• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2017

Uchwała XLVII/319/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 143

 Uchwała Nr XLVII/319/2017 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:56:03 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:54:25.
Uchwała XLVII/318/2017
 Uchwała Nr XLVII/318/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:54:11 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:54:25.
Uchwała XLVI/317/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 12408

 Uchwała Nr XLVI/317/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:50:48 | Data modyfikacji: 2017-12-28 08:09:58.
Uchwała XLVI/316/2017
 Uchwała Nr XLVI/316/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2018 roku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:48:13 | Data modyfikacji: 2017-12-28 08:09:58.
Uchwała XLVI/315/2017
 Uchwała Nr XLVI/315/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:46:35 | Data modyfikacji: 2017-12-28 08:09:58.
Uchwała XLVI/314/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 116

 Uchwała Nr XLVI/314/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:44:51 | Data modyfikacji: 2018-01-08 08:14:07.
Uchwała XLVI/313/2017
 Uchwała Nr XLVI/313/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:43:16 | Data modyfikacji: 2018-01-08 08:14:07.
Uchwała XLV/303/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieciekgo z 2017 r. poz. 10961 z dnia 29 listopada 2017 r.

 Uchwała Nr XLV/303/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:46:20 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:31:43.
Uchwała XLV/312/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieciekgo z 2017 r. poz. 10968 z dnia 29 listopada 2017 r.

 Uchwała Nr XLV/312/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Lipsko instrumentem płatniczym

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:32:26 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:26:23.
Uchwała XLV/311/2017
 Uchwała Nr XLV/311/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:30:35 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:26:23.
Uchwała XLV/310/2017

Uchwała Nr XLV/310/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:29:29 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:26:23.
Uchwała XLV/309/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieciekgo z 2017 r. poz. 10967 z dnia 29 listopada 2017 r.

 Uchwała Nr XLV/309/2017 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Długowoli - w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Długowoli - w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:27:46 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:30:26.
Uchwała XLV/308/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieciekgo z 2017 r. poz. 10966 z dnia 29 listopada 2017 r.

 Uchwała Nr XLV/308/2017 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej - w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej - w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:25:00 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:29:52.
Uchwała XLV/307/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieciekgo z 2017 r. poz. 10965 z dnia 29 listopada 2017 r.

 Uchwała Nr XLV/307/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:21:22 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:29:04.
Uchwała XLV/306/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieciekgo z 2017 r. poz. 10964 z dnia 29 listopada 2017 r.

 Uchwała Nr XLV/306/2017 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. G. Bema w Lipsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. A. G. Bema w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:18:43 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:28:26.
Uchwała XLV/305/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieciekgo z 2017 r. poz. 10963 z dnia 29 listopada 2017 r.

 Uchwała Nr XLV/305/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:16:08 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:27:53.
Uchwała XLV/304/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieciekgo z 2017 r. poz. 10962 z dnia 29 listopada 2017 r.

 Uchwała Nr XLV/304/2017 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:14:30 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:27:12.
Uchwała XLV/302/2017
 Uchwała Nr XLV/302/2017 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948; z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:10:40 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:27:12.
Uchwała XLV/301/2017
 Uchwała Nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:04:04 | Data modyfikacji: 2017-11-28 14:05:46.
Uchwała XLIV/300/2017
 Uchwała Nr XLIV/300/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:50:00 | Data modyfikacji: 2017-11-28 14:05:46.
Uchwała XLIII/299/2017
 Uchwała Nr XLIII/299/2017 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:41:39 | Data modyfikacji: 2017-11-28 14:05:46.
Uchwała XLIII/298/2017
 Uchwała Nr XLIII/298/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:39:19 | Data modyfikacji: 2017-11-28 14:05:46.
Uchwała XLIII/297/2017

Uchwała XLIII/297/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:37:57 | Data modyfikacji: 2017-11-06 08:02:35.
Uchwała XLII/296/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 8447

 Uchwała Nr XLII/296/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 13:18:24 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:32:21.
Uchwała XLII/295/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 8446

 Uchwała Nr XLII/295/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 13:15:59 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:31:01.
Uchwała XLII/294/2017
 Uchwała Nr XLII/294/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 13:13:52 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:31:01.
Uchwała XLII/293/2017
 Uchwała Nr XLII/293/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 13:11:58 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:31:01.
Uchwała XLII/292/2017
 Uchwała Nr XLII/292/2017 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 13:10:36 | Data modyfikacji: 2017-09-28 13:21:10.
Uchwała XLI/291/2017
 Uchwała Nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-25 13:33:38 | Data modyfikacji: 2017-09-08 11:40:34.
Uchwała XLI/290/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz.6367

 Uchwała Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-25 13:32:02 | Data modyfikacji: 2017-09-08 11:40:54.
Uchwała XLI/289/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz.6366

 Uchwała Nr XLI/289/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-25 13:30:23 | Data modyfikacji: 2017-07-28 07:36:58.
Uchwała XLI/288/2017

Uchwała Nr XLI/288/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023

Uchwała 288.pdf

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-25 13:28:57 | Data modyfikacji: 2017-07-25 13:40:31.
Uchwała XL/287/2017
 Uchwała Nr XL/287/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:26:07 | Data modyfikacji: 2017-07-25 13:40:31.
Uchwała XL/286/2017
 Uchwała Nr XL/286/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:24:45 | Data modyfikacji: 2017-07-25 13:40:31.
Uchwała XL/285/2017
 Uchwała Nr XL/285/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:23:01 | Data modyfikacji: 2017-07-25 13:40:31.
Uchwała XL/284/2017

uchwała 284.pdf

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:21:56 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:38:44.
Uchwała XL/283/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 5691

 Uchwała Nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Programu Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:20:12 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:22:31.
Uchwała XL/282/2017
 Uchwała Nr XL/282/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia aboslutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:18:22 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:22:31.
Uchwała XL/281/2017
 Uchwała Nr XL/281/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:17:19 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:22:31.
Uchwała XXXIX/280/2017
 Uchwała Nr XXXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:17:28 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:22:31.
Uchwała XXXIX/279/2017
 Uchwała Nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-30 15:24:57 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:22:31.
Uchwała XXXVIII/276/2017
 Uchwała Nr XXXVIII/276/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-25 09:57:07 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:22:31.
Uchwała XXXVIII/277/2017
 Uchwała Nr XXXVIII/277/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-23 15:31:40 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:22:31.
Uchwała XXXVII/275/2017
 Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-25 15:26:28 | Data modyfikacji: 2017-04-25 15:27:52.
Uchwała XXXVII/274/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 4200

 Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-25 15:24:55 | Data modyfikacji: 2017-04-27 14:42:14.
Uchwała XXXVII/273/2017
 Uchwała Nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-25 15:22:24 | Data modyfikacji: 2017-04-27 14:42:14.
Uchwała XXXVII/272/2017
 Uchwała Nr XXXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017 r. w msprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-25 15:20:48 | Data modyfikacji: 2017-04-27 14:42:14.
Uchwała XXXVI/271/2017
 Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:56:59 | Data modyfikacji: 2017-04-25 15:28:05.
Uchwała XXXVI/270/2017
 Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:54:28 | Data modyfikacji: 2017-04-25 15:28:05.
Uchwała XXXVI/269/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 3133

 Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:52:06 | Data modyfikacji: 2017-04-03 08:19:37.
Uchwała XXXVI/268/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 3132

 Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Miejskiej W LIpsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:50:26 | Data modyfikacji: 2017-04-03 08:18:54.
Uchwała XXXVI/267/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 3131

 Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:48:35 | Data modyfikacji: 2017-04-03 08:20:11.
Uchwała XXXVI/266/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 3130

 Uchwała Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:46:03 | Data modyfikacji: 2017-04-03 08:17:54.
Uchwała XXXV/265/2017
 Uchwała Nr XXXV 2017 r. zmieniająca uchwałe w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1922W Maruszów-Długowola-Sienno

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:37:40 | Data modyfikacji: 2017-04-03 08:17:54.
Uchwała XXXV/264/2017
 Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarłów w formie dotacji celowej na przebudowę drogi w Helenowie

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:29:13 | Data modyfikacji: 2017-04-03 08:17:54.
Uchwała XXXV/263/2017
 Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:27:36 | Data modyfikacji: 2017-04-03 08:17:54.
Uchwała XXXV/262/2017
 Uchwała Nr XXXV/262/2017 rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:21:02 | Data modyfikacji: 2017-04-03 08:17:54.
Uchwała XXXV/261/2017
 Uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:18:27 | Data modyfikacji: 2017-03-01 07:45:53.
Uchwała XXXIV/260/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 1167

 Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnychy w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:17:45 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:53:17.
Uchwała XXXIV/259/2017
 Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 roku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:14:07 | Data modyfikacji: 2017-02-01 11:19:32.
Uchwała XXXIV/258/2017
 Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:12:24 | Data modyfikacji: 2017-02-01 11:19:32.
Uchwała XXXIV/257/2017
 Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:11:03 | Data modyfikacji: 2017-02-01 13:03:26.
Uchwała XXXIV/256/2017
 Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:09:08 | Data modyfikacji: 2017-02-01 13:03:26.
Uchwała XXXIV/255/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 1165

 Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko na rok szkolny 2017/2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:07:16 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:54:23.
Uchwała XXXIV/254/2017
 Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarłów w formie dotacji celowej na przebudowę drogi w Helenowie

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:04:29 | Data modyfikacji: 2017-02-01 11:20:16.
Uchwała XXXIV/253/2017
 Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi LIpskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1922W Maruszów-Długowola-Sienno

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:02:37 | Data modyfikacji: 2017-02-01 11:20:16.
Uchwała XXXIV/252/2017

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 1166

 Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/241/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:00:38 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:56:07.
Uchwała XXXIV/251/2017
 Uchwała Nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elekryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030" - aktualizacja z 2016 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:57:58 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:56:07.
Uchwała XXXIV/250/2017
 Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Ramowych Planów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:55:14 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:56:07.
Uchwała XXXIV/249/2017
 Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:53:35 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:56:07.
Uchwała XXXIV/248/2017
 Uchwała Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:51:59 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:56:07.
Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:51:59
Opublikowane przez: Iwona Krawczyk