• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Lipskie Centrum Kultury.
2017-04-25 14:30:04
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189): Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elek  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1