lipsko2.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko  www.lipsko.eu
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego strona główna 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
WNP-I.4131.247.2019.JF z dnia 23 stycznia 2020r.
 stwierdzające nieważność Uchwały Nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z 16 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-03-03 16:21:24 | Data modyfikacji: 2020-03-03 16:24:20.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
WNP-I.4131.57.2020.JF z dnia 4 maja 2020r.
 stwierdzające nieważność Uchwały Nr XVIII/123/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z 30 marca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:54:23 | Data modyfikacji: 2020-06-16 10:04:17.
Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:54:23
Data modyfikacji: 2020-06-16 10:04:17
Opublikowane przez: Anna Idzikowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - lipsko2.bip.gmina.pl