• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Wykazy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem, dzierżawę i użyczenie w 2019 roku
 Wykaz nieruchomości - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-11-28 08:08:13.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - Śląsko
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:38:25.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - Babilon
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:37:02.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - Śląsko
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-08-02 08:01:06 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:06:22.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w formie przetargu - lokal mieszkalny przy ul.
Zwoleńskiej 19A
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-07-20 09:39:16 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:06:22.
Wykaz nieruchomośdci przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - grunt pod murowanymi boksami
garażowymi przy ul. Słonecznej w Lipsku
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-06-19 07:43:21 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:06:22.
Wykaz nieruchomośdci przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - ul. Zwoleńska/ul. Cicha w Lipsku
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-04-03 07:28:44 | Data modyfikacji: 2018-04-03 07:30:07.
Wykaz nieruchomośdci przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - Babilon
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:31:21 | Data modyfikacji: 2018-04-03 07:30:07.
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży najemcom - ul. Boczna 5 m.14 i 21 i ul.
Rynek 21 m.6A
  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży najemcom - 2018 rok

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:28:38 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem w 2018 r. w trybie przetargu pisemnego
nieograniczonego.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-11-17 07:57:52 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz nieruchomośdci przeznaczonych do oddania w
dzierżawę w 2018 r.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-11-17 07:53:36 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie w 2018 r.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-11-17 07:51:39 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w formie przetargu - lokal mieszkalny przy ul.
Rynek 5
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-07-26 08:38:04 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży najemcom - ul. Partyzantów 5 m.6 i ul.
Rynek 34 m.19
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży najemcom - 2017 rok

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-07-26 08:35:52 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę w 2017 roku - nieruchomość
położona w Daniszowie
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-06-08 08:49:00 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w
2017 roku - lokal użykowy przy ul. Rynek
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-04-10 07:40:45 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w
2017 roku - lokale użykowe przy ul. Rynek
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-02-27 07:46:20 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:29:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem, dzierżawę, użyczenie na rok 2017
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie na rok 2017 - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-12-19 09:29:05 | Data modyfikacji: 2016-12-19 09:30:11.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem, użyczenie na rok 2017
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie na rok 2017 - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-12-07 09:09:04 | Data modyfikacji: 2016-12-07 09:10:49.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- działka przy ul. 1 Maja w Lipsku
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:22:53 | Data modyfikacji: 2016-12-07 09:10:49.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na rok 2016 - ul. Przemysłowa 22
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rok 2016 - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-10-05 12:45:12 | Data modyfikacji: 2016-12-07 09:10:49.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem na rok 2016
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rok 2016 - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-05-20 07:51:30 | Data modyfikacji: 2016-12-07 09:10:49.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w formie przetargu - była zlewnia mleka w
Długowoli Pierwszej
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-04-14 15:13:49 | Data modyfikacji: 2016-04-14 15:15:05.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na rok 2016
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rok 2016 - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-03-14 15:18:34 | Data modyfikacji: 2016-04-14 15:15:05.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na rok 2016
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rok 2016 - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:41:48 | Data modyfikacji: 2016-04-14 15:15:05.
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży najemcom - ul. Iłżecka 5 m.8 i ul.
Iłżecka 3/5 m.1
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży najemcom - 2016 rok

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-02-22 13:37:02 | Data modyfikacji: 2016-04-14 15:15:05.
Data wprowadzenia: 2016-02-22 13:37:02
Opublikowane przez: Fabian Smaga