• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Druk oświadczenia majątkowego

oświadczenie radnego gminy
 druk oświadczenia majątkowego radnego gminy

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:01:47 | Data modyfikacji: 2018-01-11 08:02:43.
oświadczenie kierowników jst
 druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, seskretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:06:08 | Data modyfikacji: 2018-01-11 08:08:15.
Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:06:08
Data modyfikacji: 2018-01-11 08:08:15
Opublikowane przez: Iwona Krawczyk