• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Kontakt z Urzędnikiem Wyborczym

URZĘDNIK WYBORCZY

Zbigniew Kapciak

urz-140903-1@pkw.gov.pl

tel.: 48 3784143

 Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, I piętro pokój Nr 31/sala konferencyjna

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-10-15 08:08:42 | Data modyfikacji: 2023-10-15 08:20:09.
Postanowienie nr 118/2/2023 Komisarza Wyborczego
 Postanowienie nr 118/2/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Lipsko

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-10-13 14:08:04.
Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 29 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-10-06 08:26:18 | Data modyfikacji: 2023-10-06 08:34:34.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 29 września 2023 r.
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 29 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-10-06 07:55:23.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 22 września 2023 r.
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-10-06 07:54:12 | Data modyfikacji: 2023-10-06 07:57:35.
Postanowienie nr 118/1/2023 Komisarza Wyborczego
 Postanowienie nr 118/1/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Lipsko

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-10-06 07:51:33.
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko podaje do
publicznej wiadomości informację o organizacji
gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów
tj. w dniu 15 października 2023 r. Przewoźnikiem
obsługującym przewozy jest PKS Ostrowiec.
Szczegółowy rozkład jazdy w załączonych
plikach.

Rozkład jazdy Lipsko

Rozkład jazdy Śląsko i Długowola

Rozkład jazdy Maruszów

Rozkład jazdy Lipa Miklas

Rozkład jazdy Krępa Kościelna

Rozkład jazdy Huta

Rozkład jazdy Szymanów

Rozkład jazdy Wola Solecka Pierwsza

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-10-05 15:10:50 | Data modyfikacji: 2023-10-05 15:26:05.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego
dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż.
w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym
w dniu 15 października 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-28 15:25:10 | Data modyfikacji: 2023-09-28 15:28:00.
Postanowienie nr 118/2023 Komisarza Wyborczego

Postanowienie nr 118/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipsko

 

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-09-27 08:23:07 | Data modyfikacji: 2023-09-27 10:09:32.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I o
losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
 Pełny tekst informacji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-09-18 08:31:25.
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i
Gminy Lipsko z dnia 7 września 2023

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Ważne!!! Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wyborczego na obszarze Miasta i Gminy Lipsko utworzono nowy obwód głosowania o nr 12 z siedzibą w Budynku Świetlicy Wiejskiej przy OSP Maruszów, 27-300 Lipsko, Walentynów 94. W obwodzie tym głosować będą mieszkańcy miejscowości: Daniszów, Helenów, Kostusin, Maruszów i Walentynów. W związku z tą zmianą, mieszkańcy wymienionych miejscowości nie będą ujęci w stałym spisie wyborców w dotychczasowej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 tj. w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli.


Treść obwieszczenia zawierajaca zaktualizowane dane dotyczące nr obowodów głosowania, granic obowodów głosowania oraz adresów siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, w których odbędzie się głosowanie znajduje się w poniższym obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 7 Września 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 7 września 2023 rokuo numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomoc

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-14 10:41:16 | Data modyfikacji: 2023-09-14 10:51:08.
POSTANOWIENIE Nr 109/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO

POSTANOWIENIE Nr 109/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 7 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Lipsko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarząd

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-13 15:23:31 | Data modyfikacji: 2023-09-14 10:23:11.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie wyznaczenia miejsc do umieszczania
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych
 Pełny tekst informacji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2023-09-13 11:57:21.

Wnioski i inne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-06 10:55:57 | Data modyfikacji: 2023-09-06 13:14:16.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-05 11:41:49 | Data modyfikacji: 2023-09-06 10:46:53.

Postanowienie nr 97/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 30 sierpnia 2023 r.,


w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Lipsko do stanu faktycznego

 Postanowienie nr 97/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-04 14:54:48.

Postanowienie Nr 55/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 29 maja 2023 r.


w sprawie podziału Miasta i Gminy Lipsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 55/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 29 maja 2023 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-01 15:37:10.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

28 czerwca 2020 r
https://wybory.gov.pl/

URZĘDNIK WYBORCZY

Zbigniew Kapciak

e-mail: urz-140903-1@pkw.gov.pl

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, I piętro pokój Nr 31

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300

Miejsce składania zgłoszeń: Sekretarz UMiG Lipsko, pok. nr 30, Fabian Smaga pok. nr 20D

Termin: Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko.

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że nadal prowadzony jest nabór chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych i będzie on trwał do dnia wyborów.

Jednocześnie informujemy, że członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują nieopodatkowane diety w wysokości 350 zł, które ulegają podwyższeniu w przypadku objęcia funkcji przewodniczącego komisji do kwoty 500 zł, a w przypadku objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego komisji do kwoty 400 zł. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, diety w wysokościach wskazanych powyżej przysługują również za głosowanie ponowne.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:
1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:
48 362 38 23
48 362 62 41

Z poważaniem,

Łukasz Kluska                                                     Joanna Chlebna - Ćwil
Komisarz Wyborczy w Radomiu I                          Komisarz Wyborczy w Radomiu II

Radom, 27 kwietnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:39:46 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:45:20.

Zawiadomienie o liczeniu kart do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w sprawie wyznaczenia miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

PREZENTACJA - SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 18 czerwca 2020

PREEZEENTACJA - PROTOKÓŁ OBWODOWY 18 czerwca 2020

Zgodnie z Postanowieniem Nr 212/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 202

POSTANOWIENIE NR 107/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

POSTANOWIENIE NR 102/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipsko.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o uzupełnieniach komisji oraz losowaniach.

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wątpliwości przy zgłaszaniu zamiaru głosowania korespondencyjnego - wytyczne

O BWI E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 5 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnik

Postanowienie Marszałku Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja KBW Radom o uchwaleniu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Formularz - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020

Formularz - zgłoszenie indywidualne kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r

Formularz - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

P O S T A N O W I E N I E Nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 28 kwietnia 2020r, w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipsko

POSTANOWIENIE Nr 45/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP

POSTANOWIENIE Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipsko

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia14 kwietnia 2020 r. - Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń na kandydatów do prac w obwodowych komisjach wyborczych

Formularz - zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej. Formularz indywidualny (.doc)

Formularz - zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej. Formularz dla Komitetu Wyborczego (.doc)

Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu z dnia 26 marca 2020r. w związku z ogłoszenie stanu epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

P O S T A N O W I E N I E Nr 13/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Lipsko w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r

I N F O R M A C J A KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28 lutego 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, sidzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:54:02.
Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35
Data modyfikacji: 2019-08-29 11:54:02
Opublikowane przez: Administrator BIP