• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia do 30 000 €25009
2Ogłoszenia przetargów14990
3Rok 201612697
4Wyniki przetargów6897
5Uchwały Rady Miejskiej6305
6Oświadczenia majątkowe6097
7Rada Miejska4856
8Podstawowe Dane Jednostki4789
9Jednostki pomocnicze4570
10Zarządzenia Burmistrza4563
11Wykaz telefonów4421
12Podatki i opłaty lokalne3888
13Urząd Stanu Cywilnego3806
14Jednostki organizacyjne3695
15Schemat organizacyjny3665
16Komórki organizacyjne3609
17Protokoły Rady Miejskiej3550
18Zastępca Burmistrza3345
19Radni Rady Miejskiej3317
20Załatwianie spraw3249
21Kierownicy JO3218
22Gospodarka nieruchomościami3084
23Skarbnik3043
24Godziny pracy urzędu2990
25Skrzynka podawcza2924
26Sekretarz2874
27Wyszukiwarka2855
28Burmistrz2823
29Regulamin organizacyjny2805
30Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipsko2724
31Pracownicy wydający decyzje administratcyjne2619
32Rok 20182612
33Komisje Rady Miejskiej2399
34Informacje nieudostęp.2288
35Referat Rozwoju Gospodarczego, Mienia i Ochrony Środowiska2156
36Lokalizacja inwestycji2155
37Rok 20162136
38Statut Gminy2116
39Stypendia szkolne2106
40Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2072
41Podatek od nieruchomości2027
42Rejestry i ewidencje2016
43Referat Finansowo-Księgowy1989
44za 20161947
45Stanowiska samodzielne1945
46Radca Prawny1939
47za 20151879
48Wzór petycji1848
49Dowody osobiste1814
50Refereat Administracyjno-Organizacyjny1792
51Przydatne strony1744
52za 20171695
53za 20151687
54Wniosek o udostępnienie informacji publicznej1632
55Oświadczenia składane w trakcie roku 2016-20171608
56Podatek od środków transportowych1606
57za 20161578
58za 20151568
59Instrukcja obsługi1566
60Redakcja biuletynu1509
61Rok 20191473
62Urząd Stanu Cywilnego1411
63Podatki1399
64Ewidencja działalności gospodarczej1391
65Zamówienia powyżej 130 000 zł1384
66Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne1357
67Ewidencja ludności1345
68Ustawa o petycjach1292
69za 2018 - 20191290
70Podatek rolny1283
71za 20171275
72Rok 20181270
73Wykaz osób obowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych1253
74za 20171244
75za 20161240
76Ochrona środowiska1228
77Wzory deklaracji i informacji1178
78Podatek leśny1107
79Druk oświadczenia majątkowego1048
80Rejestr działalności regulowanej952
81Informacja o gruntach917
82za 2018 - 2019849
83za 2018 - 2019808
84Na zakończenie kadencji 2014-2018724
85Sprawozdania finansowe717
86Na zakończenie kadencji 2014-2018635
8730 dni od dnia złożenia ślubowania - 2018-2023 520
882018337
89Zarządzenia porządkowe Burmistrza279
90Plan zamówień publicznych258
91Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego223
92Działalność lobbingowa142
932019119
94Raport o stanie dostępności61
95202033