• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2017

Informacja o wyborze oferty na konserwację
oświetlenia ulicznego i drogowego zlokalizowanego
na terenie Miasta i Gminy Lipsko
 info_konserwacja_oswietlenia2018.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:56:12.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego i drogowego zlokalizowanego na terenie
Miasta i Gminy Lipsko
 zapytanie oswietlenie 2018.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:09:14.
Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi na rok 2018 - usługi
weterynaryjne

zapytanie ofertowe usługi weterynaryjne.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-01 13:06:24.
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów
biurowych na potrzeby UMiG Lipsko

Zapytanie ofertowe do BIP Materiały Biurowe.zip

odpowiedzi na pytania 07.12.pdf

Wykaz zlozonych ofert materiaBy biurowe-1.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-29 15:05:55.
Zapytanie ofertowe wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi
wojewózkiej 754
 zapytanie wola solecka2.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:53:23.
Informacja o unieważnieniu postępowania
zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 754
 info_wola_solecka754.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:22:59 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:23:59.
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na
wykonanie usług w zakresie sporządzania
operatów szacunkowych

informacja o wyborze oferty operaty.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-30 12:36:11 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:23:59.
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na
opracowanie koncepcji idokumentacji proj.-koszt.
dla zadania Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki
Krepianki

wynikvpostepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-24 14:35:24 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:23:59.
Zapytanie ofertowe wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi
wojewózkiej 754

zapytanie Wola Solecka.pdf

odpowiedz wola solecka.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-18 09:41:27 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:23:59.
Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepji i
dokumentacji proj.-koszt. dla zadania Budowa
ciągu pieszego wdłurz rzeki Krępianki

Zapytanie ofertowe ciąg pieszy.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-17 15:48:59 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:23:59.
Zapytanie ofertowe na na wykonanie ujęcia wody
podziemnej (studni głębinowej) dla potrzeb
planowanej stacji wodociągowej w m. Leszczyny,
gm. Lipsko

zapytanie ofertowe studnia.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-12 08:17:34 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:23:59.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w zakresie
sporządzania operatów szacunkowych

zapytanie ofertowe operaty.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-12 08:12:54 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:23:59.
Zapytanie ofertowe na Dostawy oleju napędowego
grzewczego do budynku przedszkola w Lipsku

zapytanie olej.pdf

Formularz oferty olej.doc

Wzór umowy olej.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-19 15:52:07 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:23:59.
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Armii
Ludowej w Lipsku

wynik postepowania www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:17:54 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul.
Stadionowej i ul. Papiernia

zapytanie kanalizacja.pdf

wzór oferty kan.doc

umowa kanalizacja.doc

warunki techniczne1.pdf

zał. graf.papiernia.jpg

zał. graficzny stadionowa.jpg

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-19 08:32:21 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Zapytanie ofertowe na Dostawę trybuny sportowej
na stadion w Lipsku

zapyt.ofertowe trybuna.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-18 08:50:05 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
II Zapytanie ofertowe na Wykonanie nawierzchni
asfaltowej na ul. Armii Ludowej w Lipsku

zapyt.ofertowe armii ludowej asfalt 3.doc

plan sytuacyjny AL3.jpg

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-12 14:50:13 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Informacja o unieważnieniu zapytanie ofertowego
na Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Armii
Ludowej

unieważnienie www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:05:00 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzorudla zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji
Lipsko"

informacja o wyborze kanalizacja www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-04 09:00:56 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Zapytanie ofertowe na Wykonanie nawierzchni
asfaltowej na ulicy Armii Ludowej w Lipsku

zapytanie armii ludowej1.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:05:54 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru dla zadania Budowa kanalizacji
sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

zapytanie_23.08.pdf

opz.pdf

projekt_umowy in.pdf

Formularze druków_23.08.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:28:43 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu dla zadania Budowa kanalizacji
sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

unieważnienie3.pdf

zapytanie_inżynier.pdf

opz_inżynier.pdf

projekt_umowy_inżynier.pdf

Formularze druków..doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-09 11:22:13 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości

informacja o wyborze ofery.pdf

zapytanie ofertowe rozgraniczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-08 07:36:43 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
II zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu dla zadania Budowa
kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach
aglomeracji Lipsko

unieważnienie2.pdf

zapytanie_ofertowe14.07.pdf

Formularze druków k.doc

Opis przedmiotu zamówienia k.pdf

Projekt umowy k.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-14 09:09:34 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu dla zadania Budowa kanalizacji
sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

unieważnienie1.pdf

zapytanie-ofertowe.pdf

opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

Formularze druków-k.doc

projekt_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-04 15:29:22 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Informacja o unieważnieniu II zapytania
ofertowego na Przebudowę wejścia do budynku
szkoły w Krępie Kościelnej

unieważnienie krepa_www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:51:36 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:18:04.
Informacja o wyborze oferty na Opracowanie zmian
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Lipsko

mpzp rostrzygniecie.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:14:27 | Data modyfikacji: 2017-06-30 11:14:42.
Informacja o unieważnieniu II zapytania
ofertowego na Przebudowę ul. Armii Ludowej w
Lipsku

informacja o unieważnieniu_al.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-30 08:43:58 | Data modyfikacji: 2017-06-30 11:14:42.
Informacja o wyborze oferty na Modernizację
oświetlenia ulicznego przy dr. krajowej nr 79 w
Lipsku

informacja o wyborze oferty oświetlenie.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-30 08:40:08 | Data modyfikacji: 2017-06-30 11:14:42.
II zapytanie ofertowe na Przebudowę wejścia do
budynku szkoły w Krepie Kościelnej

zapyt. ofertowe k2.doc

przedmiar krępa k.pdf

Dokumentacja k.zip

sst_krepa k.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-23 08:28:03 | Data modyfikacji: 2017-06-30 11:14:42.
II zapytanie ofertowe na Przebudowę ul. Armii
Ludowej w Lipsku

zapytanie armii ludowej.pdf

druki al2.doc

umowa wzór al2.doc

Przedmiar Armii Ludowej2.xlsx

plan sytuacyjny AL2.jpg

opis techniczny armii ludowej2.pdf

dokumentacja armii2.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-21 11:54:25 | Data modyfikacji: 2017-06-30 11:14:42.
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
na Przebudowę ul. Armii Ludowej w Lipsku

informacja o unieważnieniu al1.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-21 11:49:36 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na Modernizację oswietlenia
ulicznego przy drodze krajowej nr 79 w Lipsku

zapytanie oświetlenie.pdf

formularz oferty o.doc

umowa wzór.doc

zał. graficzny.pdf

odpowiedź na pyt.23.06.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-21 08:12:03 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na Opracowanie zmian
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Lipsko

zapytanie plany.zip

odpowiedzi.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-16 08:40:14 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę ul. Armii
Ludowej w Lipsku

zapytanie_armii ludowej.pdf

druki al.doc

umowa wzór al.doc

Przedmiar Armii Ludowej.xlsx

plan sytuacyjny AL.jpg

opis techniczny armii ludowej.pdf

dokumentacja armii.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:14:47 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę wejścia do
budynku szkoły w Krępie Kościelnej

unieważnienie.doc

zapytanie_krepa.pdf

wzór oferty krępa.doc

przedmiar krępa.pdf

Dokumentacja.zip

sst_krepa.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-08 12:38:49 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na prowadzenie audytu
wewnętrznego w MiG Lipsko

audyt.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-06 06:53:48 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Informacja o wyborze oferty na wykonanie remontów
nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami
 info asfalty.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:08:21 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów
nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami
 zapytanie asfalty.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 10:16:46 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Informacja o wyborze oferty na opracowanie
Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko

informacja o wyborze oferty_rewitalizacja.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:46:22 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na Opracowanie opinii
dotyczącej naruszenia stosunków wodnych

zapytanie opinia.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 11:27:05 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę
elementów małej architektury na terenie miasta
Lipsko

mała arch - wizualizacja 2.zip

Zapytanie ofertowe 28.04.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-28 13:58:33 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu
Rewitalizacji Gminy Lipsko 28.04.

zmiana treści zapytania ofertowego.pdf

zapytanie rewitalizacja.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-28 13:36:02 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Informacja o wyborze oferty na wymianę stolarki
okiennej w budynku PSP w Woli Soleckiej

informacja o wyborze oferty okna.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-26 11:12:17 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Informacja o wyborze oferty na Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni
drogi wojewódzkiej
 info lipa miklas.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-24 13:13:51 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
II Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu
Rewitalizacji Gminy Lipsko

Zapytanie ofertowe rewitalizacja II.zip

unieważnienie_pr.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:26:59 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu
Rewitalizacji Gminy Lipsko

unieważnienie rewitalizacja.pdf

Zapytanie ofertowe r.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:50:46 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w
budynku PSP w Woli Soleckiej

zapytanie okna.pdf

wzór oferty o.doc

umowa wzór.pdf

przedmiar okna.pdf

schemat okna.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:53:23 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy
drodze wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa
Miklas - II zapytanie
 zapytanie lipa miklas2.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-03 13:51:54 | Data modyfikacji: 2017-06-21 11:49:46.
Informacja o wyborze oferty na "Kruszenie gruzu
betonowego"
 info gruz.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:51:31 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:52:21.
Wykonanie, montaż i dostawa elementów małej
architektury miejskiej na terenie miasta Lipsko

Zapytanie ofertowe.zip

mała arch - wizualizacja 2 - lokalizacja na terenie parku miejskiego.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-15 14:21:10 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:52:21.
Kruszenie gruzu betonowego
 zapytanie gruz.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:25:09 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:52:21.
Informacja o wyborze oferty na "Dostawę wraz z
montażem 4szt. wiat przystankowych"
 wiaty info.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-06 11:10:11 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:52:21.
Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy
drodze wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa
Miklas
 zapytanie lipa miklas.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-02 11:21:43 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:52:21.
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych

wiaty2017.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:14:53 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:52:21.
Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:14:53
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk