• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Ewidencja ludności

Załatwianie spraw w zakresie:

  1. Zameldowanie i wymeldowanie obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy.
  2. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
  3. Przygotowanie spisów wyborców związanych z wyborami (wpisywanie do rejestru wyborców) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Kontakt:
Inspektor ds. ewidencji ludności - Barbara Grzeszczyk.
• tel.: (48) 37 84 146,
• e-mail: bgrzeszczyk@lipsko.eu

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-17 14:07:05 | Data modyfikacji: 2016-06-16 13:32:52.
Data wprowadzenia: 2016-01-17 14:07:05
Data modyfikacji: 2016-06-16 13:32:52
Opublikowane przez: Administrator BIP