• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Sprawozdanie z konsultacji
 Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok""

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-02 08:39:17.
Sprawozdanie
 Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:36:11 | Data modyfikacji: 2018-05-10 13:38:19.
Konkurs ofert.
 Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:45:16 | Data modyfikacji: 2017-12-15 09:47:27.
Sprawozdanie za rok 2018
 Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r."

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-31 13:46:20 | Data modyfikacji: 2017-12-15 09:22:24.
Sprawozdanie za rok 2015.
 Sparwozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:26:41 | Data modyfikacji: 2016-03-31 13:29:23.
Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:26:41
Data modyfikacji: 2016-03-31 13:29:23
Opublikowane przez: Administrator BIP