• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Komisje Rady Miejskiej

Rada Miejska w Lipsku. Składy Komisji.

Skład Osobowy Rady Miejskiej w Lipsku kadnecji 2018-2023

 1. Marcin Lenart - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku;
 2. Michał Hubert Patyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku;
 3. Andrzej Barański;
 4. Mirosława Urszula Jabłońska;
 5. Cezary Krukowski;
 6. Jan Zbigniew Łepecki;
 7. Andrzej Łyjak;
 8. Roman Madejski;
 9. Włodzimierz Marian Marek;
 10.  Włodzimierz Adam Misiak;
 11. Andrzej Nowak;
 12. Iwona Bożena Przepiórka;
 13. Łukasz Sajdak;
 14. Marian Szymczyk;
 15. Witold Józef Wypchło.

 

Komisja Gospodarcza, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku

 1. Wypchło Witold Józef - Przewodniczący Komisji;
 2. Szymczyk Marian - Wiceprzewodniczący Komisji;
 3. Barański Andrzej;
 4. Jabłońska Mirosława Urszula;
 5. Krukowski Cezary;
 6. Łepecki Jan Zbigniew;
 7. Łyjak Andrzej;
 8. Madejski Roman;
 9. Marek Włodzimierz Marian;
 10. Nowak Andrzej;
 11. Przepiórka Iwona Bożena;
 12. Sajdak Łukasz

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku

 1. Misiak Włodzimierz Adam - Przewodniczący Komisji;
 2. Jabłońska Mirosława Urszula - Wiceprzewodnicząca Komisji;
 3. Krukowski Cezary;
 4. Lenart Marcin;
 5. Marek Włodzimierz Marian;
 6. Michał Hubert Patyk

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lipsku

 1. Barański Andrzej - Przewodniczący Komisji;
 2. Nowak Andrzej - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Łyjak Andrzej;
 4. Szymczyk Marian;
 5. Wypchło Witold Józef

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lipsku

 1. Łepecki Jan Zbigniew - Przewodniczący Komisji;
 2. Przepiórka Iwona Bożena - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Sajdak Łukasz

 

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:04:50 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:32:15.

Biuro Rady Miejskiej w Lipsku:

Kontakt:
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej - Iwona Krawczyk.
• tel.: (48) 37 84 127,
• e-mail: rada@lipsko.eu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-20 14:26:11 | Data modyfikacji: 2016-01-22 11:59:49.
wspólne posiedzenie Komisji
 Zaproszenie na wspolne posiedzenie KomisjiKultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa i Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 5 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-27 13:25:39 | Data modyfikacji: 2018-11-27 13:28:17.
wspolne posiedzenie Komisji
 zaproszenie na wspolne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku w dniu 19 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-11 11:28:28 | Data modyfikacji: 2018-11-27 13:28:17.
Data wprowadzenia: 2018-12-11 11:28:28
Opublikowane przez: Iwona Krawczyk