• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wszczętym
postępowaniu
 dot. budowy drogi gminnej Nr 190325W na odcinku Huta-Wólka Krępska

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2024-03-06 11:21:08 | Data modyfikacji: 2024-03-06 11:22:20.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 4 marca 2024 o wystapieniu do organów
opiniujących
 1111.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2024-03-06 08:50:09.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 4 marca 2024 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania
 000000.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2024-03-05 10:12:43 | Data modyfikacji: 2024-03-06 08:47:49.

Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 23.02.2024 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w decyzji nr 2/2024 z dnia 03.01.2024r. i decyzji  nr 10/2023 z dnia 28.12.2023r.

Postanowienie - 1.

Postanowienie - 2.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-02-23 13:01:22.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wszczęciu postepowania w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami nieruchomości odbiorców w miejscowościach Lipsko ul. Spacerowa, ul. Jadwinów, Poręba i Śląsko, gm. Lipsko” na terenie gm. Lipsko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Ilona Chlebna | Data wprowadzenia: 2024-02-20 14:03:31 | Data modyfikacji: 2024-02-20 14:20:00.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14.02.2024 i decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko nr 4/2024 z dnia 14.02.2024.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14.02.2024 i decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko nr 4/2024 z dnia 14.02.2024.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Ilona Chlebna | Data wprowadzenia: 2024-02-14 13:30:40 | Data modyfikacji: 2024-02-14 13:40:51.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 22 stycznia 2024 roku o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania i Obwieszczenie z dnia 22.01.2024r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z dnia 22.01.2024r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja nr 3/2024 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2024-01-22 13:26:13 | Data modyfikacji: 2024-02-14 11:51:06.
Obwieszczenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości położonej w
Maruszowie w celu komunalizacji mienia
 Obwieszczenie Maruszow.pdf

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2024-01-10 12:30:32.
Obwieszczenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości położonej w
Lipsku w celu komunalizacji mienia.
 Obwieszczenie Lipsko.pdf

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2024-01-10 12:23:46.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 3 stycznia 2024 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obwieszczenie i decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03.01.2024r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie i decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03.01.2024r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 OBWIESZCZENIE 10.01.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2024-01-10 11:27:31 | Data modyfikacji: 2024-02-14 13:26:03.

Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 09.01.2024r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie inwestycji celu publicznego.

i Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 09.01.2024r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie inwestycji celu publicznego.

 Obwieszczenie Starosty Lipskiego.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2024-01-09 14:54:05 | Data modyfikacji: 2024-02-14 11:40:36.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 29 grudnia 2023 roku o zawieszeniu
postępowania
 20231229.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-12-29 07:53:59.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 28 grudnia 2023 roku o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 28.12.2023r. o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja nr 10/2023 z dnia 28.12.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 28.12.2023r. o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja nr 10/2023 z dnia 28.12.2023r.

 20231228.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-12-28 08:21:43 | Data modyfikacji: 2024-02-14 14:26:30.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 12 grudnia 2023 roku o zebraniu całości dokumentacji.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 12.12.2023r. o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 12.12.2023r. o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 20231212.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-12-12 12:55:22 | Data modyfikacji: 2024-02-14 14:14:20.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
 20231206.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-12-06 14:57:48.
Obwieszczenie - Informacja Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 6.12.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-12-06 08:46:34.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30
listopada 2023 r.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-12-01 14:51:58.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 WI-I.7820.1.16.21.EG.AW.pdf

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-11-24 10:59:35.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 9 listopada 2023 roku o wystapieniu do
organów opiniujących
 111111.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-11-14 07:56:09.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 9 listopada 2023 roku o zawiadomienie o
wszczęciu postępowania
 20231114.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-11-14 07:52:02.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 listopada 2023 roku o zawieszeniu postępowania i Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13.11.2023r. o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13.11.2023r. o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.

 20231110.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-11-13 12:40:05 | Data modyfikacji: 2024-02-14 11:17:33.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Obwieszczenie Starosty Lipskiego o zapoznaniu się z materiałem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej Nr 190349W - ulica Gospodarcza w Lipsku"

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-11-07 08:46:48.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 31 października 2023 roku o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
 pdf.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-10-31 11:42:36.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 30 października 2023 roku o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
 20231031.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-10-31 10:32:16.
Informacja - Plan polowań kół łowieckich na
terenie miasta i gminy Lipsko w sezonie 2023/2024
 Paln polowań kół łowieckich w sezonie 20232024.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-10-26 14:47:41.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 20 października 2023 roku o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
 20231020.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-10-20 11:31:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 18 października 2023 roku o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko
 20231019.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-10-19 10:26:14.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o zgromadzonym materiale dowodowym.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13.10.2023r. o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13.10.2023r. o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 20231018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-10-18 09:37:18 | Data modyfikacji: 2024-02-14 13:46:41.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 12 października 2023 roku o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
 12.10.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-10-12 10:19:35 | Data modyfikacji: 2023-10-30 08:33:35.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 9 października o zawieszeniu postepowania
 -.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:36:08.
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie w sprawie nowej taryfy za wodę
i ścieki na terenie mig Lipsko
 20230920.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:29:08.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 18 września 2023 roku o wystąpieniu do
organów opiniujących
 y.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-09-19 08:33:12.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 18 września 2023 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania
 20230919.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-09-19 08:29:58.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 września 2023 roku o zebraniu dokumentów
 x.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-09-14 09:21:35.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 września 2023 roku w sprawie wydania
postanowienia o sporzadzeniu raportu
 20230914.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-09-14 07:50:48.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 sierpnia 2023 roku o wystąpieniu do
organów opiniujących
 20230814.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-08-14 10:03:44.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 sierpnia 2023 roku Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania
 14.08.2023.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-08-14 09:51:09.
Obwieszczenie o sporządzeniu kart
inwentaryzacyjnych nieruchomości położonych w
Lipsku, Dąbrówce i Babilonie, w celu
komunalizacji mienia
 Pełny tekst obwieszczeń

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-07-24 08:32:44.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w wydaniu
decyzji
 WI-I.7820.1.16.2021.EG.AW

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-07-19 08:16:08.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-07-11 14:12:11 | Data modyfikacji: 2023-07-11 14:23:10.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Informacja o wszczęciu postepowania
 20230630.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-30 13:58:22.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
- informacja o wszczęciu postępowania
 20230626.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-26 08:35:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 23 czerwca 2023 roku o wystąpieniu do
organów opiniujących
 20230623.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:36:41.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 21 czerwca 2023 roku Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania
 2023.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:34:51.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 19 czerwca 2023 roku Obwieszczenie Burmistrza
Miasta i Gminy Lipsko o wystąpieniu do organów
opiniujących
 aaa.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-21 10:55:21.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 19 czerwca 2023 roku Zawiadomienie o
wszczęciu postepowania
 zzz.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-21 10:53:05.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 16 czerwca 2023 roku - Obwieszczenie o
wystąpieniu do organów opiniujących
 20230616_001.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-16 10:59:43.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 16 czerwca 2023 roku - Zawiadomienie o
wszęciu postepowania
 20230616.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-16 10:55:31.
Informacja o wszczęciu postepowania
 Info.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-16 07:56:52.
Informacja o wszczęciu postepowania
 20230605_002.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-06-05 13:36:21.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji (WI-I.7820.1.18.2021.AW)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji (WI-I.7820.1.18.2021.AW)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-01 13:54:54.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2023 r. poz. 28.)


powiadamienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obwieszczenie.

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

Projekt uchwały.

Projekt uchwały zał. graficzny nr 1.

Formularz konsultacji.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:11:18.
Obwieszczenie Reggionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie w sprawie wydania
postanowienia znak: WOOŚ-I.4222.8.2022.AST.10
którym uzgodnił warunki realizacji
przedsięwzięcia pn: Budowa obwodnicy Lipska w
ciagu drogi krajowej nr 79 Zadanie II- od km0+000
do km 5+425
 Obw.RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:09:06.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 WI-I.7821.35.1.2023.AW

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-04-17 14:53:02.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia
uzgadniającego warunki realizacji
przedsięwzięcia pn ,, Budowa obwodnicy Lipska w
ciagu drogi krajowej nr 79 zadanie III - od km
5+425 do km 6+374015 (bez skrzyżowania DK79 z DW
747)
 Obwieszcz. RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:47:52.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego -
Zawiadomienie o złożonej korekcie wniosku w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa
obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79
Zadanie II - od km 0+000 do km ok. 5+425"
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-03-02 08:48:45.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego -
Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału
społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej
oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej pn: Budowa obwodnicy Lipska w ciągu
drogi krajowej nr 79 zadanie III - od km ok. 5+425
do km 6+374,15 (bez skrzyżowania DK 79 z DW 747)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-02-23 08:25:38 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:01:41.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego -
Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału
społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej
oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn: Budowa obwodnicy Lipska w ciagu drogi
krajowej nr 79 Zadanie II - od km 0 +000 do km ok.
5+425.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-02-23 07:40:59 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:04:11.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
- informacja o wszczęciu postępowania
 20230223_001.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-02-22 08:21:18 | Data modyfikacji: 2023-02-23 10:24:52.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 16 lutego 2023 roku - o ydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 ,,.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-02-17 12:05:16.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 7 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 Obw..pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-02-08 11:17:04.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wniesionym odwołaniu

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-02-02 14:15:24.
Obwieszczenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej w
celu komunalizacji mienia
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-01-13 11:45:05.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 11 stycznia 2023 roku o zebraniu dokumentacji
 20230111_001.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:48:23.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 10 stycznia 2023 roku o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 Obw.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:00:51.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 10 stycznia 2023 roku o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarubkowaniach
 Ob.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2023-01-10 09:58:48.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 BOŚ.6740.68.2022.MP z dnia 04.01.2023r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-01-09 11:08:09 | Data modyfikacji: 2023-01-09 11:08:52.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 WI-I.7821.35.1.2021.EG

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2022-12-30 10:42:03.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 15 grudnia 2022 roku o wystąpieniu do
organów opiniujących
 14.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-12-19 10:20:30.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 15 grudnia 2022 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania
 O.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-12-19 10:17:42.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 16 grudnia 2022 roku o zebraniu całości
dokumentów
 B.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-12-19 09:12:16.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 15 grudnia 2022 roku o zebraniu całości
dokumentacji
 Obw....pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-12-15 14:54:17.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie Planu polowań łowieckich na terenie
miasta i gminy Lipsko w sezonie łowieckim
2022/2023

Plan polowań

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w sprawie polowań łowieckich.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-12-15 08:16:39.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 WI-I.7820.1.17.2021.AW

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2022-12-12 15:15:48.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego o zapoznaniu się
z materiałem sprawy
 BOŚ.6740.68.2022.MP

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 13:56:59.
Publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji Starosty
Lipskiego ustalajacego mienie gromadzkie na
terenie wsi Katarzynów
 decyzja 23.11.pdf

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-11-23 12:58:52.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 16 listopada 2022 roku o wystąpieniu do
organów opiniujących
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:54:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 16 listopada - Zawiadomienie o wszczęciu
postepowania
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:50:56.
Informacja o wszczęciu postepowania
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-11-16 07:59:25.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wszczętym
postępowaniu
 BOŚ.6740.91.2022.MP

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2022-11-15 15:02:34.
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-10-25 11:20:03.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 24 października 2022 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-10-25 11:16:55.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach przed wydaniem decyzji - mienie
gromadzkie Katarzynów
 zawiadomienie1.pdf

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:03:30.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach przed wydaniem decyzji - Spółka
Leśna w Lipsku
 zawiadomienie 2.pdf

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:02:33.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 26 września 2022 roku o wydaniu decyzji
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-09-27 08:10:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 20 września 2022 roku o wystąpieniu do
organów opiniujących
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-09-23 12:44:58.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 20 września 2022 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-09-23 12:42:25.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek z dnia 22.072022r Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko , w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska"

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-13 07:44:35.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
 Zawiadamia się, że w dniu 9 marca 2022 r. złożono korektę wniosku , który następnie został zmieniony i uzupełniony w dniach 28 kwietnia 2022r., 28 czerwca 2022r., 19 lipca 2022r. oraz w dniu 5 sierpnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 Zadanie IV - skrzyżowanie drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 747

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-25 14:49:38.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 24 sierpnia 2022 roku w wydaniu decyzji
 20220824.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-08-24 11:14:21.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 10 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji
 20220812.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-08-12 07:58:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 10 sierpnia 2022 roku o zebraniu dokumentów
 20220811.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-08-11 09:43:33.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 8 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji
 20220810.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-08-10 10:29:02.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8
lipca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej
nr 79 Zadanie III.
 Pełna treść zawiadomienia.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-15 12:52:54.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 11 lipca 2022 roku o zebraniu dokumentów
 Scan2022-07-11_135513.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-07-11 13:57:09.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 8 lipca 2022 roku o wystąpieniu do organów
opiniujących
 Scan2022-07-11_124925.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:52:53.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 8 lipca 2022 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu
 Scan2022-07-11_124601.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:48:08.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 8 lipca 2022 roku o zebraniu całości
dokumentacji
 Scan2022-07-11_115736.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-07-11 12:04:43.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 8 lipca 2022 roku o zebraniu całości
dokumentacji
 Scan2022-07-11_115507.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:56:33.
Obwieszczenie Bur,istrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 8 lipca 2022 roku o zebraniu całości
dokumentacji
 Scan2022-07-11_115107.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:54:01.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji - dz. ewid. nr 45 w Helenowie
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:30:56.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji - DP 1908W w Gołębiowie
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-07-07 08:14:00 | Data modyfikacji: 2022-07-07 08:16:03.
Informacja o wszczęciu postepowania
 Scan2022-07-06_143644.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-07-06 14:39:16.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 30 czerwca 2022 roku o wydaniu decyzji
 Scan2022-07-04_101454.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-07-04 10:16:59.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
 Info...pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-06-14 11:28:54.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 6 czerwca 2022 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu
 zaw....pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-06-08 09:32:51.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 6 czerwca 2022 roku - Zawiadomienie o
wystąpieniu do organów
 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-06-08 09:31:39.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu w sprawie nabycia prawa
własności nieruchomości przez Skarb Państwa -
dz. ewid. 45 w Helenowie
  Pełna treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-06-07 14:20:14.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 31 maja 2022 roku - Zawiadomienie o
wystąpieniu do organów
 Obwieszczenie-.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-06-06 12:53:18.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 31 maja 2022 roku - Zawiadomienie o
wystąpieniu do organów
 Obwieszczenie....pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-06-06 12:51:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 31 maja 2022 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu
 ---.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-06-06 12:49:30.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 31 maja 2022 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu
 ....pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-06-06 12:48:21.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 26 maja 2022 roku - Wystąpienie do organów
 Wystapienie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-05-31 11:00:48.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 26 maja - Zawiadomienie o wszęciu
 Wszczęcie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:58:15.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 26 maja 2022 roku o wystąpieniu do organów
opiniujących
 Obwi. o wytapieniu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:05:58.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 26 maja 2022 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu
 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:02:00.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 25 maja 2022 roku - zawiadomienie o zebraniu
dokumentów
 Obw. o zebraniu dokumentów.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:21:50.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i sporządzenia zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
 Pełna treść obwieszczenia.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-27 11:17:06.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia
przez Powiat Lipski własności nieruchomości -
dz. ewid. 137 w Gołębiowie
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-05-26 11:04:11.
 Scan2022-04-28_120246.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:07:07.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 29 kwietnia 2022 roku o zawieszeniu
postępowania
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:06:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 28 kwietnia 2022 roku o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko
 Scan2022-04-28_113804.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-28 11:40:43.
Protokół z konsultacji w sprawie zmiany
urzędowego rodzaju miejscowości Kostusin,
Konstantynów, Sewerynów oraz Daniszów
 protokol.pdf

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:19:30.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 19 kwietnia 2022 roku o wystąpieniu do
organów opiniujących
 Scan2022-04-19_151542.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-19 15:18:48.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 19 kwietnia 2022 roku Zawiadomienie o
wszczęciu postepowania
 SH 14.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-19 15:13:34.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu w sprawie ustalenia
odszkodowań za nieruchomość - obręb Lipsko
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-04-11 11:48:23.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji - DP 1908W w Gołębiowie
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:23:35.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu w sprawie ustalenia
odszkodowań za nieruchomości - obręb Krępa
Górna
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:15:52 | Data modyfikacji: 2022-04-11 10:17:15.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 5 kwietnia 2022 o zawieszeniu postępowania
 Obwieszczenie o zawieszeniu postEpowania.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-06 09:41:28.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 4 kwietnia 2022 roku o obowiazku
sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Scan2022-04-05_151803.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-05 15:20:15.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 1 kwietnia 2022, Zawiadomienie o wystąpieniu
do organów opiniujących
 Fotowltaika Lipa Krepa.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-04 14:24:02.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 1 kwietnia 2022 Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania
 Scan2022-04-04_141656.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-04-04 14:21:00.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 28 marca o wydaniu decyzji
 Most.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-29 10:55:56.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
- informacja o wszczęciu postępowania
 Informacja,,.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:20:42.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 22 marca 2022 roku o wydaniu decyzji
 Marbet.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-22 15:17:04.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o
wszczęciu postępowania
 Informacja.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-22 11:26:55.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
 Scan2022-03-21_091043.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-21 09:13:36.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 7 marca 2022 roku - Zawiadomienie o
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie z 7 .03.2022.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-09 11:40:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 7 marca 2022 roku Zawiadomienie o wszczęciu
 Obwieszczenie z 9.03.2022.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-09 11:34:22.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
 Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni...pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-07 08:16:22.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji zmieniającej - budowa obwodnicy Lipska w
ciągu DK 79
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-03-04 10:51:27.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Transportu o
wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej (rozbudowa DW 747)
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-03-03 12:56:08.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 24 lutego 2022 roku o wydaniu decyzji
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji PCWO.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-01 14:40:23.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu ...pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-01 13:58:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 23 lutego 2022 roku o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 Obwieszczenie o wydaniu dec. EPLANT.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-03-01 08:17:42.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 25 lutego 2022 roku o zebraniu dokumentów
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów Most.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-02-28 10:59:43.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 22 lutego 2022 roku o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 Obwieszczenie JJelonek Mariusz.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:49:15.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 18 lutego 2022 roku o wydaniu decyzji
 OBwieszczenie Ray.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-02-21 10:10:04.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 18 lutego 2022 o zebraniu dokumentów
 Obwieszczenie MARBET.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-02-18 11:41:16.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsko na lata
2021-2027”
 Pełna treść obwieszczenia.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-17 11:05:52.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
 Obwieszczenie Dyrektara Zarządu Zlewni w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-02-14 14:10:40.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu administracyjnym - droga
powiatowa nr 1908W w Gołębiowie
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-02-08 11:34:13.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 1 lutego 2022 roku o wydaniu decyzji
 droga.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-02-02 08:05:30.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 31 stycznia 2022 roku o zebraniu dokumentów
 Zbiornik.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-02-01 09:04:24.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 31 stycznia 2022 roku o zebraniu dokumentów
 EPLANT.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-02-01 09:03:18.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 25 stycznia 2022 roku o zebraniu dokumentów
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów!.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-01-27 15:24:13.
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów.,.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-01-24 12:33:36.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej
nieruchomości niezbędnej w celu komunalizacji
mienia
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:19:10.
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Lipskiego
ustalającej mienie gromadzkie na terenie obrębu
Kolonia Śląsko
 Pełna treść decyzji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2022-01-17 09:38:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 5 stycznia 2022 roku o zebraniu dokumentacji
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów ,,,.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2022-01-05 15:08:19.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydanej decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wydanej decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Nr 6/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załącznik do decyzji.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:11:52 | Data modyfikacji: 2022-02-10 14:51:05.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 21 grudnia 2021, Wystąpienie do organów
 Wystapienie do organów.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-21 12:37:41.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 21 grudnia 2021, Zawiadomienie o wszczęciu
 Zawiadomienie o wszczęciu ...pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-21 12:36:36.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 16 grudnia 2021, Wystąpienie do organów
 Obwieszczenie o wystapieniu,,,.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-16 15:19:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 16 grudnia 2021, Zawiadomienie o wszczęciu
 Zawiadomienie stron ,,.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-16 15:16:15.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
 Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-15 13:36:09.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 grudnia 2021 - Zawiadomienie stronnika
2021, Wystąpienie do organów
 Zaw. str..pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-15 08:18:42.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 grudnia2021, Wystąpienie do organów
 Wystąpienie do organów.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-15 08:17:09.
Obwieszczenie Starosty lipskiego o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 Realizacja inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa ulicy Gospodarczej w miejscowości Lipsko

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-08 08:28:55.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
z dnia 26.11.2021 r.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 26.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-07 12:22:37.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-07 10:55:36.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 3 GRUDNIA 2021, Zawiadomienie o wystąpieniu
do organów opiniujących
 wYSTĄPIENIE DO ORGANÓW.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:18:01.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 3 GRUDNIA 2021, Zawiadomienie o wszczęciu
 zAWIADOMIENIE STRON Z 3.12.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:15:55.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 2 grudnia 2021, Zawiadomienie o wystąpieniu
do organów opiniujących
 Obwieszczenie o wystapieniu do organów.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-02 14:06:33.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 2 grudnia 2021, Zawiadomienie o wszczęciu
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-12-02 14:03:43.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego w sprawie podziału województwa
mazowieckiego na obwody łowieckie

Formularz

 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-11-25 08:43:45.
Zawiadomienie Marszałka Województwa
Mazowieckiego w sprawie zarwierdzenia projektu
robót geologicznych dla potrzeb przebudowy linii
wysokiego napiecia 110 kV zwolen- Lipsko i
ostrowiec-Lipsko oraz 400 kV Kozienice - Ostrowiec
w związku z realizacja obwodnicy Lipska
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-11-25 08:36:46.
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Lipskiego
ustalającej mienie gromadzkie na terenie obrębu
Gruszczyn
 Pełna treść decyzji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:36:44.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 27 października 2021, Wystąpienie do
organów
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-11-02 14:01:52.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia27 października 2021, Zawiadomienie o
wszczęciu
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-11-02 13:53:12.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia28 października 2021, Zawiadomienie o
wszczęciu
 Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-11-02 13:37:29.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia28 października 2021, Zawiadomienie o
wszczęciu
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-11-02 13:34:32.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego o zapoznaniu się
z materiałem sprawy
 Obwieszczenie.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:25:13.
Zawiadomienie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu
robót geologicznych dla potrzeb przebudowy linii
wysokiego napięcia 110 kV oraz 400 kV: m.
Lipsko, pow. lipski, woj. mazowieckie
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-10-25 12:19:48.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 19 października 2021, Zawiadomienie o
wszczęciu
 Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-10-21 14:56:36.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 18 października 2021, Zawiadomienie o
wszczęciu
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-10-21 14:52:04.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-10-19 15:46:28.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:30:15 | Data modyfikacji: 2021-10-01 12:36:30.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Techniologii dot. wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa
DW747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy
dodatkowej jezdni (strona prawa)"
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-09-21 07:51:13.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-09-17 12:24:17 | Data modyfikacji: 2021-09-17 12:32:15.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek z dnia 10.08.2021r. Miasta i Gminy Lipsko w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : Budowa ulicy Gospodarczej w miejscowości Lipsko.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-03 11:14:40 | Data modyfikacji: 2021-09-03 11:16:47.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Emil Penkała | Data wprowadzenia: 2021-08-05 13:53:15 | Data modyfikacji: 2021-08-05 13:55:57.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji - droga powiatowa w miejscowości Huta
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-08-05 10:05:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-08-03 12:16:02 | Data modyfikacji: 2021-08-03 12:21:49.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu administracyjnym - droga
krajowa nr 79 w Gołębiowie
  Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-07-21 11:45:37.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-09 14:58:55 | Data modyfikacji: 2021-07-09 15:03:56.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwareunkowaniach
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:37:23.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:01:41.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:00:31.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-09 08:25:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 6 lipca 2021 roku o zebraniu dokumentów dla
przedsiewziecia polegajacego na ,,Rozbudowie drogi
krajowej nr 79 na odcinku Lipsko - granica
województwa.
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-08 13:24:02 | Data modyfikacji: 2021-07-08 14:12:54.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu administracyjnym - droga
powiatowa w miejscowości Huta
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-06-22 09:02:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dokumentów
 Obwieszczenie - zbiornik.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-15 13:05:58 | Data modyfikacji: 2021-07-01 11:47:01.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie uznania
za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
Katarzynowie
 Zawiadomienie - Katarzynów

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-06-10 13:17:02.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie uznania
za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
Gruszczynie
 Zawiadomienie - Gruszczyn

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-06-10 13:11:28 | Data modyfikacji: 2021-06-10 13:14:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dokumentacji
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-10 12:35:37 | Data modyfikacji: 2021-07-01 11:20:55.
Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o zakończeniu postepowania
w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie
archeologicznych badań powierzchniowych wraz z
decyzją nr 305/DR/21
 Pełny tekst obwieszczenia i decyzji 305/DR/21

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:41:19.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dokumentów
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:31:23 | Data modyfikacji: 2021-07-01 11:09:36.
Obwieszczenie o zakonczeniu postepowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Lipsko - granica województwa

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:15:29 | Data modyfikacji: 2021-05-31 09:12:41.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na odcinku projektowanej drogi Ciepielów - Lipsko

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-20 11:49:13.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-17 12:31:16 | Data modyfikacji: 2021-05-31 09:51:18.
Wód Polskich – Zarząd Zlewni w Radomiu
 Budowa zbiornika.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:35:03.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 10 maja 2021 roku - Zawiadomienie stron
 Zawiadomienie stron.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:14:50.
O B W I E S Z C Z E N I E B U R M I S T R Z A
M I A S T A I G M I N Y L I P S K O o
wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 droga jelonek-Lipa Miklas.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:45:37.
O B W I E S Z C Z E N I E B U R M I S T R Z A M
I A S T A I G M I N Y L I P S K O o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Kruszywo Gołebiów.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:40:13.
że została zebrana cała dokumentacja w
postępowaniu administracyjnym dot. wniosku
złożonego przez S H 32 Sp. z o.o. ul. Mogilska
11/11, .31 – 542 Kraków o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na części
działki o nr ewid. 25/1 obręb Kolonia Śląsko
gm. Lipsko O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza
Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 marca 2021 roku o
zebraniu całej dokumentacja w postępowaniu
administracyjnym dot. wniosku złożonego przez S
H 32 Sp. z o.o. ul. Mogilska 11/11, .31 – 542
Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: ,,Budowie farm fotowoltaicznych
o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na części działki o nr ewid.
25/1 obręb Kolonia Śląsko gm. Lipsko’’,
pow. lipski, woj. mazowieckie
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-04-27 09:59:13.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 12 Kwietnia 2021r. zawiadamia się o
wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lipsko do: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku Wód Polskich –
Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania
na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa
fragmentów jezdni dodatkowych, przepustów,
fragmentów dróg poprzecznych, zjazdów, ciągów
pieszo-rowerowych, sieci infrastruktury
wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, zbiorników
retencyjnych, fragmentów rowów melioracyjnych, w
ramach budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi
krajowej nr 79’’
 Obwieszczenie o wystapieniu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:04:42.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 8 kwietnia 2021 - Zawiadomienie stron
 Obwieszczenie - zawiad. o wszczeciu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:09:43.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji przez Samorzadowe Kolegium
Odwoławcze w Radomiu
 SKO.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-03-12 14:29:11.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dokumentacji
 Droga Jelonek - Lipa Miklas.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-03-12 14:26:33.
Obwieszczenie Burmmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dekomentów
 krusz.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-03-12 13:52:21.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:27:05 | Data modyfikacji: 2021-01-14 09:29:04.
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wydaniu decyzji o środowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:26:26.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 134/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajow

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-08 07:31:13 | Data modyfikacji: 2021-01-14 09:30:46.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na „Rozbudowie zakładu o
dodatkową komorę składową mrożonych owoców
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
oraz zamianie istniejącego tunelu
zamrażalniczego na nowy wraz z wymianą
maszynowni chłodniczej dla potrzeb istniejącego
zakładu usytuowanego na terenie działek o nr
ew. 77/2 , 79/3, 91/2, oraz 88 w miejscowości
Śląsko, gm. Lipsko, pow. lipski, woj.
mazowieckie
 2obwiesczenie2.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-12-28 08:58:22 | Data modyfikacji: 2020-12-28 09:25:56.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 grudnia 2020r.zawiadamia się o
wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lipsko do: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku Wód Polskich –
Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania
na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części
działki o nr ewid. 25/1 obręb Kolonia Śląsko
gm. Lipsko’’
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:27:32.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 grudnia 2020 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania o wydanie Decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na : ,,Budowie
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części
działki o nr ewid. 25/1 obręb Kolonia Śląsko
gm. Lipsko’’
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:20:16.
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i
Gminy Lipsko z dnia 9 grudnia 2020 roku -
zawiadamia się strony postępowania, że została
zebrana cała dokumentacja w postępowaniu
administracyjnym dot. wniosku złożonego przez
Miasto i Gminę Lipsko ul. 1 Maja 2, 27 – 300
Lipsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na: ,,Montażu urządzenia
umożliwiającego pobór wód podziemnych w
ilości nie mniejszej niż 10 m3 /godz.
realizowanego na działce nr ew. 847 w
miejscowości Lipsko gm. Lipsko
 111.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:07:08.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 25 listopada 2020r. zawiadamia się o
wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lipsko do: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku Wód Polskich –
Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania
na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności dla przedsięwzięcia polegającego
na : przebudowie drogi gminnej nr 190310W na
odcinku Lipa Miklas- Jelonek – Szymanów gm.
Lipsko, pow. lipski, woj. mazowiecki
 Obwieszczenie o wystapieni do organów.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-27 09:22:23.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegajacego na
przebudowie drogi gminnej nr 190310W na odcinku
Lipa Miklas - Jelonek- Szymanów
 Zawiadomienie o wszczęciu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-27 09:17:12.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
zawiadamia się o wystąpieniu przez Burmistrza
Miasta i Gminy Lipsko do: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, Wód Polskich
– Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania
na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności dla przedsięwzięcia pn.
,,Wydobywanie kruszywa naturalnego nieobjętego
własnością górniczą bez użycia środków
strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha
i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 m
3 kopaliny w msc. Gołębiów na części działek
o nr ewid. 253/1 i 249/1 gm. Lipsko, pow. lipski,
woj. mazowieckie.
 pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:44:27.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na: :
,,Wydobywanie kruszywa naturalnego nieobjętego
własnością górniczą bez użycia środków
strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha
i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 m
3 kopaliny w msc. Gołębiów’’ na części
działek o nr ewid. 253/1 i 249/1 gm. Lipsko, pow.
lipski, woj. mazowieckie.
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:25:47.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
informujacego strony postepowania, że została
zebrana cała dokumentacja w postepowaniu dot.
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie
zakładu o dodatkową komorę składową mrozonych
owoców wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz zamianie istniejacego tunelu
zamrazalniczego na nowy wraz z wymianą maszynowni
chłodniczej dla potrzeb istniejacego zakładu
usytuowanego na terenie działek o nr ew. 77/2,
79/3, 91/2 oraz 88 w msc. Ślasko gm. Lipsko, pow.
lipski , woj. mazowieckie
 Pełny tekst obieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-16 13:51:55.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji
 Obwiesczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-09-17 10:46:21.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu całej dokumentacji w postępowaniu
administracyjnym dot. wniosku złożonego przez
P.P.H.U WEKTOR ul. Przemysłowa 11, 27 – 300
Lipsko o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na : ,,Budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną’’ na terenie
działek o nr ewid. 1961, 1962/2, 1963, 1964,
1965, 1966, 1967 w miejscowości Lipsko gm.
Lipsko, pow. lipski, woj. mazowieckie.

Zebranie dokumentacji.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-08-17 09:04:27.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i GminyLipsko o
wydanie opinii w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co
do zakresu raportu oddziaływania na środowisko,
w przypadku stwierdzenia takiej konieczności dla
przedsięwzięcia polegającego na ,,Montażu
urządzenia umożliwiającego pobór wód
podziemnych w ilości nie mniejszej niż 10 m3
/godz. realizowanego na działce nr ew. 847 w
miejscowości Lipsko gm. Lipsko, pow. lipski, woj.
mazowieckie.

Wystaopienie do organów studnia.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:56:54.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia polegajacego na:
,,Montażu urządzenia umożliwiającego pobór
wód podziemnych w ilości nie mniejszej niż 10
m3 /godz. realizowanego na działce nr ew. 847 w
miejscowości Lipsko gm. Lipsko, pow. lipski, woj.
mazowieckie.

Wszczecie studnia.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:51:44.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn."
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od
skrzyżowania z drogąkrajową nr 9 w m. Iłża do
skrzyżowania z drogą krajową nr 79 m. Lipsko

zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-09 10:37:03.
Opinia Sanitarna Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
dla przedsięwziecia polegajacego na budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z
infrastrukturą techniczna na działce o nr ew.
1961, 1962/2,1963,1964,1965,1966,1967 w Lipsku,
gm.Lipsko, pow. lipski
 Pełny tekst Opinii

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:40:38.
Opinia- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwziecia na środowisko pn.
Budowa instalacji fotowoltaicznej m omocy do 2 Mw
wraz z niezbedną infrastrukturą techniczna w
msc. lipsko
 Pełny tekst opinii

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:27:48.
Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-28 09:22:03.
Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku w sprawie oceny
(raportu) oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi
krajowej nr 79 na odcinku Lipsko - granica
województwa w miejscowościach: Lipsko, Ślasko,
Poręba, Walentynów, Maruszów, kostusin, gmina
Lipsko, pow. lipski, woj. mazowieckie
 Pełny tekst opinii

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-24 08:13:18.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji ws budowy farmy fotowoltaicznej
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:42:59.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszęciu z 9.04.2020.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:41:43 | Data modyfikacji: 2020-04-14 13:43:06.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-14 11:19:11.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie zebrania całości dokumentacji dla
przedsięwzięcia polegajacego na: Budowa parku
solarnego składajacego się z dwóch odrębnych
farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda),
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie fotowoltaika.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 12:20:59.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
zebranie dokumentacji w postepowaniu
administracyjnym dla przedsięwzięcia
polegajacego na rozbudowie budynków magazynowo -
handlowo - usługowych: Etap 1:Sortownia owoców
wraz z budową rampy przeładunkowej, Etap 2:
Wiata magazynowa, Etap 3: Budynek biurowy
 Obwieszczenie Fido Sad.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 12:15:20.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
wystąpienie do organów o uzgodnienie i opinię
realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi
krajowej nr 79 na odcinku Lipsko - granica
województwa"
 Obwieszczenie o uzgodnieniu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 11:47:37.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w
postepowaniu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Lipsko-granica województwa

obwieszczenie 28.01.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:27:27.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku
Lipsko-granica województwa".
 Obwieszczenie Burmistrza 17.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-22 14:06:08 | Data modyfikacji: 2020-01-22 14:08:45.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowejpn. "Rozbudowa DW 7417 od km 30+046 do km
30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona
prawa)

Obwieszczenie Wojewody z 27.11.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:34:23.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
zawiadomienie o wszczęciu

Fido Sad wszaczecie.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2019-12-04 09:07:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wystapieniu o wydanie opini w sprawie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsiewziecia na środowisko

Obwieszc. o wystapieniu do organów.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2019-12-03 11:28:28.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Obwieszczenie -zawiadomienie stron.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2019-12-03 11:23:52.
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od Decyzji
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-13 13:13:58.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 Pełny tekst informacji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:27:01.
Informacja o wydaniu Decyzji Wojewody
Mazowieckiego o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa
obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79
zad. I. budowa zbiornika retencyjnego -
infiltracyjnego

Decyzja nr 117.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:07:58.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej
nieruchomości niezbędnej w celu komunalizacji
mienia
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.pdf

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2019-09-18 08:14:32 | Data modyfikacji: 2019-09-18 08:20:33.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
wszczęcia postepowania w sprawie wydania decycji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.
"Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km30+667 w
zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa)

Zawiadomienie Wojewódy Mazowieckiego.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:37:09.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko.

Obwieszczenie.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-30 11:50:27 | Data modyfikacji: 2022-01-26 08:36:52.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu robót
geologicznych dla ustalenia warunków
geologiczno-inżynierskich podłoża dla
inwestycji: koncepcjarozbudowy drogi krajowej nr
79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Obwieszczenie 1.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-26 13:50:11 | Data modyfikacji: 2019-08-26 14:02:54.
Informacja o wydaniu Decyzji Starosty Lipskiego z
dnia 01.08.2019 r.
 Pełny tekst Decyzji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-08-05 10:00:48 | Data modyfikacji: 2019-08-05 10:02:06.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:03:49 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:06:10.
Obwieszczenie Burmistrza o zawieszeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Lipsko-granica województwa

obwieszczenie 8.10.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:27:11.
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu postanowienia
stwierdzajacego obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa
drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko-granica
województwa

obwieszczenie 27.09.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:05:16 | Data modyfikacji: 2018-12-12 10:29:55.
Obwieszczenie Burmistrza o wystąpieniu o wydanie
opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Lipsko-granica województwa

obwieszczenie 27.07.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:23:51.
Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa
drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko- granica
województwa

obwieszczenie burmistrza z 26.07.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:18:08.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o wszczęciu
postępowania
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-06-07 13:52:07.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Obwieszczenie Starosty Lipskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:08:07 | Data modyfikacji: 2018-02-23 09:10:50.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Starostwo Powiatowe w Lipsku informuje, że w dni 12 stycznia 2018r. na wniosek Miasta i Gminy Lipsko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalające na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa części drogi gminnej Nr 190308 w Długowola-Podpora-Kolonia Daniszów na odcinku biegnącym od drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Walentynów w kierunku wszchodnim , stanowiącym działkę ewidencyjną Nr 371"

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:35:20 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:36:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wszczęciu postepowania - Zawiadomienie Stron
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wszczęciu postepowania - Zawiadomienie Stron

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-06-19 09:46:10.
Obwieszczenie Burmistrza MiG o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie 10.05.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:43:47.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-06 07:02:19.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-01-27 10:36:50.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniajace realizację przedsięwziecia polegajacego na rozbudowie zakładu o dodatkową komorę składową mrozonych owoców wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr ew. 88 w miejscowości Ślasko, gmina Lipsko

 postanowienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-01-18 12:09:33.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030 aktualizacja z 2016 roku"

aktualizacja Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, ee i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030

Lipsko-Zalozenia_Miasto i Gmina

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:28:24 | Data modyfikacji: 2016-11-09 11:53:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Skan treści Obwieszczenia w załączeniu w formacie pdf

 obwieszczenie o raporcie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:17:34.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu dezycji
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-07-25 08:30:01.
Obwieszczenie 6/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 czerwca 2016 rokudotyczące zawiadomienia stron o zebranej dokumentacji w postępowaniuadministracyjnym dot. wniosku złożonego przez Miasto i Gminę lipskoo wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 1900337 w miejscowości Poręba na działce o numerze ewid. 174/2."

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 09:48:50 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:00:09.
Obwieszczenie 5/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie wydania postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w msc. Poręba

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:25:39 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:53:10.
Obwieszczenie 4/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii. Przebudowa drogi gminnej nr 190337 w miejscowości Poręba.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-13 14:15:36 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:58:57.
Obwieszczenie 3/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wszczęciu postępowania. Zawiadomienie stron.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-13 14:12:03 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:59:15.
Obwieszczenie 2/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 lutego 2016r. o wszczęciu postępowania - zawiadomienie stron. Zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wszczął postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m 3 kopaliny w m. Jakubówka’’ na części dz. Nr ewid. 309/4, 312, 429 obręb Jakubówka gm. Lipsko, pow. lipski, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:38:54 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:47:24.
Obwieszczenie 1/2016

Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 lutego 2016 roku o wyłożeniu do konsultacji:Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2019 wraz z perspektywą do roku 2023 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

Program Ochrony środowiska

Prognoza do roku 2023

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:27:26 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:36:48.
Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:27:26
Data modyfikacji: 2016-06-16 10:36:48
Opublikowane przez: Administrator BIP