• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Zasób mieszkaniowy

Lista osób ubiegających się o najem lokalu
socjalnego i lokalu mieszkalnego - stan na dzień
05.09.2018 r.
 Lista osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego i lokalu mieszkalnego

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-09-05 11:47:01.
Lista osób ubiegających się o najem lokalu
socjalnego i lokalu mieszkalnego - stan na dzień
05.09.2017 r.
 Lista osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego i lokalu mieszkalnego

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-09-05 07:49:44.
Lista osób ubiegających się o najem lokalu
socjalnego i lokalu mieszkalnego - stan na dzień
05.09.2016 r.
 Lista osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego i lokalu mieszkalnego

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:04:32.
Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:04:32
Opublikowane przez: Fabian Smaga