• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Projekt budżetu na rok 2021.
 Projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2021

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-19 08:04:33 | Data modyfikacji: 2020-11-19 08:08:03.
Projekt budżetu na rok 2019
 w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:03:31 | Data modyfikacji: 2019-01-04 11:21:19.
Projekt budżetu na rok 2018

Tabela Nr 1 do Projektu Budżetu na rok 2018. Planowane dochody budżetu na rok 2018

Tabela Nr 2 do Projektu Budżetu na rok 2018. Planowane wydatki budżetu na rok 2018

Tabela Nr 3 do Projektu Budżetu na rok 2018. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018

Tabela Nr 4 do Projektu Budżetu na rok 2018. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Załącznik Nr 1 do Projektu Budżetu na rok 2018. Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu na rok 2018. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018

Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przedstawienia Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 oraz projektu Uchwały w sprawie WPF Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018 - 2026

 Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-20 07:58:52.
Projekt budżetu na rok 2017

Plan budżetu Rady Miejskiej na rok 2017. Projekt uchwały budżetowej.

Tabela Nr1 - Planowane dochody budżetu na 2017 rok.

Tabela Nr2 - Planowane wydatki budżetu na 2017 rok.

Tabela Nr3 - Plan wydatków majątkowych w roku 2017.

Tabela Nr4 - Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.

Załącznik Nr1 - Dotacje udzielane w 2017 r dla podmiotów sektora finansów publicznych i niepublicznych.

Załącznik Nr2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-29 08:10:43 | Data modyfikacji: 2016-11-29 08:22:27.
Data wprowadzenia: 2016-11-29 08:10:43
Data modyfikacji: 2016-11-29 08:22:27
Opublikowane przez: Administrator BIP