• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2016

Zarządzenie Nr 181/2016
 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:33:31 | Data modyfikacji: 2017-03-13 13:45:20.
Zarządzenie Nr 180/2016
 w sprawie upoważnienia Pani Barbary Więcław - pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:33:46 | Data modyfikacji: 2017-03-13 13:45:20.
Zarządzenie Nr 179/2016
 w sprawie upoważnienia Pani Edytu Kasperczyk - p.o. Z-cy Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania decyzji w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:25:45 | Data modyfikacji: 2017-03-13 13:34:02.
Zarządzenie Nr 178/2016
 Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej - p.o. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania decyzji w tych sprawach

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:39:10 | Data modyfikacji: 2017-03-13 13:34:02.
Zarządzenie Nr 177/2016

Zarządzenie NR 177/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:50:49 | Data modyfikacji: 2017-03-13 13:34:02.
Zarządzenie Nr 176/2016
  Zarządzenie nr 176/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-12-12 07:34:52 | Data modyfikacji: 2016-12-12 07:44:47.
Zarządzenie Nr 175/2016
 Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Miasta i Gminy Lipsko oraz jej Samorządowego Zakładu Budżetowego i jednostek budżetowych.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-11-18 10:47:36 | Data modyfikacji: 2016-12-12 07:44:47.
Zarządzenie Nr 174/2016
 Zarządzenie nr 174/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-11-18 10:44:58 | Data modyfikacji: 2016-12-12 07:44:47.
Zarządzenie Nr 173/2016
 Zarządzenie nr 173/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-11-14 08:27:16 | Data modyfikacji: 2016-11-14 14:32:07.
Zarządzenie Nr 172/2016
  Zarządzenie nr 172/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-11-07 13:06:49 | Data modyfikacji: 2016-11-14 08:22:15.
Zarządzenie Nr 171/2016
 Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:15:08 | Data modyfikacji: 2016-10-27 08:20:04.
Zarzadzenie Nr 170/2016
 Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 pażdziernika 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk – p. o. Zastępcy Dyrektora MGOPS w Lipsku do przyznania Karty Dużej Rodziny

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:52:31 | Data modyfikacji: 2016-10-19 11:46:56.
Zarządzenie Nr 169/2016
 Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 pażdziernika 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk – p. o. Zastępcy Dyrektora MGOPS w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:51:04 | Data modyfikacji: 2016-10-13 13:22:00.
Zarządzenie Nr 168/2016
 Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 pażdziernika 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk – p. o. Zastępcy Dyrektora MGOPS w Lipsku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji w tych sprawach .

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:45:27 | Data modyfikacji: 2016-10-13 13:21:41.
Zarządzenie Nr 167/2016
 Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 pażdziernika 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk – p. o. Zastępcy Dyrektora MGOPS w Lipsku do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:41:08 | Data modyfikacji: 2016-10-19 11:54:46.
Zarządzenie Nr 166/2016
 Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 pażdziernika 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk – p. o. Zastępcy Dyrektora MGOPS w Lipsku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawania decyzji w tych sprawach.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:38:45 | Data modyfikacji: 2016-10-13 13:19:29.
Zarządzenie Nr 165/2016
 Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 pażdziernika 2016 r. w sprawie powierzenia Pani Edycie Kasperczyk – p. o. Zastępcy Dyrektora MGOPS w Lipsku zadań gminy w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:36:56 | Data modyfikacji: 2016-10-19 11:48:52.
Zarządzenie Nr 164/2016
 Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 pażdziernika 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Edyty Kasperczyk – p. o. Zastępcy Dyrektora MGOPS w Lipsku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:34:52 | Data modyfikacji: 2016-10-13 13:18:39.
Zarządzenie Nr 163/2016
 Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej – p. o. Dyrektora MGOPS w Lipsku do przyznania Karty Dużej Rodziny

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:23:56 | Data modyfikacji: 2016-10-19 11:45:51.
Zarządzenie Nr 162/2016
 Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej – p. o. Dyrektora MGOPS w Lipsku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawania decyzji w tych sprawach.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:20:41 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:03:11.
Zarządzenie Nr 161/2016
 Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej – p. o. Dyrektora MGOPS w Lipsku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawania decyzji w tych sprawach.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:16:07 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:03:11.
Zarządzenie Nr 160/2016
 Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej – p. o. Dyrektora MGOPS w Lipsku do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:13:37 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:00:00.
Zarządzenie Nr 159/2016
 Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej – p. o. Dyrektora MGOPS w Lipsku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji w tych sprawach .

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:10:43 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:00:00.
Zarządzenie Nr 158/2016
 Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej – p. o. Dyrektora MGOPS w Lipsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:05:59 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:00:00.
Zarządzenie Nr 157/2016
 Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Rutkowskiej – p. o. Dyrektora MGOPS w Lipsku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 08:42:45 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:00:00.
Zarządzenie Nr 156/2016
 Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 08:31:24 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:00:00.
Zarządzenie Nr 155/2016
 Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli w związku z nieobecnością w pracy w dniach od 24 września 2016 r. do 1 października 2016r.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-10-13 08:25:32 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:00:00.
Zarządzenie Nr 154/2016
 Zarządzenie nr 154/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-15 14:43:06 | Data modyfikacji: 2016-09-15 14:48:35.
Zarządzenie Nr 153/2016

Załączniki:

  1. Roczny program współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi
  2. Propozycja priorytetowych zadań publicznych
  3. Formularz uwag do projektu „ Rocznego programu współpracy …

Zarządzenie:

 Zarządzenie nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 8 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej "Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-12 15:17:46 | Data modyfikacji: 2016-09-13 15:27:29.
Zarządzenie Nr 152/2016
 Zarządzenie Nr 152/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:27:41 | Data modyfikacji: 2016-09-13 15:27:29.
Zarządzenie Nr 151/2016
 Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. konsultacji planów w ramach projektu: „Partycypatia w planowaniu przestrzennym” realizowanego przez Fundacje Inicjatyw Menadżerskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:24:37 | Data modyfikacji: 2016-09-13 15:27:29.
Zarządzenia Nr 150/2016
 Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:19:34 | Data modyfikacji: 2016-09-13 15:27:29.
Zarządzenie Nr 149/2016
 Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:15:21 | Data modyfikacji: 2016-09-07 12:17:16.
Zarządzenie Nr 148/2016
 Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji doradcy metodycznego.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:09:37 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:10:59.
Zarządzenie Nr 146/2016
 Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2016 roku.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:07:56 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:10:59.
Zarządzenie Nr 141/2016
 Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Miasta I Gminy Lipsko z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:06:53 | Data modyfikacji: 2017-01-26 09:59:35.
Zarządzenie Nr 140/2016
 Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:01:38 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:29:18.
Zarządzenie Nr 147/2016
 Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:16:34 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:29:18.
Zarządzenie Nr 145/2016
 Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:14:50 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:29:18.
Zarządzenie Nr 144/2016
 Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:13:12 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:29:18.
Zarządzenie Nr 143/2016
 Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. G. Bema w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:11:35 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:29:18.
Zarządzenie Nr 142/2016
 Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:09:38 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:29:18.
Zarządzenie Nr 139/2016
 Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-08-11 15:15:12 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:29:18.
Zarządzenie Nr 138/2016
 Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-08-11 15:10:54 | Data modyfikacji: 2016-09-07 08:29:18.
Zarządzenie Nr 137/2016
 Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Lipsku

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-08-11 15:08:18 | Data modyfikacji: 2016-08-11 15:11:49.
Zarządzenie Nr 136/2016
 Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-08-11 15:07:19 | Data modyfikacji: 2016-08-11 15:11:49.
Zarządzenie Nr 135/2016
 Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-08-10 13:25:21 | Data modyfikacji: 2016-08-11 15:11:49.
Zarządzenie Nr 134/2016
 Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów dowozu dzieci do szkół w publicznym transporcie drogowym na dany rok szkolny

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-08-05 11:31:10 | Data modyfikacji: 2016-08-11 15:11:49.
Zarządzenie Nr 133/2016
 Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zdań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-01 12:17:15 | Data modyfikacji: 2016-08-02 13:53:59.
Zarządzenie Nr 131/2016
 Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-07-14 12:22:00 | Data modyfikacji: 2016-08-02 13:53:59.
Zarządzenie Nr 132/2016
 Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta I Gminy Lipsko z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-07-13 13:54:27 | Data modyfikacji: 2016-07-14 12:22:46.
Zarządzenie Nr 127/2016
 Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:36:22 | Data modyfikacji: 2016-07-14 12:22:46.
Zarządzenie Nr 128/2016
 Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:10:43 | Data modyfikacji: 2016-07-14 12:22:46.
Zarządzenie Nr 130/2016
 Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:35:11 | Data modyfikacji: 2016-07-14 12:22:46.
Zarządzenie Nr 129/2016
 Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 04 lipca2016r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku, Gimnazjum w Lipsku, Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-04 15:18:18 | Data modyfikacji: 2016-07-05 07:59:57.
Zarządzenie Nr 126/2016
 Zarządzenie NR 126/2016 Burmistrza Miasta I Gminy Lipsko z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia treningu szkoleniowo-instruktażowego dotyczącego ewakuacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z budynku na wypadek zagrożenia bombowego, zagrożenia pożarowego.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:48:56 | Data modyfikacji: 2016-07-05 07:59:57.
Zarządzenie Nr 123/2016
 Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 czerwca 2016r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-21 13:42:32 | Data modyfikacji: 2016-07-05 07:59:57.
Zarządzenie Nr 125/2016
 Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-21 08:46:54 | Data modyfikacji: 2016-07-05 07:59:57.
Zarządzenie Nr 124/2016
 Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia standaryzacji dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-21 08:42:03 | Data modyfikacji: 2016-07-05 07:59:57.
Zarządzenie Nr 122/2016
 Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Łojka - inspektora ds. edukacji do uzgodnienia oceny pracy Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:55:30 | Data modyfikacji: 2016-06-24 13:30:14.
Zarządzenie Nr 121/2016
 Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Iwony Krawczyk – inspektora ds. obsługi rady miejskiej do przyjmowania, przechowywania, przetwarzania i analizy oświadczeń majątkowych.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-13 15:24:58 | Data modyfikacji: 2016-06-24 13:30:14.
zarządzenie Nr 120/2016
 Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Pana Artura Dygasa - Sekretarza Miasta i Gminy Lipsko, Kierownika Referatu Administracyjno-Organizacyjnego do wykonywania czynności z zakresu prowadzonych spraw z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-13 15:20:30 | Data modyfikacji: 2016-06-24 13:30:14.
Zarządzenie Nr 119/2016
 Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Pana Artura Dygasa - Sekretarza Miasta i Gminy Lipsko, Kierownika Referatu Administracyjno-Organizacyjnego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-13 15:18:19 | Data modyfikacji: 2016-06-24 13:30:14.
Zarządzenie Nr 118/2016
 Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-13 15:11:16 | Data modyfikacji: 2016-06-21 14:12:05.
Zarządzenie Nr 117/2016
 Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 maja 206 w sprawie zmian w panie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-09 07:45:22 | Data modyfikacji: 2016-06-21 14:12:05.
Zarządzenie Nr 116/2016
 Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-06-07 12:00:22 | Data modyfikacji: 2016-06-21 14:12:05.
Zarządzenie Nr 115/2016
 Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 11 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizacje zadań publicznych z zakresu dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:10:46 | Data modyfikacji: 2016-05-13 12:12:36.
Zarządzenie Nr 114/2016
 Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:01:40 | Data modyfikacji: 2016-05-13 12:12:36.
Zarządzenie Nr 113/2016
 Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. samorządowej instytucji kultury.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-05-05 14:57:08 | Data modyfikacji: 2016-05-13 12:12:36.
Zarządzenie Nr 112/2016
 Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2016-04-11 14:30:18 | Data modyfikacji: 2016-04-11 14:32:40.
Zarządzenie Nr 110/2016
 Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2015 rok.

Opublikowane przez: Magdalena Sokol | Data wprowadzenia: 2016-04-04 09:47:52 | Data modyfikacji: 2016-04-11 14:32:40.
Zarządzenie Nr 111/2016
 Zarządzenie N r 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2015

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-01 08:36:21 | Data modyfikacji: 2016-04-01 08:48:23.
Zarządzenie Nr 109/2016
 Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-17 08:08:16 | Data modyfikacji: 2016-04-01 08:48:23.
Zarządzenie Nr 108/2016
 Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Lipsku Pani Eweliny Ceślak do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-15 09:50:19 | Data modyfikacji: 2016-04-01 08:48:23.
Zarządzenie Nr 107/2016
 Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03 marca 2016 roku w sparwie upoważnie nia pracownika MGOPS w Lipsku Pani Beaty Dynarek do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-15 09:12:43 | Data modyfikacji: 2016-04-01 08:48:23.
Zarządzenie Nr 106/2016
 Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03 marca 2016 roku w sparwie upoważnienia Z-cy Dyrektora MGOPS w Lipsku Pani Barbary Rutkowskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawania decyzji w tych sprawach.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-15 09:07:32 | Data modyfikacji: 2016-03-15 09:13:47.
Zarządzenie Nr 105/2016
 Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03 marca 2016 roku w sparwie upoważnie nia Dyrektora MGOPS w Lipsku Pani Teresy Smaga do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wydawania decyzji w tych sprawach.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-15 09:04:29 | Data modyfikacji: 2016-03-15 09:13:47.
Zarządzenie Nr 104/2016
 Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-11 15:02:03 | Data modyfikacji: 2016-03-15 09:13:47.
Zarządzenie Nr 103/2016
 Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie doręczenia nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2016 roku.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-01 09:19:46 | Data modyfikacji: 2016-03-15 09:13:47.
Zarządzenie Nr 102/2016
 Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki w 2016 roku.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-20 07:36:54 | Data modyfikacji: 2016-03-15 09:13:47.
Zarządzenie Nr 101/2016
 Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości dziennej stawki świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w 2016 roku.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-20 07:34:26 | Data modyfikacji: 2016-01-20 07:37:55.
Zarządzenie Nr 100/2016
 Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 05 stycznia 2016r. w sprawie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-18 09:06:23 | Data modyfikacji: 2016-01-18 10:42:29.
Zrządzenie Nr 99/2016
 Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipsku

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-17 12:35:57 | Data modyfikacji: 2016-01-18 10:42:54.
Data wprowadzenia: 2016-01-17 12:35:57
Data modyfikacji: 2016-01-18 10:42:54
Opublikowane przez: Administrator BIP