• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Ewidencja działalności gospodarczej

Wyszukiwarka kodów PKD 2007

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-17 18:16:01 | Data modyfikacji: 2016-01-17 18:28:35.

Załatwianie spraw w zakresie:

  1. Ewidencja działalności gospodarczej.
  2. Wydawanie zezwoleń na alkohol.

Kontakt:
Inspektor ds. Pracowniczych, społecznych i ewidencji działalności gospodarczej - Monika Chmielnicka.
• tel.: (48) 37 84 131,
• e-mail: monika.chmielnicka@lipsko.eu

Formularze do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (aktualizacja w dniu 02.02.16)

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 19.05.16)

FORMULARZ CEIDG-1. WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu (pdf)

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na przedaż napojów alkoholowych

Wnisek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-17 18:29:15 | Data modyfikacji: 2016-06-16 13:34:49.
Data wprowadzenia: 2016-01-17 18:29:15
Data modyfikacji: 2016-06-16 13:34:49
Opublikowane przez: Administrator BIP