• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Słoneczna 21
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2020-07-29 10:12:58.
Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku Zwoleńska 19A
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-09-25 07:54:39 | Data modyfikacji: 2019-09-25 07:55:25.
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
na najem lokalu użytkowego przy ul. Słonecznej
23 w Lipsku
 Pełny tekst ogłoszenia wraz z projektem umowy i wzorem oferty

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:02:40.
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 20 w budynku Zwoleńska 19A
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-06-27 09:49:07.
Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym
nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
rolnej w Babilonie
  Pełny tekst ogłoszenia wraz z projektem umowy i wzorem oferty

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-02-26 14:39:01.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku Zwoleńska 19A
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:14:56.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym
nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
rolnej w Babilonie
 Pełny tekst ogłoszenia wraz z projektem umowy i wzorem oferty

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-11-16 12:06:22.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za
dzierżawę i najem gruntów, budynków i lokali
wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta
i Gminy Lipsko
 Pełny tekst zarządzenia nr 306/2018 z dnia 05.11.2018 r.

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-11-06 10:06:43.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku Zwoleńska 19A
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:44:22.
Ogłoszenie o trzecim przetargu pisemnym
nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy
ul. Słonecznej 23 w Lipsku
 Pełny tekst ogłoszenia wraz z projektem umowy i wzorem oferty

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-05-18 08:51:43 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:52:37.
Ogłoszenie o czwartym przetargu pisemnym
nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
rolnej w Babilonie
 Pełny tekst ogłoszenia wraz z projektem umowy i wzorem oferty

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:10:59.
Ogłoszenie o trzecim przetargu pisemnym
nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
rolnej w Babilonie
 Pełny tekst ogłoszenia wraz z projektem umowy i wzorem oferty

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-04-13 11:45:38.
Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym
nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
rolnej

Projekt umowy dzierżawy

 Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:54:13 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:57:37.
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w
Daniszowie
 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Daniszowie - pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:17:32.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 24 w budynku Rynek 5
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-01-09 07:50:15.
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu
użytkowego położonego przy ul. Słonecznej w
Lipsku
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:38:20.
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w
Daniszowie
 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Daniszowie - pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:35:55.
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu
użytkowego położonego przy ul. Słonecznej w
Lipsku
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:28:25.
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w
Daniszowie
  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Daniszowie - pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:23:28.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu
mieszkalnego
 Ogłoszenie o przetargu - pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-09-12 15:55:09 | Data modyfikacji: 2017-09-12 15:56:50.
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
własność Miasta i Gminy Lipsko
 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Daniszowie - pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-06-30 10:48:53.
Ogłoszenie w sprawie określenia danych dot.
czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2016 r.
 Pelny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:37:31.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej przy ul. 1 Maja w Lipsku
 Pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2017-01-09 12:01:23.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w
Długowoli Pierwszej
 Pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:41:53.
Ogłoszenie w sprawie określenia danych dot.
czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2015 r.
 Pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2016-02-26 07:48:01.
Data wprowadzenia: 2016-02-26 07:48:01
Opublikowane przez: Fabian Smaga