• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i sporządzenia zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
 Pełna treść ogłoszenia.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-27 11:20:36.
 Miasto i Gmina Lipsko w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:11:11 | Data modyfikacji: 2022-02-22 13:13:13.
 Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipsko i za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w części gminy Chotcza dla miejscowości: Białobrzegi, Baranów, Jarentowskie Pole oraz Kolonia Wola Solecka na okres 3 lat

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:30:48.
ZAWIADOMIENIE
 o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia listy udziałowców Spółki Leśnej w Lipsku.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:33:04 | Data modyfikacji: 2021-08-24 15:34:36.
Ogłoszenie informacji o wszczęciu postępowania


W związku z art 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz 624) w załaczeniu ogłoszenie informacji o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja o wszczęciu postępowania.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Wojciech Krasiński | Data wprowadzenia: 2021-07-13 11:34:39 | Data modyfikacji: 2021-07-13 11:40:45.
Informacja o planowanych badaniach
archeologicznych na terenie rozbudowy drogi nr 79
na odcinku Ciepielów – Lipsko i odcinku
Lipsko-granica województwa
 Zamieszczone ogłoszenie jest istotne ze względu na terminy postępowania w związku z realizacją inwestycji o znaczeniu krajowym i regionalnym

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-05 08:34:58.
Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji? Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-16 10:42:00.
Zapytanie ofertowe na usunięcie i zakup drzew -
wiatrołomów z terenu nieruchomości.
 Pełny tekst zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:44:36.
RODO - klauzula informacyjna.
 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-29 07:39:45.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 06:25:42.
Oferta na zadanie publiczne.
 Wykonanie przystani rowerowej (wykonanie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu, stół drewniany, ławka drewniana, stacja naprawy rowerów itp. ...)

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-05 11:25:54.
 UproszczonaOfertaZadaniePubliczne.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-05 11:22:47.
Zapytanie ofertowe na demontaż nieczynnego komina
stalowego.

Zdjęcie1

Zdjęcie2

zdjęcie3

 Pełny tekst zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2018-02-06 15:10:20 | Data modyfikacji: 2018-02-12 08:34:15.
Zapytanie ofertowe na usunięcie i zakup drzew
wiatrołomów z terenu nieruchomości.
 Pełny tekst zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:05:51.
Oferta na realizację zadania publicznego.
 Oferta.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-13 09:50:39.
Nagrody im. M. Oleśnickiego

Osięgnięcia uczniów, którym przyznano Nagrodę im. Mikołaja Oleśnickiego

 Lista uczniów nagrodzonych Nagrodą im. Mikołaja Oleśnickiego w roku 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-31 10:59:02.
Interpretacja indywidualna
 Interpretacja indywidualna w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:20:19.
Wniosek o wydanie interpretacji
 Wniosek o wydanie interpretacji w zakresie należnej wysokości podatku od nieruchomości w roku 2017 z tytułu eksploatacji elektrowni wiatrowej

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:17:23.
Otwraty konkurs na realizację zadań publicznych
w roku 2017

 Konkurs

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2017-01-31 10:41:32 | Data modyfikacji: 2017-01-31 10:44:59.
Ogłoszenie dla przedsiębiorców.
 Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o złożeniu do 31 stycznia 2017r. oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2016r. Załącznik - oświadczenie.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-12 08:17:09 | Data modyfikacji: 2017-01-12 08:19:39.
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy
o świadczenie usług publicznych

wstępne ogłoszenie informacyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:51:04 | Data modyfikacji: 2016-11-23 09:05:41.
Ogłoszenie w sprawie o dokonanie wpłaty III raty
opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przypomina przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych o dokonanie wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Wpłaty należy dokonać do 30 września 2016r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-13 11:55:08.

Ogłoszenie o naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu "NOWY WYMIAR POLITYK PUBLICZNYCH"

Ogłoszenie o otwartym naborze.

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 08:54:48 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:05:33.
Stanowisko Rady Gminy Sanniki.
 Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:48:31 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:17:54.
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie lipskim.
 Informacja o liczbie i lokalizacjach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-12 16:00:01.
Data wprowadzenia: 2016-02-12 16:00:01
Opublikowane przez: Administrator BIP