• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2017

Informacja o wyborze oferty w przetargu na
Świadczenie usługi przewozu uczniów do
placówek szkolnych na terenie MiG Lipsko

informacja o wyborze oferty dowozy.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:19:45.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Świadczenie usługi przewozu uczniów do
placówek szkolnych na terenie MiG Lipsko

informacja z otwarcia_dow.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:42:03.
Informacja o wyborze oferty w przetargu na Odbiów
i zagospodarowanie odpadów komunalnych

informacja o wyborze odpady.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 15:08:06.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
odbióri zagospodarowanie odpadów komunalnych

informacja z otwarcia ofert_o.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-01 14:19:43.
Informacja o wyborze oferty w przetargu na Budowę
kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

wyniki_www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-21 14:49:13.
Informacja o wyborze opferty w przetargu na
Dostawę kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem
na terenie miasta i gminy Lipsko

informacja o wyborze www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:55:29.
Informacja o wyborze oferty w przetargu na
Dostawę energii elektrycznej dla MiG Lipsko

informacja o wyborze energia.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:58:44.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Budowę
kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

informacja z otwarcia ofert aglomeracja.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:44:38.
Informacja z otwaracia ofert w przetargu na
Dostawa energii elektrycznej dla Miasta i Gminy
Lipsko na okres od 01.01.2018 do 30.06.2019 r

informacja z otwarcia ofert energia.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:55:40.
Informacja o wyborze oferty w przetragu na
Dostawę opału do szkół prowadzonych przez
gmine Lipsko w sezonioe grzewczym 2017/2018

informacja o wyborze opał.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-02 15:13:40.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Dostawę opału do szkół prowadzonych przez
gminę Lipsko w sezonie grzewczym 2017/2018

informacja z otwarcia ofert o.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-29 12:39:23.
Informacja o wyborze oferty na Budowę oswietlenia
ulicznego przy ul. Turystycznej w Lipsku

informacja o wyborze_www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:59:18.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Budowę
oświetlenia ulicznego przy ul. Turystycznej w
Lipsku

informacja_z_otwarcia_ofert_turystyczna.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-08 13:57:11.
Informacja o wyborze oferty na Przebudowę drogi
gminnej nr 190316W Boży Dar - Lucjanów o dł.
700 m

informacja o wyborze l.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-26 09:56:27.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Przebudowę drogi gminnej nr 190316W Boży
Dar-Lucjanów

informacja z otwarcia.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-23 14:16:13.
Informacja o wyborze oferty na Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami w msc. Śląsko,
Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku

informacja o wyborze oferty wodociąg.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 13:10:06.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Budowę
sieci wodociągowej z przyłączami w msc
Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku

info o z otwarcia.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:53:47.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w
przetargu na Przebudowę ul. Kółek Rolniczych w
Lipsku

informacja o wyborze oferty ul. kółek r.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-26 12:12:05.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Przebudowę ul. Kołek Rolniczych w Lipsku

informacja o wyborze k.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:14:06.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu na bieżącą konserwację dróg
gminnych nieutwardzonych na terenie MiG Lipsko

informacja o wyborze oferty_k.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:20:18.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Bieżącą konserwację dróg gminnych
nieuwardzonych na terenie MiG Lipsko

informacja z otwarcia konserwacja.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:53:58.
Informacja o wyborze oferty w przeatrgu na
Kompleksową termomodernizację trzech budynków
użyteczności publicznej w Gminie Lipsko

informacja o wyborze oferty_s.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-20 11:58:37.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków
użyteczności publicznej w gm. Lipsko

informacja z otwarcia_s.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-09 15:49:51.
Informacja o wyborze oferty w przetargu na Remont
dwóch boisk piłkarskich na stadionie w Lipsku

informacja o wyborze oferty_boiska.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-27 12:09:17.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Remont
dwóch boisk piłkarskich na stadionie w Lipsku

informacja z otwarcia_ofert_7.02.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:28:06.
Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:28:06
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk