• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Referat Rozwoju Gospodarczego, Mienia i Ochrony Środowiska

Referat rozwoju gospodarczego, mienia i ochrony
środowiska

Administracja architektoniczno - budowlana, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje budowlane, rolnictwo, ochrona środowisk, drogownictwo, łączność, oświetlenie uliczne, gospodarka gruntami, geodezja, mienie komunalne

  • Grzegorz Kusio, kierownik, tel. (48) 37-84-132 ; e-mail: gkusio@lipsko.eu
  • Radosław Winiarczyk,z-ca kierownika Referatu Gospodarczego Środowiska i Mienia Komunalnego, (48) 37-84-148; e-mail: rwiniarczyk@lipsko.eu
  • Ilona Chlebna, referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych
    tel. (48) 37-84-133 ; e-mail: ilona.chlebna@lipsko.eu
  • Marek Krupa, inspektor ds rolnictwa i ochrony środowiska, tel. (48) 37-84-135 ; e-mail: mkrupa@lipsko.eu
  • Magda Sokół, pomoc administracyjna, tel. (48) 37-84-134
  • Barbara Jach, podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, tel. (48) 37-84-136 ; e-mail: barbara.jach@lipsko.eu
  • Emil Penkała, inspektor ds infrastruktury komunalnej i drogownictwa, tel. (48) 37-84-148 ; e-mail: epenkala@lipsko.eu
  • Fabian Smaga, podinspektor ds. zasobów mieszkaniowych i komunalnych, tel. (48) 37-84-134 ; e-mail: fabian.smaga@lipsko.eu
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:06:32 | Data modyfikacji: 2018-01-30 13:29:03.
Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:06:32
Data modyfikacji: 2018-01-30 13:29:03
Opublikowane przez: Administrator BIP