• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu
współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2024 rok".
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2023-10-18 07:24:37.
Zarządzenie NR 669/2023 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji
 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2023-08-17 07:43:25.
Sprawozdanie z wykonania Uchwały XLIII/238/2021
 Sprawozdanie z wykonania Uchwały XLIII/238/2021

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2023-02-27 12:38:52 | Data modyfikacji: 2023-02-27 12:43:30.
Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu
współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-10-21 07:45:05 | Data modyfikacji: 2022-10-21 07:46:01.
Sprawozdanie z wykonania Uchwały XXIX162/2020
Rady Miejskiej w Lipsku
 Sprawozdanie z wykonania Uchwały XXIX162/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2021 zwanego dalej Programem

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-04-25 11:06:01.

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

 Sprawozdanie.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:54:08 | Data modyfikacji: 2021-10-21 13:59:28.
Sprawozdanie z wykonania Uchwały XVII/88/2019
Rady Miejskiej w Lipsku
 Sprawozdanie z wykonania Uchwały XVII/88/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2021-04-26 10:50:00.
Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych
 Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza do wskazania kandydatów do członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-04 14:18:57.
Sprawozdanie na rok 2021
 Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rok 2021".

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-27 15:38:39 | Data modyfikacji: 2020-10-27 15:40:21.
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr III/18/2018
 Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:39:13.
Sprawozdanie na rok 2020
 Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rok 2020"

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-04 08:19:17 | Data modyfikacji: 2019-11-04 12:28:26.
Sprawozdanie na rok 2019
 Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok""

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-02 08:39:17 | Data modyfikacji: 2019-11-04 12:30:01.
Sprawozdanie z wyk. uchwały
 Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:36:11 | Data modyfikacji: 2019-11-04 12:31:22.
Konkurs ofert
 Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:45:16 | Data modyfikacji: 2019-11-04 08:23:45.
Sprawozdanie na rok 2018
 Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r."

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-31 13:46:20 | Data modyfikacji: 2019-11-04 08:23:13.
Sprawozdanie na rok 2015
 Sparwozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:26:41 | Data modyfikacji: 2019-11-04 08:22:59.
Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:26:41
Data modyfikacji: 2019-11-04 08:22:59
Opublikowane przez: Administrator BIP