• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2017

Świadczenie usługi przewozu uczniów do
placówek szkolnych na terenie MiG Lipsko

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_dowozy 2018.pdf

formularze druków_d.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:48:53 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:49:18.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie MiG Lipsko

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_po_zmianie_29.11.pdf

Zał nr 1 opis przedmiotu zamów..doc

Zał nr 2 Załącznik zabudowa wielorodzinna.doc

Zał nr 3 Załącznik zabudowa jednorodzinna.xls

Zał nr 4 Uchwała 295 regulamin ucip.pdf

umowa wzór odpady.doc

wzory druków odpady.doc

odpowiedzi_www_29.11.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-22 09:39:08 | Data modyfikacji: 2017-11-29 14:49:15.
Dostawa kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem
na terenie miasta i gminy Lipsko

Ogłoszenie o zamówieniu

informacja z otwarcia_kotły.pdf

siwz kotły.doc

Opis przedmiotu zamówienia.doc

Umowa Nr.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:23:37 | Data modyfikacji: 2017-10-27 14:24:33.
Dostawa energii elektrycznej dla Miasta i Gminy
Lipskona okres od 01.01.2018 do 30.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_energia.pdf

Kopia Kopia ZaB_cznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.xls

ZaB_cznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ - ośw. dotycz_ce grupy kapitaBowej.docx

Odpowiedzi na pyt. 24.10

umowa po zmianie 24.10

Odpowiedzi na pytania 24.10. cz. II

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-20 13:57:12 | Data modyfikacji: 2017-10-20 13:58:29.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji
Lipsko

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.10


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.10.2017

SIWZ po zmianie 24.10

formularze druków kanalizacja.doc

Umowa po zmianie 16.10

Przedmiary po zmianie 16.10

Projekt podstawowy 1.zip

Projekt podstawowy 2.zip

Projekt podstawowy 3.zip

Projekt przy dr. wojewódzkiej 1.zip

Projekt przy dr. wojewódzkiej2.zip

Specyfikacja techniczna.zip

Opis sterowania i monitoringu przepompowni.pdf

Odpowiedzi na pytania1

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania3

Opinie i uzgodnienia

Uzupełnienie dokumentacji -rys str 215-230

Odpowiedzi na pytania 12.10

Odpowiedzi na pytania 16.10

Przedmiar elektryczny 16.10

Odpowiedź na pytania 24.10

informacja z otwarcia ofert aglomeracja1.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:50:57 | Data modyfikacji: 2017-12-21 13:07:23.
Dostawy opału do szkół prowadzonych przez
gminę Lipsko w sezonie grzewczym 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz opał 2017.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-20 15:17:51 | Data modyfikacji: 2017-09-20 15:26:21.
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy
Turystycznej w Lipsku

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_turystyczna.pdf

Formularze druków oświetlenie.doc

umowa projekt t.doc

Dokumentacja projektowa.zip

przedmiar_robót_oświetlenie.pdf

odpowiedzi_www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-20 14:14:52 | Data modyfikacji: 2017-07-20 14:15:52.
Przebudowa drogi gminnej nr 190316W Boży Dar-
Lucjanów

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_b-l.pdf

opis techniczny.pdf

Plan sytuacyjny.zip

sst lucjanów-boży dar.pdf

przedmiar robót.doc

wzory druków 1.doc

umowa projekt.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-29 14:16:16 | Data modyfikacji: 2017-05-29 14:17:04.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc
Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz wodociąg.pdf

formularze druków w.doc

umowa projekt w.doc

Przedmiar robót - Wod.Śląsko, Poręba, Lipsko ul..pdf

Kosztorys ofertowy - Wod.Śląsko, Poręba, Lipsko ul. Jadwinów.pdf

dokumentacja techniczna wodociąg.zip

uzgodnienia wodociąg.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-24 13:55:01 | Data modyfikacji: 2017-04-24 14:22:52.
Przebudowa ul. Kółek Rolniczych w Lipsku nr
190301W - II przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_kr2.pdf

Formularze druków2.doc

umowa projekt2.doc

Lipsko - projekt drogowy'.zip

kanalizacja deszczowa 255,5m..zip

kanalizacja deszczowa 219m'.zip

Przedmiary robót'.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:35:41 | Data modyfikacji: 2017-04-24 14:22:52.
Bieżąca konserwacja dróg gminnych
nieutwardzonych na terenie miasta i gminy Lipsko

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_konserwacja..pdf

zmiana tresci siwz_24.03.pdf

Formularze druków po zm. 24.03.doc

Umowa wzór poz zm. 24.03.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-15 12:55:48 | Data modyfikacji: 2017-04-24 14:22:52.
Przebudowa ulicy Kółek Rolniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

informacja o unieważnieniu.pdf

siwz_kółka rolnicze.pdf

druki_k.doc

umowa projekt-1 kólka rol.doc

Lipsko - projekt drogowy.zip

kanalizacja deszczowa 255,5m.zip

kanalizacja deszczowa 219m.zip

Przedmiary robót.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-10 10:56:31 | Data modyfikacji: 2017-03-15 11:52:37.
Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków
użyteczności publicznej w Gminie Lipsko

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_03.03 po zmianie.pdf

Druki 22.02.doc

UMOWA wzór po zmianie 03.03.doc

PFU_budynek_swietlicy_Katarzynow.pdf

PFU_budynek_swietlicy_Wiśniówek.pdf

PFU_budynek_swietlicy_Krepa_Koscielna.pdf

Audyty Katarzynów.zip

Audyty Wiśniówek.zip

Audyty Krępa Kościelna.zip

Dokumentacja archiwalna Katarzynów.zip

Dokumentacja archiwalna Wiśniówek.zip

Dokumentacja archiwalna Krępa K.zip

zmiana tresci siwz 22.02.pdf

odpowiedzi na pyt 02.03.pdf

zmiana_siwz 03.03.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-21 12:37:39 | Data modyfikacji: 2017-02-21 12:37:53.
Remont dwóch boisk piłkarskich na stadionie w
Lipsku

Ogłoszenie o zamówieniu

informacja z otwarcia_ofert_7.02..pdf

siwz_boiska1.pdf

Formularze druków1.doc

wzór_umowy.doc

PROJEKT BUDOWLANY - REMONT STADIONU SPORTOWEGO W LIPSKU.pdf

SPEC Boisko kb.pdf

instrukcja_pielegnacji.pdf

Przedmiar po zmianie 30.01.pdf

odpowiedź na pytania_30.01.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:17:48 | Data modyfikacji: 2017-01-23 13:26:24.
Plan postepowań o udzielenie zamówień
publicznych na rok 2017

plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2017 (1).pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-17 13:49:44 | Data modyfikacji: 2017-01-23 13:24:24.
Data wprowadzenia: 2017-01-17 13:49:44
Data modyfikacji: 2017-01-23 13:24:24
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk