• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Wzory deklaracji i informacji

UCHWAŁA NR XXXI/225/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości

 Wzory formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-06 15:59:06.
Data wprowadzenia: 2017-01-06 15:59:06
Opublikowane przez: Administrator BIP