• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2016

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi
dostępu do internetu dla beneficjentów projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
gminie Lipsko”

zapytanie ofertowe i.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 20:41:24.
Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości
dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

zapytanie ofertowe środki czystości.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:36:42.
Zapytanie ofertowe na zakup paliw do pojazdów
UMiG Lipsko

zapytanie ofertowe paliwa`.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:33:23.
Zapytanie ofertowe na Dostawę materiałów
budowlanych do wymiany pokrycia dachowego na
swietlicy wiejskiej w Maruszowie

informacja o wyborze d.pdf

zapytanie ofertowe m.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 11:40:36 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zapytanie ofertowe usługi pocztowe.zip

odpowiedz na pytania p.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:23:15 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego i drogowego zlokalizowanego na terenie
MiG Lipsko

zapytanie oswietlenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:10:24 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na Dostawy artykułów
biurowych i materiałów eksploatacyjnych do
drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i
Gminy Lipsko

Informacja o wyborze oferty.pdf

zapytanie ofertowe b.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:47:00 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji
niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej umożliwiającej budowę drogi
łączącej ulicę 1 Maja z ulicą Solecką w
Lipsku

informacja o wyborze.pdf

zapytanie 1Maja-Solecka.pdf

druki+umowa1.doc

Uchwała Nr XXXVII2282006.doc

zał.graficzny.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-20 14:15:03 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji
niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej umożliwiającej przebudowę
drogi gminnej w msc. Sewerynów

unieważnienie_www.pdf

zapytanie ofertowe sewerynów2.pdf

druki s2.doc

Lokalizacja s2.jpg

mapa ewidencyjna sewerynów.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-17 12:58:50 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na dostawy oleju opałowego do
budynku przedszkola w Lipsku

zapytanie_olej.pdf

Formularz oferty o.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-07 12:00:36 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urzadzeń
sportowo-rekreacyjnych

Zapytanie ofertowe z1.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:03:47 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia
medycznego do terapii falą uderzeniową

informacja o wyborze a.pdf

zapytanie_ofertowe_aparat.pdf

wzór oferty a.doc

odpowiedz_na_pytania.pdf

odpowiedz na pyt.09.09.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-06 07:41:48 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na dostawę kotła c.o. z
montażem do ZPO w Długowoli

zapytanie_kocioł.pdf

wzór oferty p.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:25:59 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej umożliwiającej przebudowę
drogi gminej w msc. Sewerynów

zapytanie sewerynów 2.pdf

umowa sewerynów2.pdf

druki s.doc

Lokalizacja s.jpg

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-23 08:45:21 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
II. Zapytanie ofertowe na wykonanie, montaż i
dostawę elementów małej architektury miejskiej
na terenie Miasta Lipsko

mała arch - zapytanie.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:20:46 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na Zakup biletów miesięcznych

zapytanie ofertowe dowozy.pdf

wzór oferty d.docx

druki.doc

projekt umowy d.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-19 08:16:56 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na wykonanie, montaż i
dostawę elementów małej architektóry miejskiej
na terenie Miasta Lipsko w woj. mazowickim.

Mała arch - widoki przestrzenne

Mała arch - wizualizacja 1

Mała arch - wizualizacja 2

Mała arch - układ elementów w terenie

Zalącznik 1 - formularz oferty

Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik 3 - projekt umowy

Załącznik 4 - wymiarowanie ław

Załącznik 5 - opis techniczny

 Zapytanie ofertowe - ławy miejskie

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:08:51 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
II. Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w
placówkach oświatowych MiG Lipsko

zapyt.ofertowe 22.07.doc

przedmiary robót p.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-22 21:59:04 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:42:33.
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem 4
szt. bramek do piłki nożnej

informacja o wyborze oferty bramki.pdf

zapytanie_bramki.pdf

wzór oferty b.doc

UMOWA wzór b.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-14 14:54:44 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na Remont pomieszczeń w
placówkach oświatowych miasta i gminy Lipsko

zmiana zapytania ofertowego i terminu składania ofert..pdf

zapytanie ofertowe.pdf

wzór oferty parkiety.doc

wzór umowy p.pdf

przedmiar robót 18.07.zip

zał. graf. parkiet lipsko.jpg

informacja o wyborze oferty parkiet.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-14 11:25:55 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę ulicy Podole w
Lipsku

informacja o wyborze oferty p.pdf

zapytanie ul. podole.pdf

formularz oferty p..doc

wzór umowy p.doc

kosztorys ofertowy podole.xls

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:02:57 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy drogi w msc. Sewerynów

zapytanie projekt sewerynów.pdf

Formularz oferty S..doc

UMOWA na projekt.doc

Lokalizacja.jpg

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-05 11:43:37 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej nr
190316W w msc. Krępa Górna

Informacja o wyborze wykonawcy.doc

zapytanie ofertowe krepa_górna.pdf

formularz ofertowy.doc

UMOWA wzór.doc

PRZEDMIAR ROBÓT krępa na polu.doc

lokalizacja_krepa.pdf

zał. graficzny 1.pdf

zał. graficzny 2.jpg

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-01 13:36:46 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę ul. Polnej w
Lipsku

Informacja o wyborze wykonawcy p.doc

zapytanie_ul polna.pdf

formularze polna.doc

wzór umowy polna.doc

dokumentacja techniczna Polna.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:52:38 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na Wykonanie, dostawę i
montaż elementów małej architektury miejskiej

unieważnienie.pdf

zapytanie ofertowe - mała architektura 2016.doc

formularz oferty - zał nr 1.doc

projekt umowy - zał nr 3.doc

oświadczenie wykonanwcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał nr 2.doc

projekt tech.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:49:37 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę parkingu przy
ul. Zwoleńskiej w Lipsku

informacja o wyborze parking.pdf

zapytanie ofertowe parking.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-17 12:11:17 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę ulicy
Czerwiakowskiego w Lipsku

wyniki www czerwiakowskiego.pdf

zapytanie czerwiakowskiego1.pdf

wzór oferty,.doc

Przedmiar Czerwiakowskiego..xls

czerwiakowskiego rys..pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:34:30 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
II Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji
niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej umożliwiającej przebudowę
ulicy Gospodarczej w Lipsku

przedłużenie terminu składania ofert (2).pdf

zapytanie gospodarcza II.pdf

wzór ofertyII.doc

Wykaz usługII.doc

wzór umowy gospodarczaII.pdf

załącznik graficznyII.pdf

Obszar 1A Gospodarcza-1 II.pdf

informacja o wyborze gospodarcza www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-02 13:48:38 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem
wiat przystankowych

wiaty 2016.pdf

info o wyborze wiaty.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-20 07:50:37 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
niezbednęj do uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej umożliwiającej przebudowę
ulicy Gospodarczej w Lipsku

wyjaśnienie_gospodarcza.pdf

zapytanie_gospodarcza.pdf

wzór oferty gospodarcza.doc

Wykaz usług.doc

wzór umowy gospodarcza.pdf

załącznik graficzny.pdf

Obszar 1A Gospodarcza-1.pdf

informacja o unieważnieniu_gospodarcza.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:18:29 | Data modyfikacji: 2016-07-14 14:55:01.
II. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy ujęcia wody w
Katarzynowie

zapytanie ll_katarzynów.pdf

Wzory druków- II.doc

info o wyborze katarzynów.pdf

Projekt umowy- II.doc

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 11:58:25 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy ujęcia wody w
Katarzynowie

zapytanie_katarzynów.pdf

Wzory druków1.doc

uniewaznienie_www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:07:20 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Zapytanie ofertowe na Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy
Lipsko

zapytanie oferowe azbest.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:18:47 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Zapytanie ofertowe na Dostawę stolarki okiennej i
drzwiowej do budynku swietlicy wiejskiej w
Józefowie

zapytanie stolarka okienna.pdf

wzór oferty stolarka..doc

Wzór umowy stolarka.doc

informacja o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:25:55 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Zapytanie ofertowe ma Dostawę materiałów
budowlanych (kostka brukowa, krawężniki,
obrzeża) do realizacji zadań inwestycyjnych

zmiana_zapytania i terminu składania ofert.pdf

zapytanie_kostka_12.04..pdf

wzór oferty 12.04.doc

Wzór umowy 12.04.doc

informacja o wyborze kostka.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-07 13:53:28 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej w
msc. Krępa Górna

zapytanie_ofertowe_krepa_górna.pdf

wzory druków.doc

wzór umowy.doc

dokumentacja techniczna.zip

przedmiar_krepa_górna.pdf

informacja o wyborze k.g.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-16 10:09:09 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Zapytanie ofertowe na remonty nawierzchni dróg
gminnych emulsją i grysami

zapytanie_asfalty1.pdf

wzór oferty asfalty.doc

wzór umowy asfalty.doc

informacja_o wyborze oferty a.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:34:01 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urzadzeń
zabawowych na plac zabaw w msc. Gołębiów

Zapytanie ofertowe plac zabaw

Wzór oferty

Wzór umowy

informacja_z_otwarcia_ofert_9.03.pdf

informacja o wyborze oferty plac_gołebiów.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-26 13:16:08 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe

Przedłużenie terminu składania ofert (pdf)

Formularz ofertowy (doc)

Zapytanie ofertowe 22.01(pdf)

Odpowiedzi na pytania (pdf)

Formularz cenowy 22.01.(doc)

Odpowiedzi na pytania 22.01.(pdf)

Umowa po zmianie 22.01. (doc)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:46:25 | Data modyfikacji: 2016-06-16 14:24:46.
Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:46:25
Opublikowane przez: Administrator BIP