• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2017

Zarządzenie Nr 247/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:44:41 | Data modyfikacji: 2018-01-12 08:48:43.
Zarządzenie Nr 246/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:49:57 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:01:19.
Zarządzenie Nr 245/2017
 w sprawie przedstawienia Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-11-16 11:18:32 | Data modyfikacji: 2017-11-20 08:21:05.
Zarządzenie Nr 244/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-11-09 14:54:10 | Data modyfikacji: 2017-11-09 15:00:27.
Zarządzenie Nr 243/2017
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:57:49 | Data modyfikacji: 2017-11-09 15:00:27.
Zarządzenie Nr 242/2017
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 15:12:52 | Data modyfikacji: 2017-10-23 15:16:18.
Zarządzenie Nr 241/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansoweym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-10-18 15:01:55 | Data modyfikacji: 2017-10-18 15:09:00.
Zarządzenie Nr 240/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:10:05 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:13:46.
Zarządzenie Nr 239/2017
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalość pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 15:19:20 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:13:46.
Zarządzenie Nr 238/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-09-11 10:00:02 | Data modyfikacji: 2017-09-11 10:05:02.
Zarzadzenie Nr 237/2017
 w sprawie powołania składu osobowego komisji zdawczo-odbiorczej Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-30 15:08:36 | Data modyfikacji: 2017-09-11 10:05:02.
Zarządzenie Nr 236/2017
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-30 15:00:16 | Data modyfikacji: 2017-08-30 15:23:15.
Zarządzenie Nr 235/2017
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-28 15:02:15 | Data modyfikacji: 2017-08-30 15:23:15.
Zarządzenie Nr 234/2017
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-28 14:52:07 | Data modyfikacji: 2017-08-30 15:23:15.
Zarządzenie Nr 233/2017
 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-14 13:19:25 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:21:05.
Zarządzenie Nr 232/2017
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:14:58 | Data modyfikacji: 2017-08-07 12:09:06.
Zarządzenie Nr 231/2017
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:12:39 | Data modyfikacji: 2017-08-07 12:09:06.
Zarządzenie Nr 230/2017
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 r."

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:55:44 | Data modyfikacji: 2017-08-07 11:42:26.
Zarządzenie Nr 229/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:55:07 | Data modyfikacji: 2017-08-08 15:35:14.
Zarządzenie Nr 228/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-07-19 12:05:14 | Data modyfikacji: 2017-08-03 09:54:24.
Zarządzenie Nr 227/2017
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:22:41 | Data modyfikacji: 2017-08-03 09:54:24.
Zarządzenie Nr 225/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:04:18 | Data modyfikacji: 2017-07-10 14:17:54.
Zarządzenie Nr 224/2017
 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 13:48:01 | Data modyfikacji: 2017-07-10 13:51:56.
Zarządzenie Nr 226/2017
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:22:30 | Data modyfikacji: 2017-07-07 11:28:42.
Zarządzenie Nr 223/2017
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 10:17:49 | Data modyfikacji: 2017-07-07 11:28:42.
Zarządzenie Nr 222/2017
 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-06-20 15:07:28 | Data modyfikacji: 2017-06-20 15:11:33.
Zarządzenie Nr 220/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 15:06:12 | Data modyfikacji: 2017-06-12 15:08:44.
Zarządzenie Nr 221/2017
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i pomioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:49:14 | Data modyfikacji: 2017-06-12 15:08:44.
Zarządzenie Nr 219/2017
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-05-29 14:39:50 | Data modyfikacji: 2017-05-29 14:41:56.
Zarządzenie Nr 218/2017
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli w związku z nieobecnością w pracy w dniach od 24 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-05-23 15:01:49 | Data modyfikacji: 2017-05-23 15:04:30.
Zarządzenie Nr 217/2017
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-05-17 08:51:09 | Data modyfikacji: 2017-05-23 15:04:30.
Zarządzenie Nr 216/2017
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 10:29:17 | Data modyfikacji: 2017-05-23 15:04:30.
Zarządzenie Nr 214a/2017
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 10:24:28 | Data modyfikacji: 2017-05-23 15:04:30.
Zarządzenie Nr 214/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 09:05:16 | Data modyfikacji: 2017-05-10 09:10:02.
Zarządzenie Nr 215/2017
 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:00:08 | Data modyfikacji: 2017-05-10 09:07:08.
Zarządzenie Nr 213/2017
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-25 15:00:25 | Data modyfikacji: 2017-04-25 15:07:12.
Zarządzenie Nr 212/2017
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-24 10:59:24 | Data modyfikacji: 2017-04-24 11:03:20.
Zarządzenie Nr 211/2017
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:23:11 | Data modyfikacji: 2017-04-24 11:03:20.
Zarządzenie Nr 209/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do przyznania Karty Dużej Rodziny

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:10:32 | Data modyfikacji: 2017-04-24 11:03:20.
Zarządzenie Nr 208/2017
 w sprawie powierzenia Pani Edycie Kasperczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:57:20 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:59:36.
Zarządzenie Nr 207/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawania decyzji w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:37:30 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:43:48.
Zarządzenie Nr 206/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:34:26 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:43:48.
Zarządzenie Nr 205/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:30:39 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:43:48.
Zarządzenie Nr 204/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:25:16 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:32:14.
Zarządzenie Nr 203/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy podczas nieobecności Dyrektora

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:21:46 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:32:14.
Zarządzenie Nr 202/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do przyznania Karty Dużej Rodziny

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:09:07 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:32:14.
Zarządzenie Nr 201/2017
 w sprawie powierzenia Pani Barbarze Rutkowskiej Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:06:34 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:32:14.
Zarządzenie Nr 200/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawania decyzji w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 10:57:01 | Data modyfikacji: 2017-04-10 11:32:14.
Zarządzenie Nr 199/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 10:49:00 | Data modyfikacji: 2017-04-10 10:53:26.
Zarządzenie Nr 198/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 10:44:59 | Data modyfikacji: 2017-04-10 10:52:40.
Zarządzenie Nr 197/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 10:39:45 | Data modyfikacji: 2017-04-10 10:52:40.
Zarządzenie Nr 196/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 09:01:56 | Data modyfikacji: 2017-04-10 10:51:20.
Zarządzenie Nr 195/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:41:32 | Data modyfikacji: 2017-04-10 08:09:43.
Zarządzenie Nr 210/2017
 w sprawie powołania Komisj konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 15:10:05 | Data modyfikacji: 2017-04-10 08:26:38.
Zarządzenie Nr 194/2017
 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:37:15 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:51:03.
Zarządzenie Nr 193/2017
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:25:35 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:51:03.
Zarządzenie Nr 192/2017
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2016 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:21:12 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:51:03.
Zarządzenie Nr 191/2017
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2016 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:17:29 | Data modyfikacji: 2017-03-29 13:18:16.
Zarządzenie Nr 190/2017
 w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-14 14:24:13 | Data modyfikacji: 2017-03-29 13:18:16.
Zarządzenie Nr 189/2017
 w sprawie upoważnienia Pani Marioli Szymczyk - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do uzgodnienia oceny pracy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej i Dyrektora Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku z Mazowieckim Kuratorem Oświaty

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 14:05:06 | Data modyfikacji: 2017-03-29 13:18:16.
Zarządzenie Nr 188/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:52:29 | Data modyfikacji: 2017-03-13 13:56:50.
Zarządzenie Nr 187/2017
 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 12:15:33 | Data modyfikacji: 2017-03-13 13:56:50.
Zarządzenie Nr 186/2017
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:57:15 | Data modyfikacji: 2017-03-13 13:56:50.
Zarządzenie Nr 185/2017
 w sprawie doręczenia nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2017 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:52:01 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:18:35.
Zarządzenie Nr 184/2017
 w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki w 2017 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:47:32 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:18:35.
Zarządzenie Nr 183/2017
 w sprawie zatwierdzenia wysokości dziennej stawki świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w 2017r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:40:10 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:18:24.
Zarządzenie Nr 182/2017
 w sprawie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:53:49 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:18:24.
Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:53:49
Opublikowane przez: Anna Idzikowska