• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Refereat Administracyjno-Organizacyjny

Referat administracyjno - organizacyjny

Obsługa Rady Miejskiej, ewidencja działalności gospodarczej, obsługa administracyjna urzędu, promocja gminy, informatyzacja urzędu, sport, rozwiązywanie problemów alkoholowych, profilaktyka przeciwalkoholowa, obrona cywilna, rejestracja przedpoborowych, bhp i p.poż, roboty publiczne, archiwum.

  • Artur Dygas, Kierownik. Tel.: (48) 37-84-123; e-mail: sekretarz@lipsko.eu
  • Wojciech Krasiński, referent ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatelskich, tel. (48) 37-84-139 ; e-mail: wojciech.krasinski@lipsko.eu
  • Iwona Krawczyk inspektor ds obsługi rady miejskiej, tel. (48) 37-84-127, e-mail: rada@lipsko.eu,
  • Marcin Wojciechowski, inspektor, starszy informatyk, tel. (048) 37-84-140, e-mail: info@lipsko.eu
  • Jan Cyran, inspektor ds ppoż, Komendant Miejsko Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej, tel (48) 37-84-141 e-mail: jan.cyran@lipsko.eu
  • Andrzej Sikorski, referent ds. gospodarczych i archiwum zakładowego, tel. (48) 37-84-143 e-mail: archiwum@lipsko
  • Zygmunt Ciupa - specjalista ds gospodarczych i zieleni miejskiej, tel. (48) 37-84-144
  • Monika Chmielnicka, inspektor ds pracowniczych, społecznych i ewidencji działalności gospodarczej, tel.(48) 37-84-131 ; e-mail: monika.chmielnicka@lipsko.eu
  • Anna Idzikowska, podinspektor ds. obsługi sekretariatu i interesantów, koordynator kontroli zarządczej tel. (48) 37-80-048 ; e-mail: umig@lipsko.eu
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-15 07:25:48 | Data modyfikacji: 2018-12-12 08:17:21.
Data wprowadzenia: 2016-01-15 07:25:48
Data modyfikacji: 2018-12-12 08:17:21
Opublikowane przez: Administrator BIP