• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2018

Przebudowa drogi wewnetrznej na działce nr 404 w
msc. Walentynów

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz walentynów.pdf

Formularze druków walentynów.doc

wzór umowy walentynów.doc

przedmiar robót walentynów.pdf

projekt techniczny walentynów.pdf

specyfikacja technicza walentynów.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-14 12:55:09.
II przetarg na Przebudowę boiska w msc. Krępa
Kościelna

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz boisko krępa.pdf

Formularze druków boisko.doc

Przedmiar w Krępie Kościelnej2.pdf

Dokumentacja projektowa boisko.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA_b.pdf

odpowiedzi na pytania 28.06.pdf

wzór umowy boisko krępa po zm. 28.06.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:10:30.
Przetarg na Przebudowę boiska sportowego w msc.
Krępa Kościelna

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_boisko_II.pdf

formularze druków_b.doc

wzór umowy boisko kr_pa.doc

Przedmiar w Krępie Kościelnej.pdf

Dokumentacja projektowa_b.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf

Odpowiedz na pyt. 11.06.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:32:08.
Przebudowa dróg na terenie gminy Lipsko

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana siwz 10.05.pdf

Siwz po zm.10.05.pdf

formularze druków po zm.10.05.doc

wzór umowy po zm.10.05.doc

dokumentacja sewerynów po zm.11.05.zip

dokumentacja ratyniec.zip

zmiana siwz 11.05.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-27 15:05:06 | Data modyfikacji: 2018-05-10 12:25:12.
Przetarg na dzierżawę nieruchomości.
 Miasto i Gmina Lipsko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność miasta i gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:47:45 | Data modyfikacji: 2018-03-23 09:31:08.
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie MiG
Lipsko

ogłoszenie o zamówieniu

siwz_utrzymanie dróg.pdf

wzór umowy_k.pdf

Formularze druków ud.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-13 12:11:34 | Data modyfikacji: 2018-03-23 09:31:08.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w
miejscowosciach Lipa Krępa, Lucjanów, Boży Dar
- Etap I

 Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana siwz_31.01.pdf

siwz po zmianie_31.01.pdf

formularze druków_wl.doc

umowa_projekt_lucjanow po zm. 31.01.doc

przedmiar robót po zm. 31.01.pdf

kosztorys ofertowy po zm. 31.01.pdf

dokumentacja_projektowa_w.zip

odpowiedź_na_pyt_31.01.pdf

odpowiedź_www_08.02.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 09:29:53 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:53:22.
Przebudowa drogi gminnej Boży Dar-Lucjanów od
drogi powiatowej Krępa Kościelna - Nowa Wieś w
km 0+000 - 0+775

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu

zmiana_siwz_25.01.pdf

siwz_po_zm_25.01.pdf

Formularze_druków_po_zm_25.01.doc

umowa projekt bd po zm. 25.01.doc

przedmiar bd.pdf

Opis techniczny.pdf

sst lucjanów-bozy dar.pdf

Plan syt.1.compressed.zip

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-17 12:25:08 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:00:42.
Plan zamówień publicznych na rok 2018

plan zamówien na 2018 r.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-15 12:49:27 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:00:42.
Data wprowadzenia: 2018-01-15 12:49:27
Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk