania na Przebudowę
ulic: Kościuszki, Rynek, Cichej w Lipsku

informacja o wyniku krc.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-27 11:28:30.
Informacja o wyborze oferty w przetargu na
Przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 404
w msc. Walentynów

informacja o wynikach w.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-21 13:19:30.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Przebudowę ulic: Kościuszki, Rynek i Cichej w
Lipsku

Informacja z otwarcia ofert krc.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:21:50.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 404
w msc. Walentynów

informacja z twarcia ofert drw.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:42:54.
Informacja o unieważnieniuprzetragu na
Przebudowę boiska sportowego w msc. Krępa
Kościelna

informacja o uniewaznieniu.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:57:58.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Przebudowę boiska sportowego w msc. Krępa
Kościelna

informacja boisko.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:55:40.
Informacja o unieważnieniu postepowania
przetargowego na Przebudowę boiska sportowego w
msc. Krępa Kościelna"

informacja oo uniewaznieniu boisko.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:10:09.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
przebudowę boiska sportowego w msc. Krępa
Kościelna.
 Informacja z otwarcia ofert Boisko Krępa Kościelna.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Autor: Artur Dygas | Data wprowadzenia: 2018-06-15 14:52:31.
Informacja o wyborze oferty w przetargu na
Przebudowę dróg na terenie gminy Lipsko

informacja o wyniku postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:10:22.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Przebudowę dróg na terenie gminy Lipsko

informacja z otwarcia dr.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-17 12:08:09.
Przebudowa dróg na terenie gminy Lipsko

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_przebudowa dróg.pdf

formularze druków pd.doc

wzór umowy pd.doc

dokumentacja walentynów.zip

dokumentacja sewerynów.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:11:18.
Informacja o wyniku postępowania na Bieżące
utrzymanie dróg gminnych

informacja o wyborze u www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:39:48.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu Bieżące
utrzymanie dróg gminnych

informacja z otwarcia rd.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 12:48:48.
Informacja o wyniu postępowania na Budowę sieci
wodociągowej z przyłączami w msc. Lipa Krępa,
Lucjanów, Boży Dar

informacja o wyborze_wwwl.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 09:04:42.
Informacja o wyniku postępowania na Przebudowa
drogi gminnej Boży Dar – Lucjanów

wyniki www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:08:02.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Budowę
sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Lipa
Krępa, Lucjanów, Boży Dar - Etap I

info_z otwarcia.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:55:13.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Przebudowę drogi Boży Dar-Lucjanów

informacja z otwarcia l.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:16:49.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:16:49
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk