• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Informacje wyborcze

Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego
 Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego w sprawie szkoleń obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-10-05 08:02:07.

Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Lipsku pełni dyżur w dniu 20.10.2018 od godz. 18:00 do godz. 20:00

INFORMACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Obwodowe komisje wyborcze do spraw przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania informują o godzinach rozpoczęcia pracy komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. St. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 r.

Obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania
rozpoczynają pracę o godz. 6:00.


Obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania
rozpoczynają pracę o godz. 20:45.

 

URZĘDNIK WYBORCZY

Zbigniew Kapciak

tel.: (48) 37 84 126

e-mail: urz-140903-1@pkw.gov.pl

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, I piętro pokój Nr 31

 

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

tel.: (48) 37 84 143

e-mail: komisja@lipsko.eu

Przewodniczący: Agnieszka Stępniewska
Zastępca Przewodniczącego: Mirosław Łojek

 

Koordynator ds. obsługi organizacyjno - technicznej

Iwona Krawczyk
tel.: (48) 37 84 127

e-mail: pkw-140903@pkw.gov.pl

Koordynator ds. obsługi informatycznej

Marcin Wojciechowski
tel.: (48) 37 84 140

e-mail: pkw-140903@pkw.gov.pl

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:39:46 | Data modyfikacji: 2018-10-19 12:55:13.
Wybory Samorządowe 2018

✔ OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

✔ POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipsko

✔ Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 1 października 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

✔ UCHWAŁA Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych

✔ LOSOWANIE W KOMISJACH WYBORCZYCH. Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 24 września 2018r.

✔ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO z dnia 18 września 2018r. Podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

✔ Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 17 września 2018r. w sparwie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej wLipsku.

✔ Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku

✔ UCHWAŁY Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku

✔ POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku

✔ Wskazówki i informacje dotyczące oświadczeń lustracyjnych

✔ UCHWAŁA NR LIII/365/2018 z dnia 10 września 2018r. w sprawie utworzenia w SPZPOZ w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wujtów, burmistrzów i prezydentów

✔ UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Załączniki:

Zał. 1 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

Zał. 2 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW

Zał. 3 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY

Zał. 4 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW

Zał. 6 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Zał. 5 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

Zał. 7 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST (1 KANDYDAT)

Zał. 8 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

Zał. 9 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA (1 KANDYDAT)

✔ UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

✔ INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Załączniki:

Zał. 1 - Zgłoszenie kandydata na WBP w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zał. 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Zał. 3 - Oświadczenie lustracyjne

Zał. 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

✔ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenie okręgów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

✔ OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazo

✔ Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o miejscach do umieszczenia obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

✔ Uchwala PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych.

✔ Uchwala PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

✔ Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin liczących do 20 000 mieszkańców. Załączniki:

Zał 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

Zał 2 - Udzielenie poparcia liście kandydatów zgłaszanych przez KWW

Zał 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Zał 4 - Oświadczenie lustracyjne

Zał 5 - Inf. o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

✔ Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

✔ Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych

✔ Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

✔ Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.

✔ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych w 2018r.

✔ Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na

✔ OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 91

✔ UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodow

✔ Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych

✔ Informacje o zgłoszeniu kandydata na funkcję urzędnika wyborczego.

✔ Formularz zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

✔ UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.

✔ Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

✔ Film edukacyjny. Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35 | Data modyfikacji: 2018-02-23 07:50:51.
Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35
Data modyfikacji: 2018-02-23 07:50:51
Opublikowane przez: Administrator BIP