• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2018

Zarządzenie Nr 316/2018
 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej na terenie Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:27:41 | Data modyfikacji: 2019-01-16 14:39:42.
Zarządzenie Nr 318/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:14:10 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:18:55.
Zarządzenie Nr 317/2018
 w sprawie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 10:29:15 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:18:55.
Zarządzenie Nr 313/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zlecnych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:16:12 | Data modyfikacji: 2018-12-19 15:09:49.
Zarządzenie Nr 315/2018
 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk - Z-cy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania decyzji w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:26:59 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:34:57.
Zarządzenie Nr 314/2018
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej - Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania decyzji w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:26:36 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:35:22.
Zarządzenie Nr 310/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 15:58:10 | Data modyfikacji: 2018-12-12 07:51:53.
Zarządzenie Nr 312/2018
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2018 przez kluby sportowe działające na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:08:04 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:27:53.
Zarządzenie Nr 311/2018
 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:53:39 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:27:53.
Zarządzenie Nr 309/2018
 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2018 przez kluby sportowe działajace na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:12:52 | Data modyfikacji: 2018-11-27 09:13:47.
Zarządzenie Nr 308/2018
 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Mieszkaniowych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:27:32 | Data modyfikacji: 2018-11-27 09:13:47.
Zarządzenie Nr 305a/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-11-22 12:05:38 | Data modyfikacji: 2018-11-22 12:15:00.
Zarządzenie Nr 307/2018
 w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 11:58:13 | Data modyfikacji: 2018-11-15 12:10:54.
Zarządzenie Nr 306/2018
 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów, budynków i lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-11-05 14:44:42 | Data modyfikacji: 2018-11-05 14:46:22.
Zarządzenie Nr 305/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:23:16 | Data modyfikacji: 2018-11-05 14:46:22.
Zarządzenie Nr 304/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rząowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:48:47 | Data modyfikacji: 2018-10-31 14:30:23.
Zarządzenie Nr 303/2018
 w sprawie wydłużenia terminu kontroli działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 15:19:14 | Data modyfikacji: 2018-10-11 15:21:21.
Zarządzenie Nr 299/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:13:30 | Data modyfikacji: 2018-10-10 09:26:27.
Zarządzenie Nr 302/2018
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmiotyprowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:23:03 | Data modyfikacji: 2018-10-10 09:26:27.
Zarządzenie Nr 301/2018
 w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:30:22 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:01:18.
Zarządzenie Nr 300/2018
 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalnoćść pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:20:15 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:26:11.
Zarządzenie Nr 298/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 15:22:49 | Data modyfikacji: 2018-09-20 15:28:33.
Zarządzenie Nr 297/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy LIpsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu admninistracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:44:14 | Data modyfikacji: 2018-09-07 14:55:53.
Zarządzenie Nr 296/2018
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy LIpsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2018r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:56:22 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:56:14.
Zarządzenie Nr 295/2018
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 13:28:54 | Data modyfikacji: 2018-08-28 13:30:09.
Zarządzenie Nr 294/2018
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej "Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok"

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-08-22 15:15:49 | Data modyfikacji: 2018-08-22 15:23:42.
Zarządzenie Nr 293/2018
 Zarządzenia Nr 293/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-13 13:27:11 | Data modyfikacji: 2018-08-22 15:23:42.
Zarządzenie Nr 292/2018
 Zarządzenie zewnętrzne Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie uzupełnienia Zespołu Kontrolnego powołanego Zarządzenie Zewnętrznym nr 282/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 22.06.2018r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-08 14:35:32 | Data modyfikacji: 2018-08-22 15:23:42.
Zarządzenie Nr 291/2018
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-08 14:27:32 | Data modyfikacji: 2018-08-22 15:23:42.
Zarządzenie Nr 290/2018
 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 15:04:21 | Data modyfikacji: 2018-08-22 15:23:42.
Zarządzenie Nr 289/2018
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-07-24 14:39:16 | Data modyfikacji: 2018-08-22 15:23:42.
Zarządzenie Nr 287/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 14:55:40 | Data modyfikacji: 2018-07-24 14:32:52.
Zarządzenie Nr 288/2018
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkurskie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 08:45:37 | Data modyfikacji: 2018-07-23 08:47:59.
Zarządzenie Nr 285/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:17:11 | Data modyfikacji: 2018-07-09 14:38:40.
Zarzadzenie Nr 286/2018
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarzadowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:25:42 | Data modyfikacji: 2018-06-29 14:27:23.
Zarządzenie Nr 284/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:18:05 | Data modyfikacji: 2018-06-29 14:20:51.
Zarządzenie Nr 282/2018
 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-06-22 14:50:24 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:51:31.
Zarządzenie Nr 283/2018
 w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS)

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:56:10 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:51:31.
Zarządzenie Nr 281/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzania zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-06-11 08:40:37 | Data modyfikacji: 2018-06-13 10:36:54.
Zarządzenie Nr 280/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:17:07 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:35:42.
Zarządzenie Nr 277/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:05:59 | Data modyfikacji: 2018-06-13 11:10:38.
Zarządzenie Nr 279/2018
  w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-05-22 15:35:05 | Data modyfikacji: 2018-06-13 11:10:38.
Zarządzenie Nr 278/2018
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 207/6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 lutego 2010r. oraz Zarządzenia Nr 227/26/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 maja 2010r

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 14:53:53 | Data modyfikacji: 2018-05-21 14:55:18.
Zarządzenie Nr 276/2018
 w sprawie odwołania członka Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 14:32:47 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:36:42.
Zarządzenie Nr 273/2018
 w sprawie określenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku stażowego dla Dyrektora Samodzielnego Zakładu Budżetowego w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 12:09:46 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:46:15.
Zarządzenie Nr 272/2018
 w sprawie określenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku stażówego dla Dyrektora Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 12:01:10 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:46:15.
Zarządzenie Nr 271/2018
 w sprawie określenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku stażowego dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 11:33:23 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:42:18.
Zarządzenie Nr 275/2018
 Zarządzenie Nr 275/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14.05.2018r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:06:19 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:42:18.
Zarządzenie Nr 274/2018
 Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017r. samorządowej instytucji kultury.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:53:58 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:54:50.
Zarządzenie Nr 270/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:13:22 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:01:26.
Zarządzenie Nr 268/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-04-09 15:15:45 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:50:38.
Zarządzenie Nr 269/2018
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:19:50 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:50:58.
Zarządzenie Nr 267/2018
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:04:30 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:06:07.
Zarządzenie Nr 266/2018
 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:39:08 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:06:07.
Zarządzenie Nr 265/2018
 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Pani Barbary Więcław do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:30:27 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:06:07.
Zarządzenie Nr 264/2018
 w sprawie upoważnienia procownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Pani Barbary Więcław do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:15:50 | Data modyfikacji: 2018-03-29 12:28:02.
Zarządzenie Nr 263/2018
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:21:45 | Data modyfikacji: 2018-03-29 12:08:00.
Zarządzenie Nr 262/2018
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:39:12 | Data modyfikacji: 2018-03-29 09:50:54.
Zarządzenie Nr 261/2018
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:45:44 | Data modyfikacji: 2018-03-29 09:50:54.
Zarządzenie Nr 260/2018
 Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ...

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:29:14 | Data modyfikacji: 2018-03-29 09:50:54.
Zarządzenie Nr 257/2018
 Zarządzenie Nr 257/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:31:19 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:33:42.
Zarządzenie Nr 259/2018
 Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ...

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-07 07:53:36 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:33:42.
Zarządzenie Nr 258/2018
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 09:01:01 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:33:42.
Zarządzenie Nr 256/2018
 zmieniające Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 04 grudnia 2015roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów, budynków i lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:39:09 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:33:42.
Zarządzenie Nr 253/2018
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:20:32 | Data modyfikacji: 2018-02-21 13:22:12.
Zarządzenie Nr 255/2018
 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:31:04 | Data modyfikacji: 2018-02-19 14:34:34.
Zarządzenie Nr 254/2018
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2018 przez kluby sportowe działające na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:44:48 | Data modyfikacji: 2018-02-19 14:25:14.
Zarządzenie Nr 252/2018
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 15:30:00 | Data modyfikacji: 2018-02-19 14:25:14.
Zarządzenie Nr 251/2018
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2018 przez kluby sportowe działające na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 15:27:20 | Data modyfikacji: 2018-02-15 08:03:34.
Zarządzenie Nr 250/2018
 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2018 przez kluby sportowe działające na obszarze miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:18:09 | Data modyfikacji: 2018-02-15 08:03:34.
Zarządzenie Nr 249/2018
 w sprawie doręczenia nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2018r

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 14:08:40 | Data modyfikacji: 2018-02-15 08:03:34.
Zarządzenie Nr 248/2018
 w sprawie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:29:01 | Data modyfikacji: 2018-02-15 08:03:34.
Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:29:01
Opublikowane przez: Anna Idzikowska