lipsko2.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko  www.lipsko.eu
Informacje wyborcze strona główna 

Informacje wyborcze

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

URZĘDNIK WYBORCZY

Zbigniew Kapciak

e-mail: urz-140903-1@pkw.gov.pl

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, I piętro pokój Nr 31

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300

Miejsce składania zgłoszeń: Sekretarz UMiG Lipsko, pok. nr 30 lub 20D - Fabian Smaga

Termin: do 26 kwietnia 2019r w godzinach urzędowania do godz. 1500

Informacja o terminie losowania członków obwodowych komisji wyborczych oraz dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW przez Pełnomocników wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 26 kwietnia 2019 r. § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:39:46 | Data modyfikacji: 2019-04-26 15:47:58.

Materiał szkoleniowy dla okw. broszura A4 wybory EU 2019

Materiał szkoleniowy dla okw. Prezentacja PE OKW-cz-II.2

Materiał szkoleniowy dla okw. Prezentacja PE OKW-cz-II.1

Materiał szkoleniowy dla okw. Prezentacja PE OKW-cz-I

Materiał szkoleniowy dla okw. Prezentacja PE OKW - przykłady znaku X

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5

Postanowiene Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczy w gminie Lipsko

Postanowienie Nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dniua 6 maja 2019 w sprawie zwolania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dniua 6 maja 2019 w sprawie zwolania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Nr 18/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 21 marca 2019 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Lipsko w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wyjaśnienia PKW - wniosek o wydanie zaświadczenia

Wyjaśnienia PKW - podpisywanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Informacja dotycząca stosowania formularzy zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

O BWI E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 10 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocn

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

formularz - zgłoszanie jednego kandydata do obwodowej komisji wyborczej

formularz - zgłaszanie wielu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyb

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35 | Data modyfikacji: 2019-04-03 15:15:49.
Data wprowadzenia: 2018-02-23 07:39:35
Data modyfikacji: 2019-04-03 15:15:49
Opublikowane przez: Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - lipsko2.bip.gmina.pl