lipsko2.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko  www.lipsko.eu
Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 

Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenie Nr 146/2016

sprawozdanie za I półrocze 2016 r..pdf

 Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2016 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:24:36 | Data modyfikacji: 2016-08-31 10:26:12.
Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:24:36
Data modyfikacji: 2016-08-31 10:26:12
Opublikowane przez: Iwona Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - lipsko2.bip.gmina.pl