lipsko2.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko  www.lipsko.eu
Informacje wyborcze strona główna 

Informacje wyborcze

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

10 maja 2020 r
https://wybory.gov.pl/

URZĘDNIK WYBORCZY

Zbigniew Kapciak

e-mail: urz-140903-1@pkw.gov.pl

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, I piętro pokój Nr 31

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300

Miejsce składania zgłoszeń: Sekretarz UMiG Lipsko, pok. nr 30, Fabian Smaga pok. nr 20D

Termin: Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko.

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że nadal prowadzony jest nabór chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych i będzie on trwał do dnia wyborów.

Jednocześnie informujemy, że członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują nieopodatkowane diety w wysokości 350 zł, które ulegają podwyższeniu w przypadku objęcia funkcji przewodniczącego komisji do kwoty 500 zł, a w przypadku objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego komisji do kwoty 400 zł. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, diety w wysokościach wskazanych powyżej przysługują również za głosowanie ponowne.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:
1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:
48 362 38 23
48 362 62 41

Z poważaniem,

Łukasz Kluska                                                     Joanna Chlebna - Ćwil
Komisarz Wyborczy w Radomiu I                          Komisarz Wyborczy w Radomiu II

Radom, 27 kwietnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:39:46 | Data modyfikacji: 2020-04-28 13:12:28.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

P O S T A N O W I E N I E Nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 28 kwietnia 2020r, w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipsko

POSTANOWIENIE Nr 45/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP

POSTANOWIENIE Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipsko

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia14 kwietnia 2020 r. - Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 marca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń na kandydatów do prac w obwodowych komisjach wyborczych

Formularz - zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej. Formularz indywidualny (.doc)

Formularz - zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej. Formularz dla Komitetu Wyborczego (.doc)

Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu z dnia 26 marca 2020r. w związku z ogłoszenie stanu epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

P O S T A N O W I E N I E Nr 13/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Lipsko w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r

I N F O R M A C J A KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28 lutego 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, sidzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:54:02.
Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35
Data modyfikacji: 2019-08-29 11:54:02
Opublikowane przez: Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - lipsko2.bip.gmina.pl