• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Zarządzenie wewnętrzne Nr 299/2021
 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2021-12-23 13:25:48 | Data modyfikacji: 2021-12-23 13:34:12.
Informacja
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodowa działalność lobbingową

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-01 07:45:33.
Sprawozdanie z kontroli BIP
 Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Biuletynów Informacji Publicznej w Jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko za okres sierpnień - wrzesień 2016 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-10 12:40:50 | Data modyfikacji: 2016-10-10 12:41:52.
Sprawozdanie za 2015 rok
 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko w okresie listopad - grudnień 2015 rok

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 12:06:14.
Zarządzenie 125/2016
 Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie reulaminu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 12:04:44.
Zarządzenie 124/2016
 Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stnadaryzacji dokumentacji kontroli zarządzczej w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 12:02:54.
Zarządzenie Wewnętrzne 42/2016
 Zarządzenie Wewnetrzne Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 12:01:07.
Zarządzenie Wewnętrzne 31/15
 Zarządzenie Wewnetrzne Nr 31/15 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 11:59:19.
Zarządzenie 48/15
 Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34/100/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Mieście i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 11:57:12.
Zarządzenie 22/2011
 Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji BHP w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 11:55:23.
Zarządzenie 38/104/2011
 Zarządzenie Nr 38/104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 11:53:52.
Zarządzenie 37/103/2011
 Zarządzenie Nr 37/103/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia misji Miasta i Gminy Lipsko, a także sposobu określenia celów i zadań, zarządzania ryzykiem związanych z ich realizacją, jak również oceny stopnia ich osiągnięcia

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 11:52:16.
Zarządzenie 34/100/2011
 Zarządzenie Nr 34/100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie kontroli zarządzcej w Mieście i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 11:49:41.
Data wprowadzenia: 2016-09-07 11:49:41
Opublikowane przez: Iwona Krawczyk