• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych w
2023 roku

Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych w 2023 roku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-02 08:33:09 | Data modyfikacji: 2023-01-02 09:05:51.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Wyjazd do kina

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-11-22 09:15:03 | Data modyfikacji: 2022-11-22 09:16:01.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-10-20 14:21:12.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Organizacja zawodów wędkarskich

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-09-16 07:19:46.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-08-30 12:03:11.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Impreza kulturalno-rekreacyjna

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-08-24 09:39:42.
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych
 Dofinansowanie transportu na turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-07-21 10:37:01.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Wyjazd na turnus usprawniająco-rehabilitacyjny

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:35:26.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 "Przez aktywność do zdrowia"

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2021-10-05 13:26:16 | Data modyfikacji: 2021-10-05 13:30:21.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Organizacja spławikowych zawodów wędkarskich

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2021-09-16 09:06:28.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - ,,Dzień Białej Laski"

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2021-08-25 09:46:07.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko publikuje uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,ZDROWO I KOLOROWO. Część I. Działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym - integracja seniorów - członków UTW, inauguracja nowego roku akademickiego."

 UTW - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-11 13:52:16.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Dofinansowanie transportu na turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2021-07-28 13:31:35.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
2021 roku

Wzór oferty.docx

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych

 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2021-02-02 11:56:09 | Data modyfikacji: 2021-02-03 12:40:08.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Organizacja spławikowych zawodów wędkarskich

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2020-08-05 09:20:43.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Dofinansowanie transportu na turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2020-07-31 11:55:40 | Data modyfikacji: 2020-07-31 11:56:47.
Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych w
2020 roku
 Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-12-13 08:08:32.
Konkurs ofert dla klubów sportowych
 Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu przez kluby sportowe

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-11-26 12:25:12.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym cz. 2

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-10-24 14:50:12.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 ,,Dzień Białej Laski"

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-10-03 10:40:53.
Uproszczona oferta realizacji zadani apublicznego
 Działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-08-13 10:58:31.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Konkurs na najładniejszą działkę z elementami ekologicznymi

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-08-12 09:40:02.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Ochrona form zieleni

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-07-25 10:44:50 | Data modyfikacji: 2019-07-25 10:46:31.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-07-15 12:12:24.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
 Organizacja festynu sportowo - biegowego.

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:44:30 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:46:30.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Organizacja zawodów wędkarskich.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-06-04 10:21:47.
Uproszczona oferta realizacji zad. publicznego
 Przebudowa boiska sportowego na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego

Opublikowane przez: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2019-01-24 08:17:36.
Uproszczona oferta realizacji zad. publicznego
 "Dzień Białej Laski" - impreza kulturalna

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-21 14:18:09.
Uproszczona oferta realizacji zad. publicznego
 "ZDROWO i KOLOROWO" - działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym - gimnastyka rehabilitacyjna i rozwój kultury.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:32:02 | Data modyfikacji: 2018-09-04 14:33:25.
Uproszczona oferta realizacji zad. publicznego
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Konkurs na najładniejszą działkę z elementami ekologicznymi w 2018r."

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-13 13:17:52.
Uproszczona oferta realizacji zad. publicznego
 Uproszczona oferta zadania publicznego - Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 09:23:29.
Konkurs ofert 2018.
 Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:44:01 | Data modyfikacji: 2018-06-29 14:45:50.
Protokół z posiedzenia Komisji
 Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 13.03.2018r dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej ...

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-14 12:35:00 | Data modyfikacji: 2018-03-14 13:02:23.
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 09 marca 2018 roku dotyczący rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie działań ..

 Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ...

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:35:53 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:37:00.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Klub Sportowy "Powiślanka"
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy "Powiślanka"

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:48:48.
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.
 Protokół z dnia 13 maja 2016 z posiedzenia Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-13 11:35:13 | Data modyfikacji: 2016-05-13 12:39:49.
Konkurs 2016r.
 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-19 09:33:52 | Data modyfikacji: 2016-04-19 15:40:09.
Konkurs 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-17 13:44:37 | Data modyfikacji: 2016-04-19 15:40:35.
Data wprowadzenia: 2016-02-17 13:44:37
Data modyfikacji: 2016-04-19 15:40:35
Opublikowane przez: Administrator BIP