• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetragu na Przebudowę ulic gminnych w mieście
Lipsko

informacja o wyborze oferty ulice w mieście.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:58:34.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetragu na Przebudowę drogi gminnej nr 190313W
Ratyniec-Wólka Krępska

informacja_o_wyborze_oferty_ratyniec_wólka.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:00:15.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przewtargu na "Bieżąca konserwacja dróg
gminnych nieutwardzonych na terenie MiG Lipsko

informacja_o wyborze oferty k.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-22 11:12:59.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetragu na Przebudowę ulicy Witosa w Lipsku

witosa_t.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:39:04.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetragu na Przebudowę drogi gminnej w msc.
Władysławów

władysławów_t.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:35:09.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetragu na Przebudowę drogi gminnej w msc.
Borowo

borowo_t.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:36:38.
 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:37:07.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetragu na Przebudowę ulic Przemysłowej i
Armii Krajowej w mieście Lipsko

informacja o wyborze przemysłowa.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-22 14:04:44.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetragu na Przebudowę ulicy Nowe Pole w Lipsku

informacja o wyborze oferty np www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:20:20.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w
postepowaniu na Przebudowę drogi gminnej nr
190337W od drogi krajowej w msc. Poręba w
kierunku msc. Tomaszówka

informacja o wyborze p.www.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-25 12:22:21.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu na Dostawę miału węglowego i węgla
kamiennego do szkół prowadzonych przez gminę
Lipsko

informacja o wyborze oferty w.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-02 21:06:21.
Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty w
przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie MiG Lipsko

informacja o wyborze oferty-.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:20:15.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu na Świadczenie usługi przewozu
uczniów do placówek szkolnych na terenie MiG
Lipsko

informacja o wyborze oferty d.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 08:33:53.
Data wprowadzenia: 2016-12-20 08:33:53
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk