• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) organ samorządu terytorialnego udostępnia:

  1. Dziennik Ustaw
  2. Monitor Polski
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:07:06.
Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:07:06
Opublikowane przez: Administrator BIP