• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2018

Uchwała XLVIII/320/2018
 Uchwała Nr XLVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 15:19:20.
Uchwała XLVIII/321/2018
 Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:03:31.
Uchwała XLVIII/322/2018
 Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Ramowych Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:05:01.
Uchwała XLVIII/323/2018
 Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:14:23 | Data modyfikacji: 2018-02-14 08:42:45.
Uchwała XLVIII/324/2018
 Uchwała Nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:15:34 | Data modyfikacji: 2018-02-14 08:42:45.
Uchwała XLVIII/325/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1711

 Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu targowiska miejskiego w Lipsku"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:17:51 | Data modyfikacji: 2018-02-19 08:06:05.
Uchwała XLVIII/326/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1712

 Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:19:32 | Data modyfikacji: 2018-02-19 08:06:35.
Uchwała XLVIII/327/2018
 Uchwała Nr XLVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:22:22 | Data modyfikacji: 2018-02-14 08:33:23.
Uchwała XLVIII/328/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1713

 Uchwała Nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:26:21 | Data modyfikacji: 2018-02-19 08:07:15.
Uchwała XLVIII/329/2018
 Uchwała Nr XLVIII/329/2018 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:28:11 | Data modyfikacji: 2018-02-19 08:07:15.
Uchwała XLVIII/330/2018
 Uchwała Nr XLVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:30:21 | Data modyfikacji: 2018-02-19 08:07:15.
Uchwała XLIX/331/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3246

 Uchwała Nr XLIX/331/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 12:53:25 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:42:12.
Uchwała XLIX/332/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3247

 Uchwała Nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lipsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 12:58:56 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:42:52.
Uchwała XLIX/333/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3248

 Uchwała Nr XLIX/333/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lipsko na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic i sidzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:02:56 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:43:28.
Uchwała XLIX/334/2018
 Uchwała Nr XLIX/334/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:08:30 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:18:50.
Uchwała XLIX/335/2018

Załacznik Nr 1 - Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lpsku na lata 2018-2020

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

 Uchwała Nr XLIX/335/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku na lata 2018-2020

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:11:04 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:36:13.
Uchwała XLIX/336/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3249

 Uchwała Nr XLIX/336/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:40:08 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:44:03.
Uchwała XLIX/337/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3250

 Uchwała Nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawieUstalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:42:32 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:44:41.
Uchwała XLIX/338/2018
 Uchwała Nr XLIX/338/2018 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:44:48 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:44:41.
Uchwała XLIX/339/2018
 Uchwała Nr XLIX/339/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:48:05 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:44:41.
Uchwała XLIX/340/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3251

 Uchwała Nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:49:16 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:45:10.
Uchwała XLIX/341/2018
 Uchwała Nr XLIX/341/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku z obowiązku wpłaty nadwyżki budżetowej

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:51:12 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:45:10.
Uchwała L/342/2018
 Uchwała Nr L/342/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:35:05 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:45:10.
Uchwała L/343/2018
 Uchwała Nr L/343/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:39:52 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:45:10.
Uchwała L/344/2018
 Uchwała Nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudowe drogi powiatowej nr 1922W Sienno-Długowola-Maruszów w km od 7+990 do 9+ 090 dł. 1100 mb

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:42:15 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:45:10.
Uchwała L/345/2018
 Uchwała Nr L/345/2018 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darwoizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa określonej jako działka nr 671, połozonej w obrebie geodezyjnym Walentynów

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:45:12 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:45:10.
Uchwała L/346/2018
 Uchwała Nr L/346/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia Samorządowego zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:47:17 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:45:10.
Uchwała L/347/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 4678

 Uchwała Nr L/347/2018 rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:50:39 | Data modyfikacji: 2018-05-04 07:50:13.
Uchwała L/348/2018

 

 Uchwała Nr L/348/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o projektowanej funkcji produkcyjno-usługowej w sołectwie Babilon

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:52:47 | Data modyfikacji: 2018-05-04 07:51:00.
Uchwała L/349/2018
 Uchwała Nr L/349/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-04 07:46:49 | Data modyfikacji: 2018-05-04 07:51:00.
Uchwała LI/350/2018
 Uchwała Nr LI/350?2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:25:07 | Data modyfikacji: 2018-05-04 07:51:00.
Uchwała LI/351/2018
 Uchwała Nr LI/351/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:26:13 | Data modyfikacji: 2018-05-04 07:51:00.
Uchwała LI/352/2018
 Uchwała Nr LI/352/2018 rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmsitrza Miasta i Gminy Lipsko do zlożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pt. "Miasto i Gmina LIpsko - Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:30:42 | Data modyfikacji: 2018-05-04 07:51:00.
Uchwała LI/353/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 5768

 Uchwała Nr LI/353/2018 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawowodwego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:32:58 | Data modyfikacji: 2018-06-04 08:06:35.
Uchwała LI/354/2018
 Uchwała Nr LI/354/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fiinansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-04 14:38:10 | Data modyfikacji: 2018-06-04 08:06:35.
Uchwała LII/355/2018
 Uchwała Nr LII/355/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:33:21 | Data modyfikacji: 2018-06-04 08:06:35.
Uchwała LII/356/2018
 Uchwała Nr LII/356/2018 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:34:56 | Data modyfikacji: 2018-06-04 08:06:35.
Uchwała LII/357/2018

Uchwała Nr LII/357/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:36:36 | Data modyfikacji: 2018-06-04 08:06:35.
Uchwała LII/358/2018
 Uchwała Nr LII/358/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uhwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:40:08 | Data modyfikacji: 2018-06-27 14:40:44.
Uchwała LII/359/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6616

 Uchwała Nr LII/359/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:42:29 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:48:41.
Uchwała LII/360/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6617

 Uchwała Nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:46:03 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:28:18.
Uchwała LII/361/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6618

 Uchwała Nr LII/362/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:47:23 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:48:10.
Uchwała LII/362/2018
 Uchwała Nr LII/362/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Lipsko do organu regulacyjnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:50:27 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:48:10.
Uchwała LII/363/2018
 Uchwała Nr LII/363/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawiewynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:51:38 | Data modyfikacji: 2018-06-27 14:52:29.
Uchwała LIII/364/2018
 Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na budowe chodnika przy drodze powiatowej nr 1905W w Lipsku ul. Iłżecka na odcinku 130 mb

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:35:42 | Data modyfikacji: 2018-06-27 14:52:29.
Uchwała LIII/365/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 8624

 Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezdentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:42:31 | Data modyfikacji: 2018-09-17 11:16:45.
Uchwała LIII/366/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 8625

 Uchwała Nr LIII/366/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:44:13 | Data modyfikacji: 2018-09-17 11:16:13.
Uchwała LIII/367/2018

Uchwała Nr LIII/367/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:45:55 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:54:52.
Uchwała LIII/368/2018
 Uchwała Nr LIII/368/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:47:03 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:54:52.
Uchwała LIII/369/2018

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 8626

 Uchwała Nr LIII/369/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:49:04 | Data modyfikacji: 2018-09-17 11:15:27.
Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:49:04
Data modyfikacji: 2018-09-17 11:15:27
Opublikowane przez: Iwona Krawczyk