lipsko2.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko  www.lipsko.eu
Informacje wyborcze strona główna 

Informacje wyborcze

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

13 października 2019 r
https://wybory.gov.pl/

URZĘDNIK WYBORCZY

Zbigniew Kapciak

e-mail: urz-140903-1@pkw.gov.pl

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, I piętro pokój Nr 31

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300

Miejsce składania zgłoszeń: Sekretarz UMiG Lipsko, pok. nr 30 lub 20D - Fabian Smaga

Termin: do 13 września 2019r w godzinach urzędowania do godz. 1500

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:39:46 | Data modyfikacji: 2019-08-29 15:30:15.

Postanowienie nr 184/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipsko

W dniu 17.09.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w sprawie wyznaczenia miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

O BWI E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji .

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:54:02.
Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35
Data modyfikacji: 2019-08-29 11:54:02
Opublikowane przez: Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - lipsko2.bip.gmina.pl