• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Urząd Stanu Cywilnego

Załatwianie spraw w zakresie:

  1. Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów.
  2. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych wielojęzycznych z aktów s.c.
  3. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, powrocie do nazwiska po rozwodzie.
  4. Transkrypcja aktów sporządzonych poza granicami RP.
  5. Prostowanie i uzupełnienie akt s.c.
  6. Wydawanie decyzji zmiany imienia i nazwiska.
  7. Wydawanie zaświadczeń do zawarcia ślubu w formie wyznaniowej, do ślubu za granicą, o stanie cywilnym.
  8. Przyjmowanie zapewnień do ślubu.
  9. Udzielanie ślubu.

Kontakt:
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Tomasz Kosno.
• tel.: (48) 37 84 145,
• e-mail: tkosno@lipsko.eu

 Formularze do pobrania:

Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego

 Podanie o wydaniu odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-17 13:57:03 | Data modyfikacji: 2016-06-16 13:32:39.
Data wprowadzenia: 2016-01-17 13:57:03
Data modyfikacji: 2016-06-16 13:32:39
Opublikowane przez: Administrator BIP