lipsko2.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko  www.lipsko.eu
Uchwały Rady Miejskiej strona główna 

Rok 2020
Uchwała Nr XXIV/141/2020
 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko a spółką W.P. INVESTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku dotyczącego realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 630/7 położonej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 14:02:49.
Uchwała Nr XXIV/140/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:58:55.
Uchwała Nr XXIV/139/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:49:55 | Data modyfikacji: 2020-07-21 13:53:21.
Uchwała Nr XXIV/138/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:47:24 | Data modyfikacji: 2020-07-21 13:53:21.
Uchwała Nr XXIII/137/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:45:27 | Data modyfikacji: 2020-07-21 13:53:21.
Uchwała Nr XXIII/136/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:40:23 | Data modyfikacji: 2020-07-01 14:42:42.
Uchwała Nr XXII/135/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:28:01 | Data modyfikacji: 2020-07-01 14:42:42.
Uchwała Nr XXII/134/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:17:49 | Data modyfikacji: 2020-06-02 15:24:23.
Uchwała Nr XXII/133/2020
 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:12:04 | Data modyfikacji: 2020-06-02 15:24:23.
Uchwała Nr XXII/132/2020
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:07:54 | Data modyfikacji: 2020-06-02 15:24:23.
Uchwała Nr XXII/131/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w mieście Lipsko przy ul. Kółek Rolniczych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:04:50 | Data modyfikacji: 2020-06-02 15:24:23.
Uchwała Nr XXII/130/2020
 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:58:38 | Data modyfikacji: 2020-06-02 15:24:23.
Uchwała Nr XXII/129/2020

                     Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 6166

 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:50:48 | Data modyfikacji: 2020-06-03 15:05:10.
Uchwała Nr XXII/128/2020
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:43:46 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:46:08.
Uchwała Nr XXI/127/2020
 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:00:09 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:46:08.
Uchwała Nr XXI/126/2020

                   Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4383

 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Lipsku oraz korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Lipsko ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:56:00 | Data modyfikacji: 2020-04-06 19:03:27.
Uchwała Nr XXI/125/2020

                  Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4382

 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:53:42 | Data modyfikacji: 2020-04-06 19:02:28.
Uchwała Nr XXI/124/2020

                  Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4381

 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:19:18 | Data modyfikacji: 2020-04-06 19:01:43.
Uchwała Nr XXI/123/2020

          Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające niewazność uchwały Znak: WNP-I.4131.57.2020.JF

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ul. Zwoleńskiej w mieście Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:15:17 | Data modyfikacji: 2020-06-16 09:47:00.
Uchwała Nr XXI/122/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:07:48 | Data modyfikacji: 2020-06-16 09:47:00.
Uchwała Nr XXI/121/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:06:33 | Data modyfikacji: 2020-04-06 10:11:07.
Uchwała Nr XXI/120/2020

                    Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4379

 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:56:58 | Data modyfikacji: 2020-04-06 18:59:30.
Uchwała Nr XXI/119/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:54:29 | Data modyfikacji: 2020-04-06 18:59:30.
Uchwała Nr XXI/118/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:49:57 | Data modyfikacji: 2020-04-06 18:59:30.
Uchwała Nr XXI/117/2020

                  Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4384

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2020 r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:46:34 | Data modyfikacji: 2020-04-06 18:58:16.
Uchwała Nr XXI/116/2020

                   Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4378

 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:44:32 | Data modyfikacji: 2020-04-06 18:56:00.
Uchwała Nr XX/115/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:49:08 | Data modyfikacji: 2020-02-07 14:50:16.
Uchwała Nr XX/114/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:42:03 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:46:30.
Uchwała Nr XX/113/2020

                          Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r. poz. 2160

 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:37:18 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwała Nr XX/112/2020
 w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:28:14 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwała Nr XX/111/2020
 w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:24:54 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwałą Nr XX/110/2020
 w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:20:06 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwała Nr XX/109/2020
 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:17:12 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.

Zobacz:
   Rok 2016
   Rok 2017
   Rok 2018
   Rok 2019
   Rok 2020
Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:17:12
Opublikowane przez: Anna Idzikowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - lipsko2.bip.gmina.pl