• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Obwieszczenia

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
wszczęcia postepowania w sprawie wydania decycji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.
"Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km30+667 w
zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa)

Zawiadomienie Wojewódy Mazowieckiego.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:37:09.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie wydania postanowienia że realizacja
przedsięwzięcia w sprawie budowy obwodnicy
Lipska wg. wariantu I przebiega etapowo

Obwieszczenie 30.08.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-30 11:50:27.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu robót
geologicznych dla ustalenia warunków
geologiczno-inżynierskich podłoża dla
inwestycji: koncepcjarozbudowy drogi krajowej nr
79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Obwieszczenie 1.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-26 13:50:11 | Data modyfikacji: 2019-08-26 14:02:54.
Informacja o wydaniu Decyzji Starosty Lipskiego z
dnia 01.08.2019 r.
 Pełny tekst Decyzji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-08-05 10:00:48 | Data modyfikacji: 2019-08-05 10:02:06.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:03:49 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:06:10.
Obwieszczenie Burmistrza o zawieszeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Lipsko-granica województwa

obwieszczenie 8.10.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:27:11 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:06:10.
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu postanowienia
stwierdzajacego obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa
drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko-granica
województwa

obwieszczenie 27.09.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:05:16 | Data modyfikacji: 2018-12-12 10:29:55.
Obwieszczenie Burmistrza o wystąpieniu o wydanie
opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Lipsko-granica województwa

obwieszczenie 27.07.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:23:51 | Data modyfikacji: 2018-12-12 10:29:55.
Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa
drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko- granica
województwa

obwieszczenie burmistrza z 26.07.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:18:08 | Data modyfikacji: 2018-12-12 10:29:55.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o wszczęciu
postępowania
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-06-07 13:52:07 | Data modyfikacji: 2018-12-12 10:29:55.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Obwieszczenie Starosty Lipskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:08:07 | Data modyfikacji: 2018-02-23 09:10:50.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Starostwo Powiatowe w Lipsku informuje, że w dni 12 stycznia 2018r. na wniosek Miasta i Gminy Lipsko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalające na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa części drogi gminnej Nr 190308 w Długowola-Podpora-Kolonia Daniszów na odcinku biegnącym od drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Walentynów w kierunku wszchodnim , stanowiącym działkę ewidencyjną Nr 371"

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:35:20 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:36:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wszczęciu postepowania - Zawiadomienie Stron
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wszczęciu postepowania - Zawiadomienie Stron

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-06-19 09:46:10 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:36:57.
Obwieszczenie Burmistrza MiG o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie 10.05.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:43:47 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:36:57.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-06 07:02:19 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:36:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-01-27 10:36:50 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:36:57.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniajace realizację przedsięwziecia polegajacego na rozbudowie zakładu o dodatkową komorę składową mrozonych owoców wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr ew. 88 w miejscowości Ślasko, gmina Lipsko

 postanowienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-01-18 12:09:33 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:36:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030 aktualizacja z 2016 roku"

aktualizacja Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, ee i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030

Lipsko-Zalozenia_Miasto i Gmina

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:28:24 | Data modyfikacji: 2016-11-09 11:53:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Skan treści Obwieszczenia w załączeniu w formacie pdf

 obwieszczenie o raporcie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:17:34 | Data modyfikacji: 2016-11-09 11:53:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu dezycji
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-07-25 08:30:01 | Data modyfikacji: 2016-11-09 11:53:57.
Obwieszczenie 6/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 czerwca 2016 rokudotyczące zawiadomienia stron o zebranej dokumentacji w postępowaniuadministracyjnym dot. wniosku złożonego przez Miasto i Gminę lipskoo wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 1900337 w miejscowości Poręba na działce o numerze ewid. 174/2."

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 09:48:50 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:00:09.
Obwieszczenie 5/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie wydania postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w msc. Poręba

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:25:39 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:53:10.
Obwieszczenie 4/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii. Przebudowa drogi gminnej nr 190337 w miejscowości Poręba.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-13 14:15:36 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:58:57.
Obwieszczenie 3/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wszczęciu postępowania. Zawiadomienie stron.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-13 14:12:03 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:59:15.
Obwieszczenie 2/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 lutego 2016r. o wszczęciu postępowania - zawiadomienie stron. Zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wszczął postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m 3 kopaliny w m. Jakubówka’’ na części dz. Nr ewid. 309/4, 312, 429 obręb Jakubówka gm. Lipsko, pow. lipski, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:38:54 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:47:24.
Obwieszczenie 1/2016

Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 lutego 2016 roku o wyłożeniu do konsultacji:Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2019 wraz z perspektywą do roku 2023 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

Program Ochrony środowiska

Prognoza do roku 2023

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:27:26 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:36:48.
Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:27:26
Data modyfikacji: 2016-06-16 10:36:48
Opublikowane przez: Administrator BIP