• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia do 30 000 €20139
2Ogłoszenia przetargów9243
3Wyniki przetargów4020
4Oświadczenia majątkowe3616
5Uchwały Rady Miejskiej3065
6Podstawowe Dane Jednostki3045
7Rada Miejska2573
8Zarządzenia Burmistrza2453
9Wykaz telefonów2390
10Jednostki pomocnicze2325
11Protokoły Rady Miejskiej2318
12Schemat organizacyjny2293
13Komórki organizacyjne2192
14Jednostki organizacyjne2072
15Skarbnik1978
16Radni Rady Miejskiej1929
17Gospodarka nieruchomościami1924
18Załatwianie spraw1916
19Zastępca Burmistrza1847
20Podatki i opłaty lokalne1827
21Godziny pracy urzędu1804
22Burmistrz1743
23Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipsko1742
24Skrzynka podawcza1699
25Regulamin organizacyjny1686
26Kierownicy JO1675
27Wyszukiwarka1671
28Planowanie przestrzenne1642
29Pracownicy wydający decyzje administratcyjne1547
30Sekretarz1522
31Rok 20161443
32Informacje nieudostęp.1348
33Budżet1344
34Rejestry i ewidencje1268
35Wyprawka szkolna1263
36Wzór petycji1242
37Statut Gminy1221
38Lokalizacja inwestycji1219
39za 20151205
40Stypendia szkolne1159
41Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1147
42Urząd Stanu Cywilnego1112
43Komisje Rady Miejskiej1086
44Refereat Administracyjno-Organizacyjny1060
45Przydatne strony1053
46Stanowiska samodzielne1035
47Referat Rozwoju Gospodarczego, Mienia i Ochrony Środowiska1032
48Radca Prawny1018
49Referat Finansowo-Księgowy995
50za 2016992
51za 2015972
52za 2016970
53Instrukcja obsługi957
54Rok 2018949
55Wniosek o udostępnienie informacji publicznej929
56za 2015917
57Podatek od nieruchomości885
58Podatek od środków transportowych846
59Oświadczenia składane w trakcie roku 2016-2017803
60Redakcja biuletynu795
61Dowody osobiste734
62Podatki687
63Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne673
64Ewidencja działalności gospodarczej661
65za 2016656
66Ustawa o petycjach630
67Ochrona środowiska620
68Ewidencja ludności620
69Podatek rolny595
70Podatek leśny593
71Urząd Stanu Cywilnego589
72Rok 2018533
73za 2017530
74Druk oświadczenia majątkowego522
75Wzory deklaracji i informacji502
76za 2017428
77za 2017426
78Rejestr działalności regulowanej417
79Informacja o gruntach407
80Wykaz osób obowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych345
81Ochrona środowiska240
82Na zakończenie kadencji 2014-201898
83Na zakończenie kadencji 2014-201861