lipsko2.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko  www.lipsko.eu
Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego strona główna 

Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego
Zarządzenie zastępcze z dnia 13 grudnia 2017
 Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389) zarządza się, co następuje: § 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy położonej w Mieście Lipsko z Armii Ludowej na Rtm. Witolda Pileckiego.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-27 10:18:13.
Zarządzenie zastępcze z dnia 5 października
2017r.
 w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż i kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:09:38.
Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:09:38
Opublikowane przez: Anna Idzikowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - lipsko2.bip.gmina.pl