• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Uchwała Nr 3.I./319/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 lutego 2023 r.
 w sprawie opinii o możłiwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2023

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-03-13 09:42:25.
Uchwała Nr 3.h./136/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
1 grudnia 2022 r.
 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i gminy Lipsko projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2023-2028

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-03-13 09:38:43 | Data modyfikacji: 2023-03-13 09:43:03.
Uchwała Nr LXII/353/2023
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2023-2028

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2023-03-13 08:52:43 | Data modyfikacji: 2023-03-13 09:27:18.
Uchwała RIO
 Uchwała nr Ra.37.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 r w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Lipsko planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-22 10:50:37.
Opinia RIO
 Uchwała Nr Ra.493.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-20 07:54:38.
Uchwała WPF
 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018 - 2026

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-20 07:46:09.
Opinia RIO
 Uchwała Nr Ra.494.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie opinii Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-20 07:40:47.
Uchwała RIO Nr. Ra.197.2017
 Uchwała Nr Ra.197.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-15 12:06:02.
Uchwała nr Ra.7 .2017r.
 Uchwała nr Ra.7 .2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Lipsko kwoty długu wiatach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2026.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:46:58.
Uchwał RIO dot budżetu na rok 2017
 Uchwała Nr Ra .418.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie : opinii o przedłożonym przez Miasto i Gminę w Lipsku projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:51:09.
Uchwała RIO WPF na lata 2017-2026
 Uchwała Nr Ra.419.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r.w sprawie : opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Lipsku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:44:53 | Data modyfikacji: 2016-12-08 13:48:18.
Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:44:53
Data modyfikacji: 2016-12-08 13:48:18
Opublikowane przez: Administrator BIP